Ook Leiden heeft een Islamitische basisschool. Er-Risèlèh Aan de Stadhouderslaan. (Archieffoto: Chris de Waard).

Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie

Islamitische basisscholen dragen bij aan integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. Dat concludeert Marietje Beemsterboer van de Universiteit Leiden in haar promotieonderzoek, dat ze vandaag verdedigde. “Islamitische basisscholen bieden kinderen een geborgen omgeving. Vanuit erkenning van de islamitische achtergrond zijn die basisscholen juist goed in staat hun leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving.”

Islamitische basisscholen verschillen onderling sterk. Die verschillen zijn zichtbaar in de afwegingen die scholen maken. Enerzijds willen ze rekening houden met de thuissituatie van de leerlingen en anderzijds hen voorbereiden op een toekomst in Nederland. Het beeld van islamitische basisscholen dat in de media overheerst, is gebaseerd op de drie strikt islamitische basisscholen die Nederland telt. Vooropgesteld dat ook deze scholen voldoen aan de wettelijke eisen, vullen zij hun keuzevrijheid islamitisch in. Bijvoorbeeld als het gaat om gescheiden gymlessen, het dragen van de hoofddoek en naleving van islamitische voorschriften.

Compromis
Beemsterboer voerde in totaal 75 gesprekken op 19 islamitische basisscholen. Verreweg de meeste scholen besteden in hun keuzeruimte meer aandacht aan de eisen die de Nederlandse maatschappij aan leerlingen stelt, zo ontdekte zij. Bovendien vinden islamitische basisscholen die Nederlandse context steeds belangrijker. Als het bijvoorbeeld gaat om gevoelige thema’s zoals het gebruik van bepaalde instrumenten tijdens de muziekles, maar ook seksuele diversiteit, maakt de school een afweging tussen de opvattingen van de ouders en de toekomst van de kinderen.

“In de praktijk zoeken scholen een compromis tussen wat islam in de ogen van ouders voorschrijft en de dagelijkse realiteit”, zegt Beemsterboer. Dit koorddansen tussen islam in al zijn verschijningsvormen en de relatief seculiere Nederlandse samenleving maakt dat ook de islamitische ouders zich gehoord voelen. Voor hen is het belangrijk dat hun kind goed wordt voorbereid op de Nederlandse samenleving en toch voldoende islamitische, morele bagage meekrijgt.

Kracht erkennen
De algemene aanname dat islamitisch basisonderwijs integratie in de weg staat, ontkracht Beemsterboer in haar promotieonderzoek. “In discussies over islamitisch basisonderwijs, of bijzonder onderwijs in het algemeen, is het goed de kracht van deze scholen te erkennen en mee te wegen.”

Marietje Beemsterboer is leerkracht basisonderwijs en deed de afgelopen vijf jaar promotieonderzoek naar islamitisch basisonderwijs aan de Universiteit Leiden.

Het promotieonderzoek verschijnt voor een bredere kring in de handelseditie Islamitisch basisonderwijs in Nederland, ISBN 9789079578931.

 

Advertentie

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×