(Foto's: IJsbrand Terpstra).

Pechtold duikelt historische burgemeestershamer Oegstgeest op bij antiquair

Burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest leidt de laatste raadsvergadering van het jaar vanavond met extra cachet. In plaats van met zijn eigen hamer gebruikt hij een historisch exemplaar van Annes Johannes van Gerrevink die op 1 maart 1930 tot burgemeester van Oegstgeest werd benoemd.

In 1935 werd in Oegstgeest een groot feest georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Van Gerrevink die eerder burgervader was in Oldemarkt in de kop van Overijssel. Voor die gelegenheid werd destijds een comité opgericht onder leiding van Mr. Goudsmit. Tijdens het feest werd de hamer door de oudste wethouder, de heer van Egmond aangeboden namens alle raadsleden. “Wij verzoeken u vriendelijk dit kleine geschenk als blijk van waardering en genegenheid wel te willen aanvaarden”, werd er destijds bij gezegd door de raadsleden.

Burgemeester Emile Jaensch in gesprek met IJsbrand Terpstra

De hamer werd enige tijd geleden door antiekverzamelaar Alexander Pechtold ontdekt bij de in antieke zilveren kunst- en gebruiksvoorwerpen gespecialiseerde antiekverkopers Bosch & Haak in Amstelveen. De hamer is voor Oegstgeest van historische waarde en werd via oud-raadslid/oud-wethouder Ton Kohlbeck onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die heeft het bijzondere voorwerp inmiddels in de eigen collectie opgenomen.

Foto van het afscheid van burgemeester Van Gerrevink en echtgenote (in het midden achter de tafel, met links van hen wethouder Van Egmond en rechts wethouder Zandbergen) van de door oorlogstijd “rustende” gemeenteraad, in het raadhuis of gemeentehuis aan het Wilhelminapark, 28 februari 1942.

Cultuur Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×