Het programma werd gisteren officieel overhandigd aan de ministers De Jonge en Dekker burgemeester Penn-te Strake van Maastricht tijdens hun werkbezoek aan Vrouwenopvang Rosa Manus. (Foto's: Eelkje Colmjon).

Kabinetsleden ontvangen actieprogramma tegen huiselijk geweld bij vrouwenopvang Rosa Manus

Gisteren is het landelijk actieprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Leiden gepresenteerd. Dit gebeurde bij vrouwenopvang Rosa Manus die opvang en begeleiding biedt aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met ernstig huiselijk geweld.

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteerden ze het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

De ministers en de burgemeester brachten eerst een werkbezoek aan Vrouwenopvang Rosa Manus en daarna vond in aanwezigheid van landelijke en regionale partners de officiële lancering plaats. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vele ketenpartners vanuit verschillende disciplines betrokken. Krachten bundelen is dan ook van belang om het verschil te kunnen maken.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/25/rijk-en-gemeenten-presenteren-nieuwe-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×