In het nieuwe college van Zoeterwoude maakt Kees den Ouden (links) plaats voor partijgenoot Ruud Bouter. (Foto: Gemeente Zoeterwoude).

Progressief Zoeterwoude en CDA gaan weer vier jaar samen besturen

Als eerste in de Leidse regio is het in Zoeterwoude gelukt om een coalitie te vormen. Progressief Zoeterwoude en het CDA hebben de andere twee partijen in het dorp dit weekeinde op de hoogte gebracht van hun coalitieakkoord ‘Duurzaam verbinden‘.

Ruud Bouter en Ton de Gans vormen samen met Liesbeth Bloemen het nieuwe college van Zoeterwoude. (Foto’s: respectievelijk Progressief Zoeterwoude en CDA Zoeterwoude).

De partijen dragen Ruud Bouter (PZ) en Ton de Gans (CDA) voor als wethouder voor de komende vier jaar. Bouter neemt het stokje en de portefeuille over van Kees den Ouden die na 8 jaar wethouderschap afzwaait. Ton de Gans houdt globaal dezelfde portefeuille als de afgelopen jaren.

Woningbouw
Het programma op hoofdlijnen beslaat zes pagina’s en regelt een aantal speerpunten van de twee partijen. Wonen en huisvesting zijn het belangrijkste. Bouwen met voorrang voor de eigen jeugd en zo min mogelijk in het groen is het devies. “Uitgangspunt blijft dat er in onze waardevolle groene veenweidegebieden niet gebouwd gaat worden. In samenhang met de opgave van de regionale woonvisie zullen we zoeken naar locaties buiten de huidige bebouwing die het Groene Hart niet of nauwelijks zullen aantasten. Voorwaarde is dat Zoeterwoude hierin de regie houdt”, zo schrijven CDA en PZ in hun akkoord. Van de nieuw te bouwen woningen wordt 35% gebouwd in de sociale klasse.

Energietransitie
Zoeterwoude wil een leidende positie nemen in een duurzame toekomst. “De energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, zorgt ervoor dat we ons nog meer zullen inzetten op dit onderwerp. Zoeterwoude moet een voorbeeld zijn door te streven naar een plaats in de top 20 van meest duurzame gemeenten.”

Zorg en welzijn
Zoeterwoude moet een sociale gemeente blijven met oog voor maatwerk. “Geen hulpvraag is hetzelfde en verdient altijd de juiste aandacht. Er komt extra beleid voor het ondersteunen van mantelzorgers en ook de jeugdzorg blijft de komende jaren een groot aandachtspunt. Meetbare doelen staan voorop. een kritische blik op de uitgaven ook.

Verkeer en vervoer
Bij de nieuwe aanbesteding van de openbaar vervoer concessie willen CDA en PZ samen met de regio optrekken om de bereikbaarheid van zowel Dorp als Rijndijk te verbeteren. Ook de nieuwbouwwijk Verde Vista Meerburg moet goed ontsloten worden met openbaar vervoer en het schrappen van treinstation Meerburg noemt de coalitie geen afgesloten hoofdstuk.

Regionale samenwerking
Zoeterwoude zal zich op basis van de Toekomstvisie Leidse Regio constructief blijven opstellen in de zoektocht naar de beste manier van samenwerking in de regio. Uitgangspunt is daarbij zelfstandigheid zolang het dorp zelf voldoende bestuurskracht en financiële slagkracht heeft en de dienstverlening aan de inwoners op niveau blijft.

Investeringen
Door de gunstige economische situatie wordt in het akkoord ook ruimte gemaakt voor investeringen die ten goede komen aan de gemeenschap. Sportvoorzieningen worden daarna met name genoemd, evenals verlichting van fietspaden in het buitengebied. Ook wordt er geld vrij gemaakt voor het invoeren van een Burgerbegroting om burgerparticipatie te versterken.

Groen buitengebied
De veenweidegebieden moeten zoveel mogelijk het groene en weidse karakter behouden. Agrarische gronden die vrijkomen door bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging kunnen worden gebruikt voor recreatie en bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van energiecoöperaties.

Groene alliantie
Naast de samenwerking met de Leidse regio gaat Zoeterwoude de banden aanhalen met de buurgemeenten Alphen aan den Rijn en Leidschendam-Voorburg. Daarmee zou een groene alliantie gevormd kunnen worden waarbinnen het landschap gezamenlijk op een goede manier kan worden beheerd en beschermd.

Nieuwe raadsleden
Omdat Bouter en De Gans ook op de lijst stonden bij de verkiezingen van 21 maart, komen er twee plaatsen vrij nu de twee doorstromen naar het college. In hun plaats worden Eva Geert de Bruyker (PZ) en Josefine Angeline van Houten (CDA) alsnog in de Zoeterwoudse gemeenteraad benoemd.

Advertentie

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×