Topstudenten van het mbo overhandigden hun advies voor het klimaatakkoord aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER (Foto: PR).

Studenten mboRijnland geven adviezen over energietransitie

Dinsdag gingen vijftig studenten van het mboRijnland uit Gouda en Leiden naar de Sociaal Economische raad (SER) om advies te geven over het Klimaatakkoord, dat op dit moment in Den Haag wordt gemaakt. De adviezen  hadden betrekking op vier thema’s die werden aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en aan vertegenwoordigers van onder andere het Ministerie van EZK, Bouwend Nederland, de Bouwagenda en de Provincie Zuid-Holland. De thema’s waren onder andere de gebouwde omgeving en arbeidsmarkt en scholing.

Om de energietransitie te laten slagen, is op korte termijn een tekort van 30.000 technici, zoals installateurs, techniciëns, tekenaars en bouwers. De komende jaren gaan 650 huizen per werkdag van het aardgas af en daarvoor zijn de mbo-ers van nu hard nodig. Juist deze groep werd het minst betrokken bij de energietransitie. Sinds gisteren is dat anders. Verschillende organisaties zijn bij elkaar gekomen om samen met het MBO te kijken hoe de transitie kan worden opgepakt.

Het advies van de mbo studenten was eensluidend en bevatte praktische gedachten over draagvlak, uitvoerbaarheid en het krijgen van het benodigde technische personeel. Zo gaven de mbo toppers aan dat zij in hun opleidingen veel meer wilden samenwerken met bedrijven en in hun opleidingen veel meer de technieken van de toekomst wilden leren. De verzekering van de aanwezige beleidsmakers en bedrijven, dat zij na hun opleiding niet hoefde te vrezen voor het vinden van werk, werd goed ontvangen door de aanwezigen. Zij gaven wel aan dat dit ook zou moeten leiden tot betere salarissen en meer doorgroeimogelijkheden.

De adviezen van de studenten worden in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid verder worden uitgewerkt. De mbo studenten die gisteren aanwezig waren, worden vanaf nu als adviseurs betrokken bij de energietransitie.

Enkele aanbevelingen:
• Technische affiniteit wordt onvoldoende herkend en erkend op de basisschool. De waardering, die vooral plaatsvindt vanuit CITO is cognitief en selectief en laat essentiële technische vaardigheden buiten beschouwing. Hierdoor zijn veel leerlingen zich niet bewust van hun technische talenten. Aanbeveling; Benoem en waardeer technische affiniteit in het curriculum op de basisschool. Doe dit op een leuke manier.

• Het mbo kent veel wet- en regelgeving met betrekking tot klokuren en kwalificaties. Dit hindert de opleidingen in samenwerken en het versnellen van de opleidingen waar mogelijk. Maak meer hybride samenwerkingen tussen bedrijven en opleidingen mogelijk. Aanbeveling; Schrap de klokurenverantwoording voor het mbo. Maak minder crebo’s die generieker zijn zodat mbo-scholen flexibeler hun onderwijs kunnen invullen.

• Ga niet te snel voor een ‘wijk voor wijk aanpak’ maar geef mensen voorbeelden van hoe het kan door modelwoningen in elke wijk te plaatsen. Als iedereen in een wijk kan zien hoe een woning eruit ziet, stimuleert dit de rest van de wijk en geeft positieve mond op mond reclame.

• Nog niet iedereen weet dat we van het aardgas af gaan. Zorg voor betere voorlichting hierover. Zorg dat deze voorlichting opvalt door anders te zijn dan andere reclame en maak gebruik van alternatieve kanalen (en betrek mbo-ers erbij voor goede ideeën).

Duurzaamheid Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×