Zoeterwoude bouwt woningen in Zwethof ondanks tegenstand van Provinciale Staten

4

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft het bestemmingsplan voor het bouwproject Zwethof vastgesteld. Dit ondanks dat enkele Statenfracties vorige week aangaven het niet eens te zijn met het plan. Ze vonden het bouwplan, dat zo’n acht jaar geleden is gemaakt, niet goed en daarom wilden ze niet instemmen met het nieuwe plan Zwethof.

Zwethof is bouwproject van 41 woningen aan de zuidkant van Zoeterwoude-Dorp. Omdat dit gebied in het Groene-Hart ligt heeft het jaren geduurd voordat de betrokken partijen zich konden vinden in een bouwplan. Volgens de gemeente is er: “veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing, het ontwikkelen van natuur en aan duurzaam bouwen”. Zoeterwoude heeft bij het ontwerpen van het plan ook veel overleg gehad met de provincie.

Omdat voor de zomer al bleek dat niet alle Statenfracties wilden instemmen met Zwethof heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude zijn besluit nog even aangehouden. Provinciale Staten hadden zo de tijd om zich te verdiepen in het nieuwe plan. De gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk dat vorige week woensdag bleek dat het nieuwe plan niet inhoudelijk is beoordeeld.

Ondanks de tegenstand start Zoeterwoude binnenkort met de bouw van 41 woningen in Zwethof. “Zoeterwoude wil niet blijven hangen in het verleden maar kijkt vooruit”, aldus de gemeente.

Delen

4 reacties

 1. Volgens een van de regels moet (een meerderheid van) de Statenleden instemmen met het plan omdat het groter is dan 3 hectare. De Statenleden hebben dat woensdag niet gedaan. Daardoor voldoet het plan niet aan de regels. Punt uit. Wat je er ook van van de mening van de Statenleden vindt.

  Een dag daarna zet gemeenteraad het plan unaniem door.

  Dat is wel heel bijzonder.

  Ik vraag mij ook af of de gemeenteraad wel weet dat het plan niet voldoet aan de wet? Anders gaan de gemeenteraadsleden -namens de burgers van Zoeterwoude- willens een wetens akkoord met een plan wat strijdig is met de wet….. Zijn ze wel eerlijk voorgelicht door de wethouder is daarbij een vraag.

  De gemeente schoffeert daarmee de provincie, in het bijzonder de Statenleden. Die zelfde provincie die in moet stemmen met andere plannen, die toezicht moet houden op de gemeente en die bovendien gaat over het voortbestaan van de gemeente Zoeterwoude.

  Achteraf kan het wel eens zeer onhandig van de gemeente blijken te zijn geweest als dit het einde van de gemeente betekend……

  Het is overduidelijk dat de Statenleden dit niet pikken. Er zijn al vragen aangekondigd tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 19 september 2018. Mogelijk volgt er zelfs een debat.

  • Om niet te zeggen: handen af van het groene hart. 😉 Maar u heeft gelijk, de roofzuchtige haantjes uit gemeentebestuur en vastgoedwereld (wat voor relatie hebben die?) met eurotekens in de ogen moeten daar inderdaad opdonderen. Er is in het groene hart al veel te veel vernield.

   • Inmiddels is er verzocht om een debat in provinciale staten.

    Aan de voorzitter van Provinciale Staten
    Den Haag, 10 september 2018
    Geachte voorzitter,
    Op 6 september j.l. heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude het Bestemmingsplan Zwethof 2018 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is, zoals de gemeenteraad ten tijde van de vaststelling bekend was, in strijd met artikel 2.1.1 lid 1 sub b. van de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland.
    In een videoverslag op unity.nu zegt de Zoeterwoudse wethouder De Gans (CDA) over deze strijdigheid met een algemeen verbindend provinciaal voorschrift:
    “Wij gaan inderdaad wel het risico nemen, juist ook omdat in de voorfase de provincie geen zienswijze heeft ingediend. En daarmee ontnemen ze henzelf de mogelijkheid om als ze beroep gaan indienen dat ook op inhoudelijke gronden te doen. Als het goed is gaat de rechter nu gewoon zeggen van, als er al een juridische procedure komt, jullie zijn niet ontvankelijk want dan hadden jullie eerder al moeten roepen dat het niet goed zit. Dat hebben jullie niet gedaan en de gedeputeerde heeft vandaag nog weer in een brief bevestigd dat het past binnen het ruimtelijk beleid van de provincie. Dus ik ben heel benieuwd wat de gedeputeerde gaat doen.”
    (Bron: https://www.unity.nu/Artikelen/zoeterwoude/ondanks-protest-provincie-raad-akkoord-met-plan-zwethof )
    Deze ontwikkeling roept zoals u zult begrijpen vragen bij ons op, zowel over de bestuurlijke betrekkingen tussen provincie en gemeente, als over de ontstane juridische situatie.
    Daarom verzoek ik u namens mijn fractie en mede namens de fracties van SGP/CU, PVDD, PVV, GroenLinks, en 50+ om dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten van 19 september a.s. Tevens verzoeken wij u om ter voorbereiding op dit debat uiterlijk a.s. vrijdag een notitie aan te leveren waarin de juridische situatie accuraat wordt beschreven en waarin u aangeeft welke stappen G.S. voornemens is te ondernemen.
    Hoogachtend,
    Ron Hillebrand
    Fractievoorzitter PvdA
    cc.
    gedeputeerde Bom-Lemstra
    overige fractievoorzitters
    voorzitter commissie RenL
    griffier

Over de auteur

Robbert Beurse

Verslaggever en inwoner van Zoeterwoude. Maakt radio in de Leidse regio sinds 1995.

Je bent nu offline