Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie

8

Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. Dat concludeert Marietje Beemsterboer van de Universiteit Leiden in haar promotieonderzoek, dat ze vandaag verdedigde. “Islamitische basisscholen bieden kinderen een geborgen omgeving. Vanuit erkenning van de islamitische achtergrond zijn die basisscholen juist goed in staat hun leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving.”

Islamitische basisscholen verschillen onderling sterk. Die verschillen zijn zichtbaar in de afwegingen die scholen maken. Enerzijds willen ze rekening houden met de thuissituatie van de leerlingen en anderzijds hen voorbereiden op een toekomst in Nederland. Het beeld van islamitische basisscholen dat in de media overheerst, is gebaseerd op de drie strikt islamitische basisscholen die Nederland telt. Vooropgesteld dat ook deze scholen voldoen aan de wettelijke eisen, vullen zij hun keuzevrijheid islamitisch in. Bijvoorbeeld als het gaat om gescheiden gymlessen, het dragen van de hoofddoek en naleving van islamitische voorschriften.

Compromis
Beemsterboer voerde in totaal 75 gesprekken op 19 islamitische basisscholen. Verreweg de meeste scholen besteden in hun keuzeruimte meer aandacht aan de eisen die de Nederlandse maatschappij aan leerlingen stelt, zo ontdekte zij. Bovendien vinden islamitische basisscholen die Nederlandse context steeds belangrijker. Als het bijvoorbeeld gaat om gevoelige thema’s zoals het gebruik van bepaalde instrumenten tijdens de muziekles, maar ook seksuele diversiteit, maakt de school een afweging tussen de opvattingen van de ouders en de toekomst van de kinderen.

“In de praktijk zoeken scholen een compromis tussen wat islam in de ogen van ouders voorschrijft en de dagelijkse realiteit”, zegt Beemsterboer. Dit koorddansen tussen islam in al zijn verschijningsvormen en de relatief seculiere Nederlandse samenleving maakt dat ook de islamitische ouders zich gehoord voelen. Voor hen is het belangrijk dat hun kind goed wordt voorbereid op de Nederlandse samenleving en toch voldoende islamitische, morele bagage meekrijgt.

Kracht erkennen
De algemene aanname dat islamitisch basisonderwijs integratie in de weg staat, ontkracht Beemsterboer in haar promotieonderzoek. “In discussies over islamitisch basisonderwijs, of bijzonder onderwijs in het algemeen, is het goed de kracht van deze scholen te erkennen en mee te wegen.”

Marietje Beemsterboer is leerkracht basisonderwijs en deed de afgelopen vijf jaar promotieonderzoek naar islamitisch basisonderwijs aan de Universiteit Leiden.

Het promotieonderzoek verschijnt voor een bredere kring in de handelseditie Islamitisch basisonderwijs in Nederland, ISBN 9789079578931.

 

Delen
heropening sligro Leiden

8 reacties

 1. Uw blindheid voor uw vooringenomenheid toont zich opnieuw. U vergelijkt appels met peren. Wat u wilt staven met uw gemakzuchtige “Zie bijvoorbeeld dit”, staaft u niet. Toelichting hieronder.
  *
  Het rapport van de onderwijsinspectie, waarnaar u verwijst, richt zich op de onderwijskwaliteit. Het promotieonderzoek van Beemsterboer daarentegen beantwoordt de vraag of islamitische basisscholen bijdragen aan de ‘integratie’.
  *
  Beemsterboer concludeert qua bijdrage van islamitische basisscholen aan integratie: zulke scholen, die onderling overigens sterk verschillen, zoeken een compromis tussen wat islam in de ogen van ouders voorschrijft en de dagelijkse realiteit van een relatief seculiere Nederlandse samenleving. De herkenbare islamitische elementen van de school lijken geborgenheid te bieden en blijken leerlingen goed voor te bereiden op een actieve rol in de Nederlandse samenleving.
  *
  Het Inspectierapport daarentegen gaat vooral over het ‘vak’ van onderwijs geven. De belangrijkste bevindingen: “De school [Er Risèlèh] realiseert voldoende eindresultaten. Ook de overige onderzochte indicatoren van het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg zijn overwegend als voldoende beoordeeld. (..) De verbetering is zichtbaar in het didactisch handelen, de sfeer op school en de professionele cultuur in het team. Verbetering is nog nodig in de afstemming van de instructie en de planmatige uitvoering van de zorg.” (p.7)
  *
  Nee, met het racisme, net dan wel ongepolijst, van Leidse witte mannen van middelbare leeftijd of zelfs nog ouder, is het droef gesteld. Zie bijvoorbeeld dit: https://vicesports.nl/hoe-worstelaar-hulk-hogan-van-zijn-voetstuk-viel/

  • Een Leids burger op

   Het is typisch voor lichtVEERdige sufferds en ander sLinksextremistisch tuig om mensen die terechte kritiek hebben af te schilderen als racisten.
   .
   Uit het door mij eerder geciteerde rapport van de onderwijsinspectier blijkt overduidelijk dat al vele jaren die islamitische basisschool als zwak tot zeer zwak is beoordeeld.
   .
   Die slechte onderwijskwaliteit heeft natuurlijk alles te maken met de mislukte integratie! Als men het op dergelijke ISlamitische scholen belangrijker vindt wat Mohammed allemaal heeft gezegd en dat als heel belangrijk wordt gezien moet men het niet vreemd vinden dat dit tenkoste gaat van de onderwijskwaliteit.
   .
   Kortom:integratie en onderwijskwaliteit staan niet los van elkaar.

   • Gerard van der Veer op

    Dank voor het bevestigen van mijn punt. Ook uw ScRaBbLe-humor en andere kwalificaties zijn weer onweerstaanbaar.
    *
    De korte samenvatting van uw weerwoord: de promoverende Beemsterboer beweert weliswaar dat islamitisch basisonderwijs bijdraagt aan de integratie van jonge Nederlanders opgevoed in het islamitisch geloof. Maar iedereen weet dat slechte onderwijskwaliteit tot minder integratie leidt!

    • Een Leids burger op

     Niet oorzaak en gevolg omdraaien: de slechte integratie zorgde voor slechte onderwijskwaliteit.

 2. Eus de Watergeus op

  Islamitische basisscholen hebben de beste bedoelingen als het gaat om integratie, zo maak ik op uit het artikel. Je kunt je wel afvragen of er veel bereikt wordt als de kwaliteit van het onderwijs zwak is. Achterstanden van leerlingen in deze groep zijn lasting in te lopen en voor je het weet komen ze moeilijk aan de bak op de arbeidsmarkt en ligt het eraan dat ze gediscrimineerd worden door de boze blanke man.

  Wat mij stoort hierboven is de term racisme. Ten eerste klopt het niet. Als er al sprake is van discriminatie is in de context van integratie van moslims, is die op grond van geloof en niet van ras. Daarnaast kotsen racismeroepers de term te pas en te onpas uit, enkel en alleen om terechte zorgen over integratievraagstukken plat te slaan. Het enige resultaat is dat het begrip uitholt,

  • In reactie twee punten: een correctie en een commentaar.
   *
   1. Correctie – U verwijst naar derden die ‘racisme’ te pas en onpas gebruiken. Ik bedoelde het in de zakelijke, juridische zin. Maar ik ben een slordigheid begaan.
   *
   In de discussie tijdens de ‘Minder, minder, minder’-rechtszaak tegen Wilders herhaalden velen op sociale media: “Marokkanen zijn geen ras, hoe kan Wilders dan van racisme worden beschuldigd!”. Zelfs de advocaat van Wilders veinsde niet te weten dat de juridische definitie van ‘ras’ en daarmee ‘racisme’ ruimer is. In het Nederlandse strafrecht (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wilders-schuldig-aan-groepsbelediging-en-aanzetten-tot-discriminatie-geen-straf~b64230ed/), mogelijk doorwerking van het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, valt ‘etniciteit’ (hier ‘Marokkaan’) onder ‘ras’.
   *
   ‘Racisme’ omvat weliswaar ‘etniciteit’, maar niet discriminatie op grond van geloof. Dat is mijn slordigheid geweest.
   *
   2. Commentaar – Uw reactie bezit helaas toch ook stemming makende trekken. Terzijde laat ik de ongerijmde stelligheid waarmee u meent te weten dat eerlijke zorgen om integratie vaak zouden worden weggezet (“uitgekotst”) als ‘racisme’. Ik bedoel uw ‘Stel dat’-voorbeeld.
   *
   Stel je toch eens voor dat een Turkse of Marokkaanse Nederlander die slecht is opgeleid en om die reden geen stage of baan krijgt, overal roept “Ik word gediscrimineerd”! Dat zou het van sociale media bekende ‘zielig doen’-zijn waarvan rechts-populisten Nederlandse Marokkanen en Turken (die ieder van hen is moslim) met graagte en stelligheid beschuldigen.
   *
   Fantaseren staat vrij. Hier is een andere fantasie. Stel je toch eens voor dat iemand met een ‘vreemde’ achternaam, uitstekende schoolresultaten en goede manieren geen stageplaats weet te krijgen en zijn/haar witte klasgenoot, die het wat minder doet qua schoolresultaten, wel, nog wel bij hetzelfde bedrijf waar de bolleboos-met-de-vreemde-achternaam vergeefs aanklopte.
   *
   Of stel je voor dat iemand die net is afgestudeerd met goede cijfers, en ook al veel nevenactiviteiten op het cv heeft staan, maar niet op sollicitatiegesprekken in het wensberoep wordt uitgenodigd en mettertijd de meeste van zijn/haar witte studiegenoten wel aan de baan ziet geraken in dat beroep. Het enige in het oog springende verschil is de achternaam, ook te lezen in de motivatiebrief en op het cv.
   *
   De voorkeur heeft het, boven ‘Stel dat’-verhaaltjes die toeschrijven naar gewenste conclusies, zoveel mogelijk uit te gaan van feiten. Nu liggen ‘feiten’ niet zo voor het oprapen als sommigen wel menen. Maar er is voldoende vernuftig onderzoek gedaan – van het soort ‘Sollicitanten identieke brieven met cv laten sturen, met als enig verschil de naam van de sollicitant’ – om het bestaan van discriminatie op etniciteit bij het vinden van werk aannemelijk te maken. Wie wil, vindt via Google zo de rapporten.

 3. Een Leids burger op

  Feit blijft dat de onderwijskwaliteit op die islamitische basischool in Leiden al vele jaren door de onderwijsinspectie als zwak tot zweer zwak beoordeeld is en nu ietsje beter begint te worden.
  .
  Beemsterboer heeft van de 52 islamitische basisscholen in Nederland er 19 bezocht en bij 8 werd medewerking geweigerd (of was ze niet welkom)…
  .
  Discriminatie van moslims of (kinderen van) allochtonen bij sollicitaties is er zeker, maar ook hier geldt dat men naar de oorzaken daarvan moet durven kijken en dat niet moet afdoen met termen als racisme want daar heeft het nu juist niets mee te maken.

Je bent nu offline