Steeds meer Leidenaren bewegen of sporten. Ook sportwethouder Dirkse (tweede van rechts) trapt graag een balletje. (Foto: J.P. Kranenburg).

College Leiden: Doelen vorige sportnota gehaald

Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van de vorige sportnota ‘Verleiden tot bewegen’ vastgesteld. De evaluatie geeft aan in hoeverre de ambities van die sportnota over de periode 2014-2018 gerealiseerd zijn. “Het eerste doel is gehaald”, licht sportwethouder Paul Dirkse toe: “Meer Leidenaren zijn gaan sporten en bewegen”. Hij noemt het aannemelijk dat ook het tweede doel is gehaald. Dat is het percentage Leidenaren dat maandelijks sport. Volgens verschillende indicatoren is dat gestegen van 61 procent naar 75 procent.

Hans Schuurman in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over de vorige sportnota en de lessen die eruit zijn geleerd voor de nieuwe.

Ook het aanpakken van de sportaccommodaties en het versterken van de Leidse sportverenigingen zijn volgens de sportwethouder doelen die binnen bereik zijn en waar hard aan wordt gewerkt.

Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de motie ‘sport voor iedereen’ af te doen. Daarin wordt opgeroepen om zorg te dragen voor meer sportaanbod voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een functiebeperking, waarbij ook de aanbodkant van de verenigingen samen met de breedtesportcoördinator is bekeken.

Advertentie

Leiden Politiek Sport


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×