Pechtold duikelt historische burgemeestershamer Oegstgeest op bij antiquair

13

Burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest leidt de laatste raadsvergadering van het jaar vanavond met extra cachet. In plaats van met zijn eigen hamer gebruikt hij een historisch exemplaar van Annes Johannes van Gerrevink die op 1 maart 1930 tot burgemeester van Oegstgeest werd benoemd.

In 1935 werd in Oegstgeest een groot feest georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Van Gerrevink die eerder burgervader was in Oldemarkt in de kop van Overijssel. Voor die gelegenheid werd destijds een comité opgericht onder leiding van Mr. Goudsmit. Tijdens het feest werd de hamer door de oudste wethouder, de heer van Egmond aangeboden namens alle raadsleden. “Wij verzoeken u vriendelijk dit kleine geschenk als blijk van waardering en genegenheid wel te willen aanvaarden”, werd er destijds bij gezegd door de raadsleden.

Burgemeester Emile Jaensch in gesprek met IJsbrand Terpstra

Deze diashow vereist JavaScript.

De hamer werd enige tijd geleden door antiekverzamelaar Alexander Pechtold ontdekt bij de in antieke zilveren kunst- en gebruiksvoorwerpen gespecialiseerde antiekverkopers Bosch & Haak in Amstelveen. De hamer is voor Oegstgeest van historische waarde en werd via oud-raadslid/oud-wethouder Ton Kohlbeck onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die heeft het bijzondere voorwerp inmiddels in de eigen collectie opgenomen.

Foto van het afscheid van burgemeester Van Gerrevink en echtgenote (in het midden achter de tafel, met links van hen wethouder Van Egmond en rechts wethouder Zandbergen) van de door oorlogstijd “rustende” gemeenteraad, in het raadhuis of gemeentehuis aan het Wilhelminapark, 28 februari 1942.

Delen
heropening sligro Leiden

13 reacties

 1. Eus de Watergeus op

  Maar hoe is de historische hamer bij een antiquair beland? Je zou denken dat een Oegstgeester burgemeester uit de afgelopen halve eeuw een Lenferinkje heeft gedaan met het kostbare kleinood.

  • De burgemeester heeft hem toen van de raad op persoonlijke titel gekregen. Zijn naam staat ingegraveerd op de hamer. Daarnaast werd hij toen ala ik het goed begrijp door de Duitsers door een NSB-Burgemeester… andere tijden dus.

  • Door mee te doen met (een slap aftreksel van / onschuldige&flauwe) grapjes ten koste van burgemeester Lenferink schaart u zich mijns inziens bij de bloeddorstige schare die Lenferink lastigvalt met ‘Benno L’ en alles aangrijpt wat voorhanden is om hem onder Sleutelstadberichten te verguizen. Ik vind dit getuigen van gebrek aan burgermoed. U vraagt de sympathie van de meute in plaats van u tegen hen te durven keren. Ik vind daar weinig bedaagds en beschaafds aan.

   • Een Leids burger op

    Commenteer niet zo. 🙂
    .
    Op zich moet terechte kritiek op het handelen van Lenferink kunnen (en grapjes daarover maken ook): of dat nu ging over zijn rol met Benno.L destijds of recenter Lenferinks verloren ambtsketen. Dat heeft niet zoveel met een vermeende bloeddorstige schare te maken maar wel met verontwaardiging.
    .
    In dit geval vind ook ik echter de vergelijking met Lenferink nogal dubieus.

   • Eus de Watergeus op

    Bedankt voor uw reactie. Ik moet u gelijk geven in de zin dat mijn reactie niet getuigde van veel beschaving. Ik heb mij laten gaan. Elfred Bus merkt terecht op dat de vergelijking niet opgaat.
    .
    Wat overblijft is mijn oprechte boosheid op Lenferink, niet over het feit dat hij tot twee maal toe zijn ambtsketen kwijtraakte, maar dat hij er geen enkel oog voor lijkt te hebben dat de gebeurtenis wordt gevoeld als achteloosheid en onverschilligheid naar de Leidenaars. De roep dat hij een nieuwe ambtsketen uit eigen zak moet betalen is wat mij betreft volkomen terecht, maar uit niets blijkt dat hij hier iets mee doet. Wat betreft de zaak Benno L. denk ik dat Lenferink een beslissing heeft genomen die het belang van de stad Leiden overstijgt en hiermee het juiste heeft besloten. Tegelijkertijd snap ik de gelegde associatie wel: het belang van de Leidenaar lijkt op de tweede plaats te komen. Hij heeft hier kansen laten liggen om zijn besluit helder uit te leggen. Dat hij nu de annalen ingaat als De Burgemeester Die Twee Keer Zijn Ambsketen Verloor heeft hij wat mij betreft aan zichzelf te wijten.

    • Een Leids burger op

     ¨Hij heeft hier kansen laten liggen om zijn besluit helder uit te leggen.¨
     .
     Het mankeerde daar (bi de zaakj Benno L.) niet zozeer aan de helderheid maar om eerst die uitleg achter te houden in de hoop dat het niet opgemerkt zou worden en pas NADAT het toch uitgelekt was tekst en uitleg te gaan geven en pas toen extra veiligheidsmaatregelen te nemen.
     Ook het bericht van het verdwijnen van de ambtsketen kwam pas een maand later in het nieuws.
     https://sleutelstad.nl/2018/11/15/leidse-burgemeester-verliest-ambtsketen-tijdens-viering-leidens-ontzet/#comment-281553

    • Dank voor uw reactie. Ik had een ontkenning met fel verweer verwacht, dus was verrast.
     .
     Mijn gevoelen bij dhr. Lenferink is anders dan het uwe. Ik heb me niet uitentreuren verdiept in de omstandigheden van het tweede verlies van een ambtsketen. Maar stelde vast dat vrijwel iedereen die erna op Sleutelstad tegen Lenferink te hoop liep dat evenmin had gedaan, wat hen niet belette van alles negatiefs aan te nemen, waarna wat leek op een favoriet tijdverdrijf een aanvang nam: schelden op de burgemeester.
     .
     Wat dat betreft vraag ik me af of openheid van zaken over het verlies van de ambtsketen veel verschil zou maken. Sommigen meenden dat onze burgemeester een slokje teveel op gehad zou moeten hebben. Is dat bij een gewaardeerde burgemeester reden extra om hem of haar te omhelzen (“een met het volk rond 3 oktober, doet gezellig mee”), bij negatief vooringenomenen wordt dezelfde (aangenomen) omstandigheid negatief uitgelegd. Gekankerd moet er kunnen worden.
     .
     Men kan stellen: laat de burgemeester toelichten hoe hij die ambtsketen is verloren en het ontbreken van een uitleg negatief duiden (“Zal wel iets te verbergen hebben, zal wel een beschamende geschiedenis zijn”). Ik had niet de neiging dat aan te nemen.
     .
     Net zo had ik niet de neiging meteen te oordelen: de burgemeester moet uit eigen zak verlies van een openbaar goed bekostigen. En kan me een gemeentelijke verzekering goed voorstellen. Vrijwilligers worden ook verzekerd voor schade door hen aangericht tijdens vrijwilligerswerk, zo ook kan ik me voorstellen dat de burgemeester niet een (vergeefs) beroep op zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering zou hoeven doen.
     .
     Op grond hiervan neig ik te denken: uw beleving van het gedrag van Lenferink als achteloos en onverschillig, en de wens dat hij zelf een nieuwe ambtsketen bekostigt, komt mogelijk voort uit oud zeer.
     .
     Ook de zaak Benno L is al weer uit mijn geheugen gezakt. Twee dingen staan mij sterk bij: (1) hoe Lenferink zich mengde onder de te hoop gelopen bevolking die zich verzamelde bij de flatwoning waar L. zou verblijven. Voorwaar geen laffe opstelling (2) een Leids politieagent die me eens toevoegde, ik weet niet meer waar, het moet een inspraakavond geweest zijn, dat je als agent wel eens op je tong moet bijten. Zo had hij dienst tijdens het te hoop lopen tegen Benno L. voor diens vermeende woning in Leiden Zuid. Sommigen die daar het hoogste verontwaardigde woord voerden, meldde deze agent, waren bekenden van de Leidse politie. Hij spelde het niet uit maar de zinspeling was duidelijk: niet vanwege winkeldiefstallen maar voor zaken verwant aan die waarvoor Benno L veroordeeld was, kindermishandeling of zedenzaken.
     .
     Ik weet niet of men tussen 2006 en 2010 al onder Sleutelstadberichten over lokale politici kon reageren. En, zo ja, welke eer wethouder Witteman destijds te beurt viel. Vandaag bericht Sleutelstad dat hij gisteravond is overleden aan longkanker. Er zijn helaas mensen die dan, bij politici aan wie ze een hekel hebben, ‘Opgeruimd staat netjes’ onder zo een bericht zetten.
     .
     Aan dat soort mensen – in mijn eerste reactie ‘meute’ genoemd – stoor ik me meer dan aan de burgemeester. Maar ook dat zijn individuen, die naast hun gekanker doorgaans levens als iedereen leiden. Ook zij overlijden soms na een kort ziekbed, onverwacht en tot verdriet van hun dierbaren.
     .
     Een fijne Tweede Kerstdag gewenst (u ziet, ik eindigde stemmig).

 2. Tip: in Minervahuis…….., daar hangt de ketting. Gedachte dat de vrouwen die hem vonden, de ketting vervolgens bij het grofvuil pleurden klopt natuurljk niet. Wie gooit er nog rommel in de prullenbak?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline