Nu de werkzaamheden in de omgeving van het oorlogsmonument bij Molen de Valk zijn afgerond, kan de herdenking daar weer plaatsvinden. (Foto: Chris de Waard).

Overzicht 4 mei herdenkingen in de Leidse regio

Ook dit jaar wordt op vrijdag 4 mei op verschillende plaatsen en op verschillende tijden in de regio stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers in en na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat daarbij om militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle herdenkingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Voor hen die vielen voor vrijheid en recht

Leiden

Opening tentoonstelling ’Over oorlog gesproken’.
Op vrijdag 4 mei opent burgemeester Lenferink om 13.00 uur in het Catharinahof (tuin Stadsgehoorzaal) de expositie ‘Over Oorlog Gesproken’. Deze expositie is gemaakt rondom Leidse getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog. Geboeid door de kracht van persoonlijke verhalen, ging de Leidse kunstenaar Pim van der Heiden (1989) op zoek naar de laatste herinneringen aan de Bezetting in Leiden. Over Oorlog Gesproken is een verhalende luistercentrale, waar bezoekers zich met verschillende verhaallijnen kunnen laten doorverbinden. De expositie is te zien tot en met 20 mei gedurende openingstijden van de stadsgehoorzaal.

Open Joodse Huizen
Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald. De essentie van Open Joodse Huizen is de combinatie van een ‘klein’, persoonlijk verhaal met de locatie die een rol heeft gespeeld in dat verhaal. Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet vindt in Leiden voor de eerste keer plaats. Er zijn herdenkingen op tien locaties tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

Militair Oorlogsmonument Haagse Schouwweg
Herdenking van de 51 jonge militairen die bij het Haagsche Schouw zijn gesneuveld bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Spreker: drs. Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest. Aanvang: 15.00 uur. Gezamenlijke kranslegging door de burgemeesters van Leiden, Katwijk en Oegstgeest. Met medewerking van de Band of Liberation.

Monument ‘De Naald’ (Kooipark)
Herdenking van de door verraad omgekomen verzetsmensen in de Kooi, met name de leden van de voormalige Woningbouwvereniging De Eendracht. Vanaf 17.00 uur verzamelen in de Baptistenkerk, Driftstraat 49a. Om 17.15 uur: stille tocht naar herdenkingsmonument ‘De Naald’, Atjehstraat (Kooipark). Om 17.30 uur: toespraak burgemeester Lenferink en voordragen gedicht door leerlingen OBS De Viersprong.

Pieterskerk Leiden en Oorlogsmonument Molen de Valk
18.30 uur: Dodenherdenking in de Pieterskerk. Sprekers: burgemeester Henri Lenferink, en de journalisten Frits Barend en Barbara Barend. Dodenherdenking Leiden heeft in 2018 als centraal thema de herdenking van 75 jaar ontruiming van het Joodse Weeshuis aan de Roodenburgerstraat. Aansluitend op de plechtigheid in de Pieterskerk is er een stille tocht naar het oorlogsmonument bij Molen de Valk via het Rapenburg. Om 20.00 uur is de Nationale Herdenking met 2 minuten stilte.

Leiderdorp

De herdenking in Leiderdorp begint om 19.00 uur met een openbare bijeenkomst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. Daar zal burgemeester Laila Driessen enkele woorden spreken. Na de herdenkingsbijeenkomst is er om 19.40 uur een stille tocht door het Oude Dorp naar het kruis op de begraafplaats. Daar worden twee minuten stilte in acht genomen. Hierna volgt de kranslegging. Aansluitend kunnen de bloemen bij het kruis worden gelegd die na de herdenkingsdienst bij de Dorpskerk uitgedeeld worden.

Vredesvuur

Rond 20.45 uur vertrekken de FreedomRunners, Deze Leiderdorpse hardlopers gaan het vredesvuur voor 5 mei in Wageningen halen. Vertrekpunt is het gemeentehuis waar burgemeester Driessen het startsein voor de loop zal geven.

Oegstgeest

Nadat burgemeester Emile Jaensch ’s middags heeft gesproken bij de herdenking aan het Haagsche Schouw in Leiden volgt ’s avonds de herdenking in het Bos van Wijckerslooth waar om 19.40 uur wordt verzameld. Om 19.45 uur luiden daar de kerkklokken. Na de twee minuten stilte is er vanaf 20.15 uur een bijeenkomst in het Dorpscentrum aan de Lijtweg om na te praten.

Voorschoten

De herdenkingsdienst in Voorschoten begint vrijdag 4 mei om 18.45 uur in de Dorpskerk. Voorganger bij deze oecumenische dienst is pastor Dick Gudde. Het orgel wordt bespeeld door Henk Walvaart. Om 19.45 uur vertrekt een stille tocht vanaf het gemeentehuis naar het herdenkingsmonument aan de Koningin Julianalaan bij de ingang van het Burgemeester Berkhoutpark. Daar legt burgemeester Pauline Bouvy-Koene om 19.55 uur de eerste krans. Na de tweee minuten stilte zal de burgemeester een toespraak houden. Daarna is er gelegenheid voor het leggen van kransen.

Om 20.30 uur organiseert de Stichting MusiCultura in samenwerking met de gemeente Voorschoten en Oranjevereniging Koningin Wilhelmina een herdenkingsconcert in Het Kruispunt aan de Schoolstraat 2. Het duo Duo Albarus, Martin Grudaj op cello en Elena Malinova op piano, speelt werken van Dmitri Schostakovich, Sergej Rachmaninov, Max Bruch en Ludwig van Beethoven. De toegang is gratis. Er is geen pauze, vooraf is er koffie en thee. Het concert duurt tot 21.45 uur.

Zoeterwoude

Het 4 en 5 Mei Comité Zoeterwoude nodigt volwassenen en jongeren uit voor het bijwonen van de
herdenking in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat. Die begint om 19.00 uur. Sprekers zijn Henk Ammerlaan, namens het 4 en 5 mei comité Zoeterwoude, burgemeester Liesbeth Bloemen, leerling Cato van Leeuwen uit groep 8 van basisschool Klaverweide en Jan van Gent, ereburger en historicus van Zoeterwoude. De muzikale bijdrage tijdens deze herdenkingsbijeenkomst wordt verzorgd door Carlijn Claas (harp).

Om 19.40 uur start een stille tocht vanaf de Dorpskerk naar de gedenksteen voor de gevallenen bij het gemeentehuis. Om 20.00 uur is daar een moment van stilte en de kranslegging bij de gedenksteen. Ook is er dan gelegenheid om zelf bloemen neer te leggen. Na afloop van de kranslegging wordt in de hal van het gemeentehuis een kopje koffie aangeboden door het gemeentebestuur.

Advertentie

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×