(Foto: Provincie Zuid Holland).

Provincie Zuid-Holland onderzoekt instellen provinciaal mediafonds

De Statencommissie Bestuur en Middelen van de provincie Zuid-Holland gaat morgen in gesprek met vertegenwoordigers van de regionale media en deskundigen. Onderwerp van gesprek is de kwaliteit van de regionale journalistiek en de mogelijke rol van de provincie.

Provinciale- en Gedeputeerde Staten maken zich zorgen over de staat van de regionale en lokale journalistiek. Onder meer bezuinigingen en teruglopende aantallen lezers, kijkers en luisteraars zetten de journalistiek onder druk. In verschillende provincies en gemeenten speelt de discussie of en zo hoe zij de regionale en lokale journalistiek kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld via fondsen. In Leiden is dit jaar zo’n fonds ingesteld. Half november wordt bekend welke projecten daaruit een bijdrage krijgen.

Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden geeft tijdens de bijeenkomst in het Provinciehuis een presentatie over het onderzoek naar de kwaliteit van de regionale media in Zuid-Holland en werpt daarbij de vraag op of er een provinciaal fonds moet komen om regionale media te ondersteunen. Daarna volgen korte presentaties over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en over bevordering van de lokale journalistiek door de gemeenten Leiden en Den Haag.

Tenslotte gaan Statenleden en de overige aanwezigen in gesprek over de kwaliteit van de regionale journalistiek en over de vraag of het wenselijk is of, en zo ja hoe, de provincie de regionale media moet helpen.

Politiek Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×