(Foto: PR).

Protestantse Gemeente Leiderdorp organiseert 25e boekenmarkt

De Protestantse Gemeente Leiderdorp zamelt al vijftien jaar lang oud papier en boeken in. Dit doen ze iedere eerste dinsdag van de maand bij de Scheppingskerk. Ook wordt twee keer per jaar een boekenmarkt gehouden, waar alle ingezamelde boeken worden verkocht. Dit jaar is de 25e keer dat de markt wordt gehouden. Het project is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed zou zijn als de kerk iets doet aan het bevorderen van het milieubewustzijn.

Het project

Dit project is al een hele tijd bezig, want de eerste inzamelingsactie vond plaats in 2002. Er werden ook boeken ingeleverd. Om die reden vond in 2004 de eerste boekenmarkt plaats. De opbrengst van deze eerste markt bedroeg destijds 7600 euro. Inmiddels wordt er jaarlijks tussen de 150.000 en 200.000 kilo per jaar aan oud papier ingezameld. Ook de opbrengsten zijn fors gestegen. De opbrengst van de papierinzameling en de twee boekenmarkten bedraagt inmiddels zo’n 30.000 euro op jaarbasis. Dit bedrag is inclusief subsidie van gemeente Leiderdorp. Die gemeentesubsidie dreigt echter in de nabije toekomst te vervallen.

Doel

De opbrengst is voor driekwart bestemd voor de activiteiten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en voor één kwart voor een project elders in de wereld. De afgelopen jaren hebben ruim zeven projecten bij elkaar ongeveer 52.000 euro gekregen. Dit jaar is het geld bestemd voor het Lionel Heart Medical Centre in Sierra Leone. Dit ziekenhuis is gebouwd door de Nederlandse Lion Heart Foundation en is mede door de hulp van veel vrijwilligers uitgegroeid tot een professioneel ziekenhuis. Het ziekenhuis staat in het armlastige district Tonkollili en biedt goede gezondheidszorg aan ongeveer 50.000 mensen.

De boekenmarkt is op vrijdag 25 mei geopend van 18.30 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag 26 mei van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Advertentie

Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×