Adrian Los nieuwe directeur Stedelijke Ontwikkeling gemeente Leiden

Adrian Los begint op 13 augustus als directeur van het cluster Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Leiden. Met Los heeft de gemeente een gedreven manager in huis weten te halen, die zijn voetsporen ruimschoots verdiend heeft in de ruimtelijke ordening.

De afgelopen vijf jaar was hij in Ede werkzaam als directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. In Ede heeft hij bijgedragen aan ruimtelijke opgaven, zoals grote woningbouwprojecten, een nieuw station, rondweg en nieuwe werkgebieden. Adrian: “Wat ik daar vooral geleerd heb, is hoezeer het teamwork is om de stad te ontwikkelen, niet alleen intern maar ook met de omgeving en partners van buiten”.

Adrian is al bekend met Leiden. Van 2006 tot 2008 heeft hij in opdracht van de gemeente Leiden gewerkt aan het Trekvaartplein en de Stationsomgeving.

Cluster Stedelijke Ontwikkeling
Het cluster Stedelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad. Voor de optimale ontwikkeling van de beschikbare schaarse ruimte en het handhaven van een hoogwaardige werk- en leefomgeving is creativiteit, betrokkenheid en samenwerking in de regio en de Randstad op de kennisas Rotterdam Delft Leiden van cruciaal belang. Binnen het cluster is veel kennis aanwezig en er is een integrale werkwijze nodig om complexe ontwikkelopgaven tot stand te brengen. Er is een intensieve samenwerking met de overige clusters Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling, Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid, en Beheer.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×