Burgemeester Emile Jaensch rijkte elf onderscheidingen uit op het gemeentehuis in Oegstgeest. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Elf Koninklijke Onderscheidingen bij lintjesregen in Oegstgeest

Op het gemeentehuis van Oegstgeest zijn vanochtend elf inwoners van het dorp onderscheiden met een koninklijk lintje. Uit handen van burgemeester Emile Jaensch ontvingen negen vrijwilligers een onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee mensen werden daarnaast nog extra in het zonnetje gezet, die werden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau doordat ze zich ook regionaal en landelijk als vrijwilliger hebben ingezet.

Jaarlijks worden er op de dag voor Koningsdag in het hele land lintjes uitgereikt aan personen die zich in verschillende vrijwillige functies dienstbaar hebben gemaakt voor de maatschappij. Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding, moet een aanvraag worden ingediend door collega’s, vrienden of familie. Wie er uiteindelijk worden onderscheiden blijft tot de uitreiking geheim.

Verslaggever IJsbrand Terpstra sprak burgemeester Emile Jaensch na afloop van de ceremonie

Voor het echtpaar Hellinga was het een extra speciale dag: zij kregen beiden een onderscheiding. Via verschillende smoezen en omwegen hadden ze er beide voor gezorgd dat hun echtgenoot in het gemeentehuis aanwezig zou zijn. Daar bleek echter dat ze beiden werden onderscheiden, onder meer voor hun werk voor Dorpscentrum Oegstgeest.

Pieter Hellinga en Ali Hellinga-Wolleswinkel over hun Koninklijke Onderscheiding

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden onderscheiden:
De heer P. Hellinga

 • Raadslid, fractievoorzitter en voorzitter CDA
 • Voorzitter Vereniging Oud Oegstgeest
 • Bestuurslid Stichting In Natura
 • Voorzitter Commissie van Advies Stichting Recreatietoervaart Nederland
 • Bestuurslid Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
 • Penningmeester Stichting Waterschapserfgoed Fryslan
 • Bestuurslid Stichting Molenviergang Aarlanderveen
 • Voorzitter Verenging Veelzijdig Boerenland
 • Voorzitter Stichting Dorpscentrum Oegstgeest
 • Voorzitter Kennis Transfer Centrum Zegveld

Mevrouw A.E.Koningsveld-den Ouden

 • In diverse functies actief voor D66
 • Bestuurslid Stichting fonds Hartman
 • Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen
 • Lid Raad van Commissarissen Woningstichting MeerWonen te Roelofarendsveen
 • Plaatsvervangend voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie gemeente Rotterdam
 • Voorzitter Stichting Erfgoed Oud Poelgeest.
 • Bestuurslid Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
 • Bestuurslid Vereniging Oud Oegstgeest
 • Bestuurslid Stichting Kinderspeelzalen Oegstgeest
 • Lid klachtencommissie GGD Kennemerland
 • Lid klachtencommissie Klokkenluiders Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden onderscheiden:
Mevrouw W.R.E. Blaas

 • Vrijwilliger dameskoor H. Willibrordparochie
 • Vrijwilliger bij Marente
 • Stervensbegeleider bij Hospice De Mare Oegstgeest

De heer D.L. de Bock

 • Diverse functies bij sportvereniging Ajax Sportman Combinatie (ASC)
 • Penningmeester, jeugdvoorzitter, voorzitter, lid heraccommoatiecommissie, voorzitter stichting beheer sportpark Overveer
 • Voorzitter Badminton Club Oegstgeest

Mevrouw Y.M.M. van Eijndhoven

 • Vrijwilliger Tennisclub De Leidse Hout te Leiden
 • Secretaris, toernooi- en competitieleider, nauw betrokken bij totstandkoming nieuw clubhuis, leidde automatisering van de administratie. Adviseur van bestuur en diverse commissies en lis lid van de exploitatie- en barcommissie
 • Bestuurslid KNLTB district Leiden

De heer J. de Gier

 • Bestuurslid Protestants Christelijke Vereniging van Personeel werkzaam in het Middelbaar Technisch Onderwijs (thans UnieNFTO)
 • Vrijwilliger Nederlands Gereformeerde Kerk.
 • Redactielid/eindredacteur Oegstgeester Kerkblad Oké
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Profilia ZorgGroep
 • Mede-initiatiefnemer en hoofdcoördinator Vereniging SchuldHulpMaatje Leiden e.o.

Mevrouw A.M. Hellinga-Wolleswinkel

 • Kerkrentmeester/kerkvoogd van de Protestantse Gemeente Oegstgeest en vicevoorzitter Stichting Begraafplaats Oegstgeest
 • Lid werkgroep ZorgSaam Oegstgeest
 • Bestuurslid Stichting Dorpscentrum Oegstgeest

Mevrouw J. Knol-Krijger

 • Bestuurslid en vrijwilliger bij de Hofdijckschool Oegstgeest
 • Bestuurslid Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep OegstgeestOuderling en vrijwilliger Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest
 • Bijles- en muziekdocent
 • Lid Raad van Kerken
 • Lid en voorzitter WMO Adviesraad Oegstgeest
 • Vrijwilliger rolstoelvierdaagse Van Wijckerslooth
 • Medeoprichter en vrijwilliger taalhuis BplusC
 • Vrijwilliger Stichting Radius Leiden
 • Bestuurslid en voorzitter Zonnebloem Oegstgeest
 • Vrijwilliger bij Protestants Christelijke Ouderenbond

De heer J.K. Radder

 • Voorzitter Leidse Houtschool
 • Bestuurslid Stichting Universitaire Woonwijk “Boerhaave”
 • Vrijwilliger en penningmeester Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek
 • Penningmeester Commissie Samenwerking Gereformeerde Kerken (regio Leiden-Den Haag)
 • Vrijwilliger Stedelijk Gymnasium Leiden
 • Vrijwilliger en voorzitter Stichting Leidse Studenten Ekklesia
 • Voorzitter Gereformeerde Kerk Leiden
 • Voorzitter Protestantse Gemeente Leiden

De heer N. van Welzen

 • Vrijwilliger en bestuurslid bij Winkeliersvereniging De Kempenaer.
 • Vrijwilliger bij Aviodrome
 • Vrijwilliger Sportvereniging Ajax-Sportman-Combinatie (ASC)
 • Vrijwilliger Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)

De heer E.W. Wieman

 • Vrijwilliger Protestantse Gemeente Oegstgeest
 • Vrijwilliger GGZ-instelling Rivierduinen
 • Vrijwilliger Stichting Dorpscentrum Oegstgeest
Maatschappij Oegstgeest Lintjesregen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×