(Foto's: J.P. Kranenburg).

Wijkvereniging Merenwijk: "Gemeenten en Provincie opnieuw in de fout bij Zijlbrug"

Na de ophef als gevolg van de grote onveiligheid die is ontstaan nadat het noordelijk fietspad op de Zijlbrug is opgeheven, blijken de gemeenten Leiden, Leiderdorp en de Provincie Zuid-Holland nu opnieuw de fout te zijn ingegaan. Dat schrijft Boudewijn Leeuwenburgh van de werkgroep verkeer van de Wijkvereniging Merenwijk in een bericht aan de media.

Aan de noordzijde van de brug is niet alleen het fietspad opgeheven, maar blijkt ook het voetpad afgesloten te zijn. Dit is gebeurd zonder dat door de wegbeheerder daarvoor een wettelijk verkeersbesluit is genomen en zonder enige vorm van communicatie. Gevolg is dat niet meer wordt voldaan aan de eisen vanuit de VN-resolutie voor gelijke behandeling van de mens en de daarop gebaseerde wettelijke bepalingen voor een toegankelijke openbare ruimte. Het noordelijk voetpad eindigt nu bij een steile trap met een trapleuning die niet alleen voor mensen met een loop- of visuele beperking, maar ook voor mensen met een evenwichtsstoornis geen steun geeft.

Chris de Waard sprak op de plek des onheils met mevrouw Keesenberg uit Leiderdorp die in haar scootmobiel altijd gebruik maakte van het opgeheven trottoir aan de noordzijde van de Zijlbrug en met verkeerskundige Boudewijn Leeuwenburgh.

Leeuwenburgh: “In de oude situatie konden voetgangers en mensen met een scootmobiel het noordelijke voetpad gebruiken en na de brug gebruik maken van het flauwe talud van het fietspad. Dit fietspad is tijdens het groot onderhoud aan de Zijlbrug verwijderd zonder dat de wettelijke procedure voor het verkeersbesluit volledig is doorlopen. Ook de inspraakprocedure voor belanghebbenden is niet juist gevoerd, zoals inmiddels de Leidse wethouder Martine Leewis heeft toegegeven en waarvoor ze op donderdag 13 september aan de gemeenteraad haar excuses heeft aangeboden.”

Bewoners van de nabijgelegen Merenwijk met een scootmobiel of een andere beperking maakten regelmatig gebruik van het voetpad aan de noordzijde om richting Leiderdorp te gaan naar winkels en andere voorzieningen zonder de drukke Willem de Zwijgerlaan of Engelendaal over te steken, iets wat voor hen in de praktijk, gelet op de grote verkeersdrukte binnen één groenfase van de verkeerslichten, ook niet lukt.

“Doodeng,” dat zegt de Leiderdorpse mevrouw Keesenberg over de nieuwe situatie. “Als ik met m’n scootmobiel nu het fietspad op rij bij de Engelendaal komt er een muur van fietsers en snor- en bromfietsers op me af. Echt beangstigend.”

Inmiddels zijn hierover ook gelijke klachten bekend van bewoners van Leiderdorp die het pad gebruikten als zij op bezoek gaan in Leiden. Deze bewoners worden hierdoor ernstig beperkt in hun vrijheid waardoor de Wijkvereniging Merenwijk een beroep gedaan heeft op de VN-resolutie om er bij de gemeenten en de Provincie op aan te dringen op korte termijn het voetpad te herstellen.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×