(Foto's: Chris de Waard).

Vernieuwing BplusC gaat gepaard met sluiting deel filialen

De komende drie jaar trekken de gemeente Leiden en BplusC nauw samen op in het traject dat wordt ingezet in het kader van de bibliotheekvernieuwing. “Eigenlijk zijn we daar al een tijd mee bezig”, zegt directeur Willem van Moort, maar uit een rapport dat de gemeente al in 2017 liet opstellen, bleek dat de veranderingen niet snel genoeg gaan. Dat gegeven was ook al de reden voor de vorige cultuurwethouder om het rapport op te laten stellen.

Vernietigend rapport
Dat rapport trekt vernietigende conclusies over de slagkracht van BplusC. Het was zelfs zo erg dat wethouder Yvonne van Delft die nu cultuur in haar portefeuille heeft niet goed wist wat ze er mee aanmoest. Het rapport bleef een jaar op de plank liggen, alvorens ze het met de raadscommissie besprak. “Niet om het onder de pet te houden, maar ik wilde het pas met u delen als ik wist wat we ermee gingen doen”, aldus Van Delft.

Chris de Waard sprak met cultuurwethouder Yvonne van Delft en met BplusC-directeur Willem van Moort over de plannen die de komende drie jaar gestalte moeten krijgen.

Dat weet Van Delft nu wel. Samen met BplusC zijn de conclusies uit het rapport besproken en er is afgesproken om er in goed overleg de aanknopingspunten voor verbetering uit te halen en daarmee voortvarend aan de slag te gaan in plaats van te gaan steggelen over de inhoud van het rapport. Onderdeel van de hernieuwde samenwerking tussen gemeente en BplusC is dat de gemeente in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst (UVOK) scherper aan BplusC gaat laten weten wat er van de organisatie wordt verwacht. Op basis daarvan zet BplusC sterker dan voorheen in op een vernieuwend aanbod.

Deel panden wordt afgestoten
In het beleidsprogramma dat D66, GroenLinks en de PvdA vorig jaar na de verkiezingen met elkaar sloten is onder meer vastgelegd dat de inhoud van het aanbod prioriteit krijgt boven de huisvesting van BplusC. Er wordt gekeken naar het gewenste aanbod en daaruit volgt welk type huisvesting daarvoor nodig is. Duidelijk is al wel dat er fors wordt ingezet op het aanbod in de wijken. In het centrum worden de activiteiten samengevoegd in de hoofdvestiging in de Nieuwstraat en in Het Leidse Volkshuis. Als derde locatie blijft ook het Muziekhuis aan de Uiterstegracht in gebruik. De activiteiten van de locatie Rapenburg verhuizen op termijn naar het Muziekhuis, waarna het pand aan het Rapenburg wordt verlaten. Ook de vestiging aan de Oude Vest verdwijnt.

Meer de wijken in
Andere maatregelen die de komende tijd worden doorgevoerd zijn het weer gratis maken van het lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar, het gesubsidieerde aanbod in Leiden in kaart brengen en dubbelingen eruit halen, waarbij de regie bij BplusC ligt. In de wijken wordt de samenwerking gezocht met Libertas. Dat kan vergaand zijn, zoals in de Stevenshof waar waarschijnlijk één centrum komt waar BplusC en Libertas een gebouw zullen delen. Op andere plekken wil BplusC een deel van de activiteiten aanbieden in bestaande locaties van Libertas. Bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk. Het gaat daarbij volgens Van Moort bijvoorbeeld om een taalcafé, een taalhuis, boeken en een deel van het cursusaanbod. Qua doelgroep gaat BplusC zich extra richten op laaggeletterden, de jeugd en minima. Van Moort: “Mensen die het echt nodig hebben”.

In de wijken gaat BplusC de aanwezigheid versterken. “Het aanbod moet daar zijn, waar de mensen zitten, lezen en van cultuur gebruik maken”, zegt Van Delft. “Daar willen we ook met BplusC zitten”. Het wijkfiliaal in de Merenwijk dient bij de verdere uitrol in andere wijken als voorbeeld voor ‘BplusC nieuwe stijl’. BplusC-directeur Willem van Moort noemt de Merenwijk-biep een BplusC-vestiging pur sang. “Dát voorbeeld zouden we willen uitrollen in andere wijken. Een plek waar je boeken kunt lenen, digitaal kunt lezen, waar films worden vertoond en waar een huiswerkklas is. Ok lezingen en muzieklessen horen volgens Van Moort bij dat vernieuwde aanbod.

 

 

Advertentie

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×