Op de startbijeenkomst waren ongeveer veertig betrokkenen die de komende maanden aan de gebiedsvisie zullen gaan werken. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Woningen en bereikbaarheid belangrijk bij toekomst Baanderij

De Baanderij in Leiderdorp gaat de komende jaren op de schop. Afgelopen vrijdag is in Area071 gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie, waaruit duidelijk zal worden hoe het gebied er over pakweg twintig jaar uit moet gaan zien. Een groep geïnteresseerde ondernemers, bewoners en andere betrokken zal de komende maanden in wisselende samenstelling aan de toekomstplannen werken, waarbij wonen en bereikbaarheid in ieder geval centrale thema’s zullen zijn.

“We zullen een combinatie moeten vinden tussen ruimtelijke opgaven zoals wonen, ondernemen en duurzaamheid”, aldus wethouder Willem Joosten afgelopen vrijdag in Area071. “De vraag is hoe we die balans gaan vinden.” Dat er woningen gebouwd zullen gaan worden lijkt al wel duidelijk, maar in welke vorm dat gaat gebeuren ligt volgens de wethouder nog helemaal open. Hij ziet zowel mogelijkheden voor het verminderen van bedrijven om plaats te maken voor woningen, als het behouden van het aantal bedrijven, waarbij woningen extra worden toegevoegd.

Wethouder Willem Joosten in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Overeenstemming
Maar voordat de gemeenteraad en de wethouder aan zet zijn, is het eerst aan de betrokkenen om een gebiedsvisie te ontwikkelen. Projectleider Lieve Vukanic (gemeente Leiderdorp) zag na de eerste bijeenkomst direct al overeenstemming op bepaalde gebieden. “Men vindt bereikbaarheid van het gebied heel belangrijk, maar ook groen, water en de ligging van de Baanderij.” Toch zal het nog lastig worden om alle blikken dezelfde kant op de krijgen, omdat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende belanghebbenden. “Dat we eerst gaan afspreken wat we gaan doen en waarom, en dan pas hoe, heeft precies daarmee te maken.”

Projectleider Lieve Vukanic van gemeente Leiderdorp in gesprek met IJsbrand Terpstra

Bij een peiling onder de aanwezigen van de startbijeenkomst bleek bereikbaarheid in ieder geval het centrale thema. “De  bereikbaarheid is hier gewoon vreselijk. Straks gaat de brug naar Leiden dicht en dan zit je met je winkel”, aldus een van de ondernemers. Als het aan hen ligt hoeft de gemeente niet te wachten met maatregelen totdat de gebiedsvisie klaar is. “Want in de tussentijd staan we allemaal in de file.” Wethouder Joosten beaamde dat bereikbaarheid de basis van de gebiedsvisie moet worden. “Daar kan ik het niet mee oneens zijn.”

Stedelijke uitstraling
Als het aan Rijnhart Wonen ligt krijgt De Baanderij straks in ieder geval een stedelijke uitstraling met veel woningbouw. “Hoog- en laagbouw zou hier goed gecombineerd kunnen worden met winkelen. We willen grote appartementen voor senioren combineren met kleinere woningen voor starters”, aldus Projectleider Nieuwbouw Marcel Buis van Rijnhart Wonen. Wat hem betreft blijft er ook ruimte voor woonwinkels en bouwmarkten, die dan bijvoorbeeld met een park zouden kunnen worden verbonden aan het stuk waar woningen worden gebouwd. “Dat zou je dan als overgangsgebied kunnen gebruiken.”

Marcel Buis van Rijnhart Wonen in gesprek met IJsbrand Terpstra

De gebiedsvisie moet in het voorjaar van 2019 gereed zijn. Dan zal de Leiderdorpse gemeenteraad het plan bestuderen en besluiten hoe De Baanderij er in de toekomst uit zal gaan zien. “Hoe breder de gemeenteraad het idee heeft dat het idee gedragen wordt door bewoners en bedrijven, hoe makkelijker de besluitvorming voor hen zal zijn”, aldus wethouder Joosten. Tot slot gaf hij de aanwezigen op de startbijeenkomst nog zijn volle vertrouwen. “De gemeenteraad zal met veel goede argumenten moeten komen om af te wijken van de gebiedsvisie die jullie gaan ontwikkelen.”

Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×