Gemeente Voorschoten plaatst vijftig ondergrondse vuilcontainers

De bovengrondse containers voor restafval verdwijnen in Voorschoten uit het straatbeeld en worden door de gemeente vervangen door ondergrondse containers. Ook komt er bij de hoogbouw een voorziening voor het GFT afval. De ondergrondse containers worden straks voorzien van een toegangssysteem waardoor alleen de bewoners van de hoogbouw toegang hebben tot de container.

De gemeente gaat ongeveer vijftig locaties voorzien van ondergrondse restafval containers. De verwachting is dat de containers geplaatst worden in het derde kwartaal van 2018. De ondergrondse containers zijn voorzien van een zestig liter trog waardoor er alleen vuilniszakken in kunnen worden gegooid en er geen geluidsoverlast ontstaat bij het gebruik van de container. De container is hierdoor altijd gesloten, waardoor er geen ongedierte bij het afval kan komen.

Rustiger straatbeeld
Ondergrondse containers hebben meer inhoud waardoor voor vijf bovengrondse containers slechts één ondergrondse container hoeft te worden teruggeplaatst. Deze verandering geeft een rustiger straatbeeld en draagt bij een nette uitstraling van Voorschoten. Om volle containers (en bijgeplaatst afval) te voorkomen, worden de containers voorzien van een vol-meldingssysteem zodat onze inzameldienst op afstand de vulgraad kan meten en de containers op tijd kan ledigen.

Op www.voorschoten.nl/ondergrondsecontainers kunnen inwoners op een overzichtstekening en op tekeningen per locatie zien waar de ondergrondse containers geplaatst gaan worden. Bij de bepaling van de locaties voor de nieuwe containers heeft de gemeente rekening gehouden met zaken als kabels, leidingen en riolering in de grond. Ook moet de container passen in de omgeving en moet bijvoorbeeld de vuilniswagen er goed bij kunnen om hem te legen.

Wie het niet eens is met een voorgenomen locatie voor de ondergrondse containers kan dat tot uiterlijk donderdag 15 maart aan de gemeente laten door het reactieformulier op de gemeentelijke website in te vullen.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×