(Foto's: Emile van Aelst).

Dertien Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Leiden

Ook dit jaar mocht burgemeester Lenferink weer een aantal inwoners van Leiden verrassen met een Koninklijke onderscheiding. Ze werden zojuist uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Hooglandse Kerk. In totaal kregen dertien Leidenaren een lintje. Dat zijn er drie minder dan vorig jaar.

Reanne van Kleef sprak met burgemeester Henri Lenferink over de Lintjesregen in Leiden.

De meesten van hen (elf) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en er werd één inwoner benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van de dertien onderscheidingen gingen er drie naar een vrouw en tien naar een man. De oudste persoon die vandaag een lintje kreeg, is geboren in 1937 in Den Haag en de jongste is geboren in 1963, te Roermond.

Opvallend feitje bij de onderscheidingen is het feit dat van de dertien gedecoreerden er vier heel actief in de korfbalwereld zijn. Drie van hen komen zelfs uit dezelfde familie.

Sleutelstad zond de Leidse lintjesregen live uit. Terugkijken kan hier.

1. Prof. dr. Jan Aarts; geboren op 1 november 1954 te Haarlem
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Jan Aarts heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de dunne multilagen, in het bijzonder op de stapelingen van afwisselend supergeleidend en ferromagnetisch materiaal. In zijn clean room slaagde professor Aarts erin om door een chroomdioxide-draadje van 600 nanometer lang, een zogeheten ‘spin-gepolariseerde superstroom’ heen te jagen. De doorbraak die hij op dit terrein wist te realiseren, vormt nu de basis voor de ontwikkeling van supergeleidende geheugens voor extreem energiezuinige en ultrasnelle elektronica in verschillende onderzoeksprogramma’s wereldwijd.

Naast zijn onderzoekswerk heeft hij zich ook de afgelopen 15 jaar sterk ingezet om het onderwijs in de natuurkunde, zowel bachelor als master, te managen en te verbeteren.

2. Nicolaas Johannes (Niek) Bavelaar; geboren op 10 juni 1944 te Leiden
Lid in de Orde van Oranje – Nassau
Niek Bavelaar is al heel lang een zeer verdienstelijk fotograaf. Al tientallen jaren brengt hij de viering van 3 oktober in beeld en zo heeft hij een imposant archief opgebouwd met talloze foto’s van het 3 oktoberfeest. Ook voor de Historische Vereniging Oud Leiden is hij actief.

Jaarlijks levert hij een grote bijdrage aan de kalender van de Historische Vereniging. Toen in 2015 de Hooglandse Kerk 700 jaar bestond, verscheen het boek “Zeven eeuwen Hooglandse Kerk – de kathedraal van het licht”. Dankzij de medewerking van Niek Bavelaar kon het boek rijk geïllustreerd worden.

Daarnaast was hij lid van de tentoonstellingscommissie 700 jaar Hooglandse Kerk. Hij deed researchwerk voor de opbouw van de tentoonstelling en zijn ruime kennis van de fotografie, de stad en de Hooglandse Kerk waren onmisbaar. Tot slot is Niek Bavelaar heel actief binnen de Leidse Binnenstad gemeente, met name zijn bijdrage voor het Leids Kerkblad.

3. Robert (Rob) Beurse; geboren op 9 maart 1943 te Leiden
Lid in de Orde van Oranje – Nassau
Rob Beurse is vanaf de jaren ’70 actief bij Gymnastiek Vereniging Groen-Wit. Hij gaf verschillende groepen les en stond meerdere avonden per week in de zaal, soms wel 15 uur per week. Ook was hij van 1985 tot 2010 een zeer actief bestuurslid bij de gymvereniging, waaronder secretaris en voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap was hij een van de drijvende krachten achter de samenwerking van de Leidse Gymnastiekverenigingen en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Leidse Turnhal en de oprichting van de gemeenschappelijke Leidse gymnastiekverenigingen.

Dankzij hem konden de eerste stappen worden gezet tot de ontwikkeling van Stichting Gymsport Leiden, de organisatie waarin de vijf Leidse Gymnastiekverenigingen sinds juli 2016 zijn samengegaan. Beurse bekleedde ook een spilfunctie bij de organisatie van alle nevenactiviteiten bij Groen–Wit als oprichter en lid van de evenementencommissie.

Rob Beurse zet zich vanaf 2006 met hart en ziel in voor de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. Gelijktijdig met de aanvaarding van zijn bestuurslidmaatschap werd hij hoofdredacteur van de wijkkrant.

Sleutelstadverslaggever Robbert Beurse sprak met zijn vader Rob Beurse over zijn lintje.

4. Jacqueline Nathalie Josepha Maria Bouts, geboren op 7 november 1963 te Roermond
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Jacqueline Bouts kwam in 1991 werken bij het LUMC. Ze werkte hier lange tijd met zeer ernstig zieke kinderen en haalde op die manier haar kinderaantekening. Jacqueline Bouts constateerde dat er voor jongeren van 16 tot ca. 40 jaar geen hospice of logeeropvang in Nederland bestond. Door haar onwankelbare visie en grote overtuigingskracht kon Xenia
Leiden op vrijdag 4 april 2014 haar deuren openen.

Xenia biedt een thuis aan jonge mensen uit heel Nederland die intensieve zorg nodig hebben in de laatste fase van hun leven. Naast de 3 betaalde werkdagen voor haar werk als manager, doet ze de rest van de week vrijwillig haar werk, waarbij ze dag en nacht bereikbaar en paraat is.

5. Aart (Aad) Burgwal; geboren 22 september 1943 te Ruurlo
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Aad Burgwal zet zich sinds 2005 in bij Hospice Issoria voor mensen in de laatste fase van hun leven en voor hun naasten. De eerste 7 jaar bij Issoria was hij zorgvrijwilliger. Daarna werd hij kookvrijwilliger. Eén keer per week staat hij in de keuken en kookt hij de lekkerste gerechten. Voordat Aad Burgwal bij Hospice Issoria kwam, was hij dertien jaar lang  een trouwe buddy voor aidspatiënten bij het Buddy Netwerk in Den Haag. Met heel zijn hart en vol passie heeft hij 11 patiënten bijgestaan. Ook in de privé-omgeving nam hij mantelzorg op zich.

6. Johannes (Hans) Cornelis Jozephus Maria Juffermans geboren op 16 april 1954 te Oegstgeest
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Hans Juffermans startte zijn vrijwilligerscarrière bij de Ajax Sport Combinatie in Oegstgeest eind jaren zestig, tijdens zijn jeugdlidmaatschap, als elftalleider van diverse jeugdteams bij ASC. Hij was jeugdvoorzitter en daarna werd hij terreinconsul, coördinator hogere elftallen en lid van de sponsorcommissie.

In 2006/2007 werd Hans Juffermans voorzitter van de “heraccommodatiecommissie”. Deze commissie was verantwoordelijk voor het voorlopig ontwerp van de Overveerpolder, het latere Sportpark Overveer. Vanaf 2009 tot eind december 2014, werkte hij samen met Dick de Bock aan het project “A.S.C. naar de Overveerpolder” Sinds december 2014 tot heden is hij bestuurder/projectcoördinator bij de Stichting Beheer Sportpark Overveer. Het nieuwe sportpark opende op 26 augustus 2017 haar deuren en Hans Juffermans wordt alom beschouwd als de grote motor achter de realisatie van dit park.

7. Johannes (Jan) Lambertus van Loon, geboren op 27 maart 1937, te Den Haag
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1990 werd Jan van Loon een toegewijde penningmeester van de parochie van de Hartebrugkerk te Leiden. De grootste uitdaging waar hij al snel mee te maken kreeg, was de financiering van een grootscheepse restauratie van de binnen- en buitenkant van de Hartebrugkerk. Goed omgaan met geld was voor Jan van Loon eigenlijk een tweede natuur.

Zonder onderbrekingen was hij daarom van 1993-2004 ook penningmeester van de Vereniging De Zonnebloem, regio Vlietstreek. Daarna werd hij eventjes ‘gewoon’ vrijwilliger bij de afdeling Leiden, Hartebrug – Lammenschans, maar ook hier moest er natuurlijk iemand op de centen letten, dus werd hij weer penningmeester en wel van 2006 tot en met 2013. In 2002 startte hij met het beheer van zijn Museum Greccio, een verzameling van devotionalia, sinds 2010 gevestigd in de keldergewelven van de Hartebrugkerk.

8. Henrica (Henny) Cornelia Maria van Velzen, geboren op 21 juli 1952 te Alkemade
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Henny van Velzen is sinds 1975 verpleegkundige. Eerst in dienst van het Bethlehem ziekenhuis in Den Haag en sinds 1988 werkt Henny van Velzen in het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer als waarnemend hoofdverpleegkundige. In 1993 specialiseerde zij zich als gynaecologie verpleegkundige. 20 jaar geleden startte ze samen met dr. Takens uit het niets de afdeling Urologie. Dit groeide onder hun handen uit tot een goed lopend specialisme binnen het Langeland ziekenhuis en heeft ertoe geleid dat er in het Langeland ziekenhuis nu een goed lopende vakgroep urologie aanwezig is.

Van 2000 – 2003 was ze Interim hoofd afdeling Chirurgie. In 2010 werd zij Verpleegkundig Assessor, verantwoordelijk voor het beoordelen (selecteren, classificeren, plaatsen, certificeren/diplomeren) van leerling verpleegkundigen. Zelden zie je verpleegkundigen zo gepassioneerd als Henny van Velzen. Voor haar is de zorg een roeping. Zeer deskundig en met het hart op de goede plaats. Altijd hard werken en nooit klagen. Henny van Velzen is als verpleegkundige 43 jaar lang symbool en boegbeeld geweest van het Langeland Ziekenhuis.

9. Rudi (Ruud) van Vliet geboren op 3 mei 1948 te Leiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ruud van Vliet is een van de twee zoons van de oprichter van de toenmalige Leidse Korfbalclub “De Algemeene”. Zelf werd hij lid in 1960. Hij is echt een op en top verenigingsmens. Hij was Jeugdkampleider gedurende de jaren 1976-1986 en later van 1999-2005. Hij was jeugdcommissielid van 1970-1976 en jeugdcoach van 1970 tot 1990. Hij was trainer van de 1e selectie van 1990 – 1992 en penningmeester bestuur van 2006 – 2010. Hij was evenementenondersteuner & organisator van 1960 tot heden en redactiemedewerker vanaf 1975.

Halverwege zijn actieve korfballoopbaan werd hij actief als scheidsrechter. In beginsel vooral als jeugdwedstrijdleider, maar vanaf het moment dat hij als speler minder actief werd, heeft hij als scheidsrechter wekelijks een of meer wedstrijden geleid. Mede door zijn leeftijd is hij inmiddels niet meer landelijk actief, maar hij fluit nog wekelijks wedstrijden van de jeugdteams van zijn vereniging. Naast het korfbal is Ruud van Vliet al 7 jaar vrijwilliger bij de jaarlijkse Leidse Avondvierdaagse.

Reanne van Kleef sprak met Truus, Ruud en Wim van Vliet over hun lintje.

10. Geertrui (Truus) van Vliet-Verlind geboren op 6 april 1950 te Leiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Truus van Vliet – Verlind begon met korfballen bij de Leidse Korfbal Club ‘De Algemeene’ in 1962. Ze was toen 12 jaar jong. Ze werd heel actief en was o.a. Jeugdtrainer en -coach van 1970 tot 1980. Ze was jeugdkampleider gedurende de jaren 1976-1986 en later van 1999-2005. Ze was Jeugdcommissielid van 1970-1978 en Bestuurslid van 1978-1985.

Ook was ze actief in de Jubileumcommissie van 1983 en zat ze in de vrijwilligers kaderwervingscommissie in 2009. Zij is ondersteuner & organisator bij evenementen van 1962 tot heden en van 1985 tot heden is ze 2 avonden in de week wedstrijdsecretaris. Inmiddels is ze ook al weer 7 jaar vrijwilliger bij de jaarlijkse Leidse avondvierdaagse.

11. Wim van Vliet, geboren op 3 mei 1948, te Leiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gedurende bijna 60 jaar heeft Wim van Vliet zich met hart en ziel ingezet voor korfbalclub ‘De Algemeene”. Hij heeft talloze functies bekleed en activiteiten georganiseerd. Hij was Jeugdkampleider gedurende de jaren 1976-1986 en Jeugdcoach van 1970 – 1980. Hij was evenementenondersteuner & organisator van 1960 tot 1997. Hij beheerde de website van 2006-2008 en was redactiemedewerker van 1975 tot op heden.

Vrijwel direct na het korfballen werd hij scheidsrechter. Vaak floot hij meer dan 1 wedstrijd per dag en soms waren dat zelfs 3 wedstrijden per weekend. Wim van Vliet was toen de zestig al gepasseerd. Sinds het begin van de jaren zeventig is Wim betrokken bij het schrijven van de clubbladen, voorbeschouwingen en wedstrijdverslagen van de korfbalvereniging. En ook Wim van Vliet is inmiddels 7 jaar vrijwilliger van de jaarlijkse Leidse avondvierdaagsen.

12. Christiaan Jan de Witt geboren op 14 oktober 1944 te Noordwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Christiaan de Witt vestigde zich als zelfstandig ondernemer in 1975 in de Kopermolen in Leiden onder de alleszeggende naam: Broodbakker Christiaan de Witt. In de jaren daarna werden er bakkerijen in Leiden geopend of overgenomen. In 1980 werd Christiaan de Witt op vrijwillige basis al bestuurslid en vice-voorzitter van de Bond van christelijke ondernemers in het Bakkersbedrijf. Sindsdien zet hij zich 15 uur per week in voor deze bond, die de belangen behartigt van de beroepsgroep en die een bijdrage levert aan een overkoepelend orgaan in deze branche.

Vanaf 1990 werd Christiaan de Witt ook nog onbezoldigd en zeer actief commissaris bij de 3 October Vereeniging. Bij deze veertienduizend leden tellende vereniging vervulde hij vele functies. De heer De Witt stond aan de wieg van ‘het Geusje’, het brood dat nog altijd onder zijn belangeloze supervisie (elders) wordt gebakken.

13. Hendrik (Hen) Zierikzee, geboren op 7 mei 1941 te Leiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Hen Zierikzee is een verenigingsman in hart en nieren die decennia lang, twintig uur per week, actief betrokken is bij de Leidse Korfbalwereld. Sedert 1970 tot 1992 was hij in verschillende functies actief bij korfbalvereniging Zuiderkwartier en na 1992 wijzigde deze naam in KZ Leiden.

Hij stond langer dan 15 jaar als jeugdtrainer van verschillende jeugdploegen op het veld, was hoofdtrainer van het 1e team, hij was bestuurslid en bekleedde ongeveer 35 jaar de functie van voorzitter van de Jeugdcommissie tot 2010. Hij zette trainingsschema’s op, organiseerde en leidde zomerkampen, zamelde oud papier in en promootte en stimuleerde de Grote Clubactie.

De laatste 15 jaar is Hen Zierikzee samen met zijn echtgenote Joke de drijvende kracht achter het clubgebouw van KZ Danaïden. Als voorzitter kantine- en onderhoudscommissie coördineert hij de bemensing van de bar op alle momenten waarop er leden aanwezig zijn.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×