Leidse huisarts verdacht van ontucht met zeven patiënten

Tijdens een pro-forma-zitting in de zaak tegen een 38-jarige huisarts Maarten B. uit Leiden hebben de officieren van justitie vandaag een aanvullende tenlastelegging aangekondigd. Die aanvullende tenlastelegging betreft het heimelijk filmen door de man in twee praktijken waar hij als invalarts werkte. Het gaat daarbij om een praktijk in Schiedam en een in Amstelveen. Heimelijk filmen is een strafbaar feit.

Bovendien beoordeelt het OM achttien van de filmpjes die de man op deze manier maakte als het in bezit hebben en de vervaardiging van kinderporno. Daarnaast is op een aantal van de filmpjes te zien dat de huisarts bij zeven patiënten uit Amstelveen handelingen verricht die volgens het OM medisch niet noodzakelijk zijn. Het OM legt dit laatste ten laste als ontucht met een patiënt.

Eerder werd al bekend dat de man verdacht wordt van het betasten en filmen van vier kinderen in de privésfeer in Leiden, van het bezit en vervaardigen van kinderporno en het heimelijk maken van het filmpje in een praktijk in Schiedam.

Ook was bekend dat de man in een aantal praktijken waar hij als invalarts werkte, heimelijk gefilmd heeft. Deze filmpjes moesten echter beoordeeld worden door een deskundige op het gebied van huisartsengeneeskunde om te kunnen bepalen of het handelen medisch noodzakelijk was of niet. Dat is inmiddels gebeurd.

Volgens het OM heeft de man zeven patiënten van een praktijk uit Amstelveen betast op een manier die medisch niet noodzakelijk was en die als ontuchtig kan gelden. Hij werkte daar vanaf januari 2010 tot en met augustus 2010. Rechtstreeks betrokken patiënten en/of hun ouders zijn op de hoogte gebracht en worden begeleid. Zij hebben aangifte gedaan.

Het onderzoek naar een aantal gegevensdragers van de man loopt nog. Hoewel de Leidenaar op verschillende plekken in de Randstad als invalarts heeft gewerkt, heeft het OM vooralsnog niet kunnen vaststellen dat hij op andere plekken dan in Schiedam en Amstelveen strafbare feiten heeft gepleegd. De man heeft overigens nooit in zijn eigen woonplaats ingevallen.

Advertentie

112 Sleutelstad Leiden pedoarts


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×