(Foto's: Partij voor de Dieren).

Protest van Partij voor de Dieren tegen bomenkap

De Partij voor de Dieren protesteerde zaterdag bij het Schuttersveld in Leiden tegen het kappen van bomen in Leiden. “Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt een kwart van het Leidse bomenbestand (meer dan 9.000 bomen) gekapt. Een aantal weken geleden zijn er tientallen bomen gekapt in het Bos van Bosman. En nu is de gemeente van plan om drie grote bomen aan het Schuttersveld te kappen, voor het verleggen van een voet- en fietspad. Bomen zijn de longen van onze aarde, en ook van Leiden. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, kappen we in Leiden met kappen”, aldus fractievoorzitter Martine van Schaik.

In het Bos van Bosman, dat bekend staat als unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven zijn onlangs tientallen bomen gekapt. Het  gevolg daarvan is volgens Van Schaik dat ijsvogels geen gebruik meer kunnen maken van de laaghangende takken langs de waterkant om vis te vangen. “In 2015 heeft de Leidse gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin is opgenomen dat in het Bos van Bosman alleen conserverend groenbeheer wordt toegepast. Ondanks deze uitdrukkelijke wens van de raad zijn er nu toch bomen gekapt in dit groengebied die het boekje ‘conserverend groenbeheer’ te buiten gaan”.

Op dit moment heeft de gemeente plannen voor het kappen van drie grote bomen aan het Schuttersveld. Dat is volgens de gemeente noodzakelijk in verband meet de verplaatsing van het fietspad van de nieuwe bredere Valkbrug. Het gaat om twee populieren en één iep die moeten wijken. Van Schaik: “Met name oude bomen vervullen een belangrijke rol in waterbeheer, zuurstofproductie, opname van koolzuurgas, en als leverancier van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. De plannen voor aanplant van vervangende bomen is onvoldoende. De Partij voor de Dieren heeft de gemeente dan ook gevraagd om de kapvergunning voor deze bomen te weigeren”.

Advertentie

Leiden Politiek bomen_schuttersveld


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×