Provincie Zuid-Holland onderzoekt instellen provinciaal mediafonds

4

De Statencommissie Bestuur en Middelen van de provincie Zuid-Holland gaat morgen in gesprek met vertegenwoordigers van de regionale media en deskundigen. Onderwerp van gesprek is de kwaliteit van de regionale journalistiek en de mogelijke rol van de provincie.

Provinciale- en Gedeputeerde Staten maken zich zorgen over de staat van de regionale en lokale journalistiek. Onder meer bezuinigingen en teruglopende aantallen lezers, kijkers en luisteraars zetten de journalistiek onder druk. In verschillende provincies en gemeenten speelt de discussie of en zo hoe zij de regionale en lokale journalistiek kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld via fondsen. In Leiden is dit jaar zo’n fonds ingesteld. Half november wordt bekend welke projecten daaruit een bijdrage krijgen.

Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden geeft tijdens de bijeenkomst in het Provinciehuis een presentatie over het onderzoek naar de kwaliteit van de regionale media in Zuid-Holland en werpt daarbij de vraag op of er een provinciaal fonds moet komen om regionale media te ondersteunen. Daarna volgen korte presentaties over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en over bevordering van de lokale journalistiek door de gemeenten Leiden en Den Haag.

Tenslotte gaan Statenleden en de overige aanwezigen in gesprek over de kwaliteit van de regionale journalistiek en over de vraag of het wenselijk is of, en zo ja hoe, de provincie de regionale media moet helpen.

Delen

4 reacties

 1. Het spuien van propaganda schijnt niet (meer) lonend te zijn voor hen die het brengen;
  dan doe je als overheid een greep in de pot met belastinggelden en maak je het weer lonend.
  Weer een probleem opgelost door de overheid.
  (welk probleem en voor wie?)

  • Zeur niet zo op

   Lullen in de ruimte is daarentegen vaak genoeg lonend (Fox News, Breitbart, Rush Limbaugh, om het tot de VS te beperken). In uw geval gebeurt het echter op niet-commerciële, idealistische basis. U haalt kennelijk voldoende bevrediging uit het gedrukt zien staan van uw samenzweringspraat. Er is dus nog hoop.

 2. Provinciale en Gedeputeerde Staten maken zich terecht zorgen over de staat van de regionale en lokale journalistiek, voor zover die er nog is. In veel gemeenten is er bijv. nauwelijks of geen verslaggeving van vergaderingen van raadscommisies en de gemeenteraad. Laat staan dat er aan grondige analyses en journalistiek onderzoek wordt gedaan. En als er wel verslaggeving is, wordt die dikwijls verricht door amateurs, die het vaak te prachtig vinden dat ze toegang hebben tot de “wandelgangen der macht”, en laat de kwaliteit veel te wensen over. Dat is allemaal heel slecht voor de democratie. Daarom is het goed om serieus na te denken over de instelling van een provinciaal fonds ter stimulering van de kwantiteit en de kwaliteit van de lokale en regionale politieke journalistiek. Hoe het een ander precies vorm moet krijgen is punt twee.

 3. Een Leids burger op

  “In Leiden is dit jaar zo’n fonds ingesteld. Half november wordt bekend welke projecten daaruit een bijdrage krijgen.” Naar dat laatste ben ik ook wel benieuwd en dan vooral wat er met dat geld gedaan zal worden.

Je bent nu offline