Twitterrel rond holocaust-vergelijking Leids raadslid

47

Het Leidse raadslid Harbert van der Kaap van de Partij voor de Dieren heeft zich de woede van in elk geval een aantal collega’s van GroenLinks Leiden op de hals gehaald met een Tweet waarin hij het bestrijden van muskusratten vergeleek met de vernietiging van Joden in de Tweede Wereldoorlog.

“Het blijft een definitieve oplossing waarnaar gezocht wordt en in het Duits heet dat nu eenmaal Endlösung”, verdedigt Van der Kaap zich in eerste instantie nog naar aanleiding van de niet malse kritiek van GroenLinks–raadslid Olsthoorn: “Dit PvdD-raadslid is de weg kwijt. De muskusrattenbestrijding vergelijken met de Holocaust. En dat ook nog op de Baudet-manier: doen alsof je de letterlijke betekenis gebruikt terwijl iedereen het woord gebruikt om de vernietiging van de Joden aan te duiden.”

“Totaal smakeloos en schokkend om het bestrijden van muskusratten, wat je er ook van vindt, te vergelijken met de Holocaust”, voegt GroenLinks fractievoorzitter North er aan toe.

Van der Kaap heeft zijn Twitterbericht inmiddels verwijderd.

Delen

47 reacties

 1. Martha Filippo

  GroenLinks heeft de BDS-motie (“koopt niet bij joden”) aangenomen, dus die lui moeten gewoon hun mond houden en niet overal Baudet erbij slepen!

  • U wilde het vast niet zeggen, maar beticht Baudet van antisemitisme/extreem-rechtsheid. Immers, wat ingewikkeld verwoord lijkt u te zeggen (verbeter me als ik het verkeerd zie): “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Die lui van GL zijn antisemieten, dus zij zijn de laatsten om het over extreem-rechtse gedachtengoed van Baudet te mogen hebben”.
   .
   Een betere kijk is mijns inziens: het uitsluiten van mensen louter vanwege hun behoren tot een groep is nooit te verontschuldigen, van wie het ook komt.
   .
   Maar uw mening was m.i. sowieso niet zuiver op de graad, door een vooringenomen framing van BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) alsof antisemitisch. U volgt daarmee de framing door pro-Israël lobbygroepen, die maar al te graag kritiek op Israël gelijkstellen aan antisemitisme, daarmee Israël blanco cheque gunnend om straffeloos wat ook maar te kunnen doen. Mogelijk laat u zich leiden door de CIDI-beeldvorming.

   • Een Leids burger op

    ¨Een betere kijk is mijns inziens: het uitsluiten van mensen louter vanwege hun behoren tot een groep is nooit te verontschuldigen, van wie het ook komt.¨ zegt Comment.
    Het behoren tot een groep staat niet los van het gedachten¨goed¨ van die groep.
    Wie tot IS behoort wil ik wel uitsluiten hoor , IS het niet ?

    🙂

    • Het leidt tot boeiender discussies wanneer men niet zoekt naar redenen om van mening te verschillen.
     .
     Dus allereerst reageert u op een bijzaak, niet de strekking van mijn commentaar op Filippo.
     .
     Verder: ik schreef “groepen” en het contrast was met “individuen”. Dus: men moet niet menen al het relevante van iemand te weten op grond van 1 kenmerk. Moslim, dus dan weet je het wel. Jood, dus dan weet je het wel. Rechts, dus dan weet je het wel.
     .
     Ik gebruikte “groepen” kortheidshalve. In anti-discriminatiewetgeving wordt een reeks gronden genoemd waarop men mensen niet ongelijk mag behandelen.

    • Meneer Leids Burger stop met uw commentaar op Comment. Denkt u misschien in staat te zijn om een aap, uit het circus van Amnesty International, te leren schaatsen.

  • Citaat van de GroenLinks-website: “De motie is niet bedoeld als steun aan de doelen van BDS. […] GroenLinks is niet voor een boycot van Israël.”
   .
   Die malle PvdD’er had de volkomen overbodige toevoeging (en t/m Endlösung) beter kunnen weglaten. De overeenkomst met de stijl van Forum voor Demagogie is opvallend, zoals ook al opgemerkt door GroenLinks–raadslid Olsthoorn.

 2. C F J Ooijevaar op

  Je zou verwachten dat “onze” Leidse politici zich bezig hielden met het wel en wee van onze prachtige stad en dan natuurlijk vooral het wèl. Maar zoals altijd manifesteert de politiek zich in het maken van oliedomme uitspraken om elkaar daarna de oren te wassen. Want hoe harder je anderen de grond intrapt, hoe meer je zelf omhoog komt, ook al heb je zelf nog zoveel boter op je hoofd. Wij zouden meer gebaat zijn met deskundigen i.p.v. deskundologen.

 3. Een Leids burger op

  ¨als een (online-)discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler.¨
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin
  Die van der Kaap had zijn punt ook kunnen maken zonder daar de Holocaust bij te halen.

  Het is typisch voor (s)Linkse mensen omdat te doen, evenals dat zij mensen die terechte kritiek uiten op bijvoorbeeld migranten vaak menen te moeten aanduiden met termen als racisten, xenofoben e.d.

  • U zou toch eens wat kritischer de uitingen van uw rechtse vrienden moeten screenen. Het beschuldigen van nazisme is hier goed gebruik*, vooral, lijkt het soms, om de ander voor te zijn. Wie de ander beschuldigt van nazisme, kan natuurlijk zelf niet nazistische sympathieën hebben, is de impliciet blijvende gedachte.
   .
   Doe ook maar geringe moeite en u zult struikelen over de voorbeelden.*
   .
   Zelf bent u evenmin van vreemde smetten vrij. U schrok er geregeld niet voor terug de namen van religies of partijen die u niet welgezind bent te verbasteren met hinten in extreem-rechtse richting – om in uw stijl te blijven zou ik moeten schrijven ‘rechtSSe’ – of gewoon verdacht te maken. Alsof u niet gewoon van mening kunt verschillen maar de tegenstander de grond in wilt trappen (vgl ‘GroenSlinks’). Ik zou toejuichen wanneer dit gedrag niet langer “Typerend voor Een Leidse Burger’ was.
   .
   *: Om me te beperken tot een bekend voorbeeld: https://twitter.com/geertwilderspvv/status/528256470409039872

   • Een Leids burger op

    Natuurlijk komen vergelijkingen met Holocaust e.d,.ook bij rechtse mensen voor. Ik ben daar geen voorstander van en het zijn vaak vergelijkingen die buitenproportioneel zijn en niet stand houden.
    Zo ben ik zelf ooit eens vergeleken met een NSB-er (door ook weer zo´n linkse idioot) omdat er 1 overeenkomst met die nsb-er was terwijl de verschillen juist werden weggelaten.
    .
    Ook Baudet werd weer vergeleken met het gedachtengoed uit de jaren dertig……..Ook typeringen als racisten en xenofoben komen juist van linkse types .
    .
    Linkse mensen zijn vaak eerder slinks dan links. Met die opmerking is niets mis. Dat is heel wat anders dan idiote vergelijkingen met de Holocaust..
    .
    Als er 1 is die herhaaldelijk anderen afzeikt en de grond in wil trappen is dat Comment zelf wel.
    .

    Het punt is dat door de Holocaust erbij te halen en mensen racist of xenofoob te noemen er vaak geen discussie meer mogelijk is.
    Dat zie je ook bij dit onderwerp: het gaat nu over de verontwaardiging van de vergelijking met de Holocaust en niet over het punt dat van der Kaap wil maken.

    • Links mensen ervan betichten vaak -dank! het is al niet meer ‘typisch’ – slinks te zijn, vind ik nog steeds onbeschoft, grof generaliserend. Slinks = achterbaks opererend.
     .
     U gebruikt een bekend argument: “Het punt is dat door de Holocaust erbij te halen en mensen racist of xenofoob te noemen er vaak geen discussie meer mogelijk is”. In uw variant – met ‘xenofoob’ en ‘racist’ – vind ik hem minder sterk dan in de eigenlijke Godwin (met ‘Hitler’).
     .
     ‘Racisme’ is immers, in een juridische betekenis die weliswaar niet strookt met wat je in eerste instantie denken zou, discrimineren op basis van etnische uiterlijke kenmerken geworden. Weinigen hangen heden ten dage nog biologische theorieën over ras aan.
     .
     Maar bevooroordeelde, soms discriminerende omgang met mensen omdat ze ‘buitenlander’, ‘vluchteling’, ‘afkomstig uit een niet-westers land’, ‘belijders van een ons wezensvreemde religie’ zijn, gebeurt nog volop.
     .
     Net zoals de nazi’s theorieën hadden waarmee hun racisme de schijn van wetenschappelijke respectabiliteit had, dat in het Westen vaker gedaan werd en respectabel was, en net zoals dat heden ten dage ook in niet-westerse streken mooie theorieën discriminatie gerationaliseerd kan worden, is het onderscheid ‘redelijke discussie’ en discrimineren’ niet zo helder te maken.
     .
     Het woord dat dat in de hedendaagse discussie treffend weergeeft is ‘dog whistling’. Zelfs zichzelf onverdacht verklarende conservatieven, zoals Melvin Schut, vinden dat Baudet zich hier schuldig aan maakt, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/25/dit-was-niet-de-baudet-waarop-velen-stemden-a3954485.
     .
     Maar het woord ‘dog whistling’ verwijst nu juist naar de praktijk dat men seinen geeft naar extreem-rechts dat men ergens op een lijn zit, terwijl men naar buiten toe vol kan houden dat daar geen sprake van is. Men zou het slinks kunnen noemen, hypocriet.
     .
     Juist daarvan wordt Baudet beticht, met zijn ‘noorderlicht’. Ook het door hem geopperde ingewikkelde alternatieve woord voor ‘boreaal’ wordt ook weer vooral in extremistische hoek gebezigd, wederom als codewoord.
     .
     In een kritiek op de opinie van Melvin Schut werd dan ook gesteld: “Beter ten halve gekeerd [door Schut] dan ten hele gedwaald, maar de speech van vorige week [van Baudet] verschilde niet wezenlijk van die uit 2017. En zeker na de onthullingen over Erkenbrand, Taylor en Le Pen hadden Baudet-fans beter kunnen – en moeten – weten”.
     .
     Als om de vloeiende overgang te onderstrepen merkte de criticaster op, dat Schut in zijn opiniestuk een nauwelijks van Baudet te onderscheiden apocalyptische framing hanteert, waarin sprake is ‘ongecontroleerde’ immigratie en ‘verloren’ nationale soevereiniteit.”
     .
     Uw ongerijmde bewering dat ik mensen afzeik en de grond intrap is voor uw rekening. Het zal oud zeer zijn omdat ik uw vooringenomenheden over islam/moslims/migranten/vluchtelingen niet onweersproken heb gelaten.

     • Een Leids burger op

      Comment heeft zoals gewoonlijk niets weersproken, negeert wat ik zei en komt met een ander verhaal.
      Daarom slechts 2 punten:
      1.Het feit dat zoveel mensen op FvD hebben gestemd is NIET omdat al die mensen maar vooroordelen zouden hebben over moslims\migranten e.d………
      .
      2. Men mag natuurlijk de typering van sommige linkse mensen als slinks verwerpelijk vinden. Maar dat is toch heel wat anders dan idiote vergelijkingen met de Holocaust..

      Daar laat ik het bij.

     • Als het moeilijk wordt, duikt u. Uw bewering dat ik niet op u ben ingegaan is potsierlijk. Ik haal u aan en betoog daarna uitvoerig dat dingen soms niet zo simpel liggen als u het voorstelt.
      .
      Bij eerdere gelegenheden heeft u zo vaak de discussie ontdoken – door te gaan schelden of (ook toen) te ontkennen dat ik inhoudelijk reageerde – dat u wat mij betreft recht van spreken verloren hebt. U wilt koste wat kost ‘winnen’. Uw zelfbeeld is dat van een rationeel man, u legt ook graag bereidwillig uw gelijk uit. Maar zodra iemand u het lastig maakt, komt die andere kant boven.

     • Een Leids burger op

      Comment moet eerst maar eens leren te begrijpen wat ik hierboven gezegd heb onder punt 1 en 2.

 4. Rien van Vliet op

  Iedereen met een beetje verstand maakt geen vergelijking met de Holocaust. Dat gemeenteraadslid is dus dom bezig geweest. En nog dommer door zichzelf proberen te verdedigen.

  • Herman Gallé op

   Vertel mij nou eens waarom die vergelijking zo ongepast is. Het totale gebrek aan mededogen, respect en empathie is toch van dezelfde aard als destijds t.a.v. de Joden en andere zgn. ‘Untermenschen’? Waarom geven we dat nou niet gewoon toe in plaats van meteen in de gordijnen te schieten?

   • Rien van Vliet op

    @Herman Gallé, u moet zich kapot schamen. U laat zien dat u geheel geen historisch inzicht heeft en dat u totaal geen gevoel voor proportie heeft. Worden uw verwarde gedachten veroorzaakt door de ideologie die u aanhangt?

    • Herman Gallé op

     Ideologie? Als je mededogen, respect, empathie als een ideologie wilt zien, prima. Waarom is het nodeloos laten lijden en sterven van varkens, koeien, kippen etc. minder erg dan wanneer we dat doen met onze eigen (dier)soort? De overeenkomsten met de Holocaust zijn evident, of u dat nou bevalt of niet. Daarmee doe ik uiteraard niets af aan het vreselijke lijden van Joden en andere ‘Untermenschen’ in de Nazikampen. De mensheid moet kapot schamen – en zeker het deel dat onbekommerd accepteert dat per dag anderhalf miljoen dieren, na een vreselijk ‘leven’ de dood worden ingejaagd in dit land. Ik zou me kunnen schamen omdat ik deel uitmaak van een diersoort die zoöcide accepteert en mede in stand houdt en in de gordijnen hangt wanneer iemand wijst op die ongerijmdheid. Ik denk dat er met uw historisch inzicht alsmede gevoel voor proportie ook het een en ander mis is. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/21/bioindustrie-vergelijken-met-de-holocaust-is-niet-zo-raar-12616148-a1570596

 5. Herman Gallé op

  Van der Kaap heeft natuurlijk volkomen gelijk. De hysterische reacties van sommigen tonen dat maar weer eens aan. De overeenkomsten tussen de Holocaust en de wijze waarop met dieren omgegaan wordt in de vee-industrie en de bestrijding van zgn, plaagdieren (Schädlinge) zijn evident. Natuurlijk zijn er ook verschillen, maar als zelfs overlevenden van de Nazikampen de parallellen zien en benoemen doet de verontwaardiging over de uitspraak van de PvdD-er schijnheilig aan. De massaliteit, de transporten, de ‘huisvesting’, het doden, de totale onverschilligheid mbt het welzijn, het gebrek aan mededogen en respect. Goed van de PvdD dit maar weer eens te benoemen. Het leed van de menselijke slechtoffers in de horrorkampen van de Nazi’s wordt door de vergelijking niet gebagatelliseerd of genegeerd, maar juist doorgetrokken naar hoe menen met onze medeschepselen om te mogen gaan. “Watt gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook (een) ander(e) (soort) niet.

  • Ik zie voor het gemak op hoofdlijn twee mogelijkheden:
   .
   1. De vergelijking met de Holocaust komt aan en treft doel. De geraakten doen nu nep verontwaardigd om de aandacht af te leiden. Maar van binnen schamen ze zich en langzamerhand zal hun handelen zich verbeteren.
   .
   2. De vergelijking met de Holocaust komt niet aan en treft geen doel. De geraakten zijn verontwaardigd. Hun handelen zal zich niet verbeteren, de niet-passende vergelijking doet ze even minder geneigd zijn naar de argumenten van de PvdD Leiden te luisteren.
   .
   De zin waar het om draait is “Het leed van de menselijke slachtoffers in de horrorkampen van de Nazi’s wordt door de vergelijking niet gebagatelliseerd of genegeerd, maar juist doorgetrokken naar hoe mensen met onze medeschepselen omgaan”. Meer in het bijzonder “doorgetrokken”. Wanneer men de vergelijking ongepast vindt, trekt niemand iets door.
   .
   Mij dunkt dat het, louter qua overtuigingskracht al, niet behulpzaam is de vergelijking met de Holocaust te maken. De PvdD kan goed zonder “de massaliteit, de transporten, de ‘huisvesting’, het doden, de totale onverschilligheid m.b.t. het welzijn van dieren, het gebrek aan mededogen en respect” aanklagen. Mij dunkt dat het al helpt productiedieren meer als mensen, voelende wezens neer te zetten. Meer dan maar meteen concentratiekampen erbij te halen.
   .
   Behalve dat er wellicht parallellen zijn, zijn er ook verschillen. Dieren worden niet afgemaakt omdat ze minderwaardig dier zijn, omdat uitroeiing het streven is.
   .
   Dat ook overlevenden van nazi-kampen de vergelijking passend vinden zegt niets. Malloten of extremisten heb je overal. Betrokkene zou er een kunnen zijn. Omdat je ervaring hebt met overleven in een nazikamp heb je nog niet dáárom gelijk als je parallellen ziet met de behandeling van productiedieren.
   .
   Tot slot, zelfs als derden nep verontwaardigd doen, kun je als PvdD overwegen dat, omdat zulk misbaar in de praktijk effectief is en je zaak niet ten goede komt, je er in het vervolg beter van af kunt zien – teneinde meer effectief te zijn.

   • Herman Gallé op

    Natuurlijk gaat elke vergelijking ergens mank. Dat ontken ik niet. De dieren worden niet afgemaakt met het oogmerk ze uit te roeien. Wel omdat ze minderwaardig worden geacht. Het feit dat we het over mensen én dieren hebben is al vreemd. De oude Egyptenaren hadden geen verzamelnaam voor dieren maar benoemden elk wezen afzonderlijk. Het is nogal aanmatigend overlevenden van de Nazikampen die de parallellen tussen Holocaust behandeling van dieren onderschrijven als ‘malloten of extremisten’ af te doen. Beter ware het je te verdiepen in hun motivering. Het is kennelijk een open zenuw. Of het is een bevestiging van ons gevoel van superioriteit t.o.v. niet-menselijke dieren dan wel een ontkenning van hun intrinsieke waarde. Het zal mij intussen – als overtuigd vegetariër – worst zijn of overgevoelige zielen zich bezeerd voelen door deze vergelijking. Ik word al jaren bezeerd door de ongerijmdheid waarop het mensdom zich opstelt tegenover onze mededieren.

  • Een Leids burger op

   Het probleem bij veel PvdD-ers is dat ze dieren als gelijkwaardig of zelfs nog hoger dan mensen zien.
   Zo komt men er dan toe om een vergelijking te maken met het doden van mensen en dieren.
   Het doden van dieren kan soms ook nuttig zijn. Ongediertebestrijding.
   Nu is het alleen nog wachten tot er een PvdD-er komt die het doden van vliegen bijvoorbeeld ook gaat vergelijken met de Holocaust. Als van der Kaap of Galle aandacht willen voor het dierenleed kan dat ook zonder de Holocaust erbij te betrekken. Nu gaat alle aandacht uit naar die idiote vergelijking.

   • Herman Gallé op

    Zeker gelijkwaardig! Dieren weten meer dan we denken en denken meer dan we weten.

    • We hebben het hier over een dier dat onze dijken ondergraaft. Wil jij zwemmen dan Herman? Daarnaast weet ik uit eigen ervaring dat een waterkonijn (muskusrat) heerlijk smaakt. Vang die beesten en bak, braadt of kook ze, ze zijn overheerlijk!

  • Eus de Watergeus op

   Mededieren? De falafelbolletjes zijn je naar het hoofd gestegen. Als mens en dier gelijkwaardig zijn, wat sta jij hier dan betuttelend hun belangen te hebben behartigen? Laat ze dat dan lekker zelf doen.
   Jouw dierenrechtenextremisme is niet alleen een mesjogge maar ook gevaarlijk. De bestrijding van ongedierte ten behoeve van de leefbaarheid van de stad vergelijken met de holocaust maakt de weg vrij voor de Volkertjes van de Graaf van dit land. Met nazi’s hoef je tenslotte geen medelijden te hebben.

   • Herman Gallé op

    De dieren die hier bedoeld worden kúnnen hun belangen niet zelf behartigen, net zo min als kinderen, demente bejaarden, zwakzinnigen etc. dat kunnen. Maar goed, je hebt er dus niets van begrepen. Het zij zo!

 6. Misschien moet GroenLinks is luisteren naar deze man want zelf willen ze het klimaat probleem niet onder ogen zien. In dit verhaal worden muskusratten afgemaakt omdat ze problemen geven. In de oostvaarderdplassen worden groot grazers afgemaakt omdat ze problemen geven. Nu is het klimaat in nood door wie?? Juist de mens die geeft dus problemen dus los het dan ook op in GroenLinks stijl ipv bijvoeren. Reageer niet geschokt op ieder die een ander beeld heeft dan een groen scherm, want misschien is jullie scherm wel de verkeerde kleur.

 7. R. Dentener op

  Kleine opmerking: het nieuwsbericht vermeldt niet of het geachte PvdD-raadslid de tweet plaatste tijdens zijn aanwezigheid bij een gemeenteraadsvergadering of daarbuiten. Die suggestie wordt namelijk een beetje gewekt door de plaatsing van een foto van een raadsvergadering. Noch kan ik uit de berichtgeving opmaken of hij de tweet plaatste in de hoedanigheid van PvdD-fractielid of als privépersoon en of het een fractiestandpunt betreft. Dat maakt namelijk uit voor de strekking en de impact van de door hem gemaakte vergelijking. 😉

  • Politicus ben je 24 uur per dag. Bij ophef over in het openbaar gedane maatschappelijk of politiek gevoelige of controversiële uitspraken kan zo’n persoon, of zijn partij, zich niet verbergen achter de smoes dat de uitlatingen slechts persoonlijke opvattingen zijn. Dat zou veel te gemakkelijk zijn.
   Verder deel ik de mening van Van Hees dat Van der Kaap er goed aan zou doen de eer aan zichzelf te houden en zijn zetel ter beschikking te stellen.
   .
   Ten slotte: uit de opmerkingen van enkele ongeïnformeerde reaguurders met de suggestie van anti-judaïsme, of zelfs antisemitisme, bij GroenLinks blijkt waartoe opsluiting in de eigen (Facebook-)bubbel vol nepnieuws en leugens kan leiden.

 8. Gerard van Hees op

  Van der Kaap doet er goed aan de eer aan zichzelf te houden en zijn zetel ter beschikking van de PvdD te stellen. Niemand wil zich toch laten representeren door deze persoon. En als hij dat niet doet is het aan de partij om hem uit de fractie te zetten. Je kunt nog zo opkomen voor dieren, je moet niet verzanden in een tunnelvisie en in ”het doel heiligt de middelen”. Zijn uitspraak is schandalig, en getuigt van ”historisch analfabetisme”. Ik heb er een vieze smaak van in mijn mond.

  • Rien van Vliet op

   Getuige de schaamteloze opvattingen van PvdD-lid Herman Gallé zitten er nog meer eerloze types in de Leidse PvdD dus de kans dat Van der Kaap gedwongen wordt op te stappen, is erg klein.

 9. Rien van Vliet op

  Overigens maakt Van der Kaap wel vaker dubieuze vergelijkingen op Twitter: zo vergeleek hij het feit dat er bij Bakkerij Van Manen aan de Nieuwe Rijn met Pasen een paar konijnen in de etalage rondliepen met de martelingen en (soms) rechteloze opsluiting van gevangenen in Guantanamo Bay. Ben benieuwd of hij nog weet dat die tweet er opstaat.

 10. Marcellus_B op

  Nu dit hele gebeuren met een Godwin is begonnen staat het vervolgens iedereen vrij om daar mee door te gaan.
  Komtie:
  De NSDAP, beter bekend als de nazi’s, bestreed de communisten. Niet zozeer vanwege de verschillende ideologie, beiden waren links, maar meer omdat ze in dezelfde vijver aan het vissen waren voor aanhangers en leden.
  Deze zgn. ‘twitterrel’ is natuurlijk precies hetzelfde met aan de ene kant groen-koopt niet bij Jooden-links en aan de andere kant een clubje achterlijken die uitdraagt dat alle levensvormen dezelfde rechten moeten en zullen hebben.

  • Nou, nou, Marcellus, u bakt ze wel heel bruin. Wellicht denkt u ook dat de Democratische Volksrepubliek Korea een democratische staat is met als souverein het volk.

Je bent nu offline