Protest van Partij voor de Dieren tegen bomenkap

24

De Partij voor de Dieren protesteerde zaterdag bij het Schuttersveld in Leiden tegen het kappen van bomen in Leiden. “Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt een kwart van het Leidse bomenbestand (meer dan 9.000 bomen) gekapt. Een aantal weken geleden zijn er tientallen bomen gekapt in het Bos van Bosman. En nu is de gemeente van plan om drie grote bomen aan het Schuttersveld te kappen, voor het verleggen van een voet- en fietspad. Bomen zijn de longen van onze aarde, en ook van Leiden. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, kappen we in Leiden met kappen”, aldus fractievoorzitter Martine van Schaik.

In het Bos van Bosman, dat bekend staat als unieke biotoop waar dieren als ijsvogels, groene spechten en boomklevers leven zijn onlangs tientallen bomen gekapt. Het  gevolg daarvan is volgens Van Schaik dat ijsvogels geen gebruik meer kunnen maken van de laaghangende takken langs de waterkant om vis te vangen. “In 2015 heeft de Leidse gemeenteraad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin is opgenomen dat in het Bos van Bosman alleen conserverend groenbeheer wordt toegepast. Ondanks deze uitdrukkelijke wens van de raad zijn er nu toch bomen gekapt in dit groengebied die het boekje ‘conserverend groenbeheer’ te buiten gaan”.

Op dit moment heeft de gemeente plannen voor het kappen van drie grote bomen aan het Schuttersveld. Dat is volgens de gemeente noodzakelijk in verband meet de verplaatsing van het fietspad van de nieuwe bredere Valkbrug. Het gaat om twee populieren en één iep die moeten wijken. Van Schaik: “Met name oude bomen vervullen een belangrijke rol in waterbeheer, zuurstofproductie, opname van koolzuurgas, en als leverancier van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. De plannen voor aanplant van vervangende bomen is onvoldoende. De Partij voor de Dieren heeft de gemeente dan ook gevraagd om de kapvergunning voor deze bomen te weigeren”.

Deze diashow vereist JavaScript.

Delen
heropening sligro Leiden

24 reacties

 1. Als de gemeente ook echt zou compenseren zou dat al schelen. Maar is het best mooi en geen probleem, een boom op een voet of fietspad, daar kan je omheen lopen of fietsen. Vaak gezien hoor, maar wel vooral in andere landen

 2. Als je zulke grote problemen hebt met dergelijke acties, ga dan toch lekker in een land wonen waar de overheid wel raad weet met politiek onwelgevalligen. Er is een ruime keuze: Noord-Korea, Rusland, China, Hongarije, Egypte, Saoedi-Arabië, Turkije, enz.

 3. Een Leids burger op

  Vooral die boom die bij het zebrapad en langs het voetpad staat zorgt ervoor dat het trottoir daar hobbelig is door wortels van de boom.

  • Petronelleke op

   Helemaal mee eens. Veel groen en bomen, graag. Maar trottoirs en voetpaden dienen wel vrij begaanbaar te zijn. Dus geen bomen planten op trottoirs voetpaden, en als de boom er al eerder stond, daar dan niet het trottoir ‘omheen’ leggen.

 4. bea hoogheid op

  Vastgelegd beleid van de gemeente: eerst uiterste best doen om in het ontwerp rekening te houden met bestaande bomen. Als dat niet kan mogelijkheden voor verplanten onderzoeken. Laatste optie: kappen en elders compenseren.
  Als je de stukken bij de aanvraag leest kun je vraagtekens zetten bij de mate waarin er heel hard en creatief is nagedacht in die eerste fase….

  • Bert Hangelsma

   Ik denk dat ze voor de dieren, de bomen en de mensen zijn. Misschien moeten ze zich de PvdDBM noemen, hahaha.
   Ik vind bomen mooi en ben blij dat er bomen in de stad staan.
   Het hoeft voor mij niet allemaal strakke architectuur te zijn.
   Hoewel Rotterdam ook zo zijn charme heeft.

   Ik lees dat deze bomen weg moeten voor een fietspad en een voetpad. Ik wil best om die bomen slalommen. Ik denk dat ik er zelfs vrolijk van zou worden.

 5. Ook in de Papenwegse Polder gaan in deze zomer weer veel bomen tegen de grond voor de Rijnlandroute. De vergunningen worden weer rücksichtlos verleend door Leiden. Bezwaar maken is volkomen kansloos. Kale polder blijft over.
  Voor het eerst in het voorjaar is het STIL in deze polder. Geen kieviten, grutto’s en andere weidevogels meer te spotten en te horen. Wel de dieselstank en chronische geronk van de enorme grondverzetmachines die waarschijnlijk minder dan 1 op 1 lopen. Want de fossiele neoliberale groeieconomie krijgt nog steeds voorrang op het schaarse groen. Stem daarom 20 maart met uw hart voor het behoud van de natuur in uw stad en in deze provincie. Doe het voor de volgende generaties.

  • F. Hagedoorn op

   In deze randen van de stad aan de Papenwegse Polder liggen belangrijke voortplantingsplaatsen van rugstreeppad (!), gewone pad, bruine kikker, groene kikker en kleine watersalamander. Diertjes die volgens de Wet Natuurbescherming terecht beschermd zijn. Door dit gerommel in de grond en vernietiging van de voortplantingswatertjes daar zal het tientallen jaren duren voordat de populaties van deze nuttige amfibieën hersteld zijn. Of dat ze vermoedelijk totaal verdwenen zijn.
   Het valt te hopen dat de aannemers c.s. een ontheffing hebben, want de B.V. Nederland is niet gebaat bij anarchie.

Je bent nu offline