Voorschoten schrijft brief over Lammenschansplein aan informateur Wiegel

4

Het Voorschotense college van b en w heeft in een brief aan de provinciale informateur Hans Wiegel zorgen geuit over de bereikbaarheid van het verkeersknooppunt Lammenschansplein in Leiden. Dat knooppunt vormt een belangrijke ontsluiting voor verkeer dat via de Voorschoterweg van en naar de A4 rijdt. Op dit moment onderzoekt Wiegel een nieuwe coalitie voor Provinciale Staten van Zuid-Holland. In de brief vraagt het Voorschotense gemeentebestuur hem bij de nieuw te vormen coalitie de nodige inhoudelijke aandacht te geven aan de bereikbaarheid .

Het Voorschotense college schrijft blij te zijn met de start van de voorbereidende werkzaamheden aan de RijnlandRoute voor het deel N206/Europaweg en het Lammenschansplein. “Wij verwachten dat het verbreden van de Europaweg naar twee keer twee rijbanen en het verbreden en het ophogen van de Lammebrug leidt tot minder hinder en betere doorstroming en daarmee een betere bereikbaarheid van de Leidse Regio”.

Zorgen zijn er echter ook. Met name over de bereikbaarheid van het dorp tijdens de werkzaamheden. “Het Lammenschansplein is een cruciaal verkeersknooppunt. Op dit moment staan dagelijks lange rijen stilstaande auto’s vanuit Leiden en Voorschoten richting het Lammenschansplein. Deze situatie wordt verergerd wanneer de provinciale bruggen tijdens de spits worden geopend. Wij dringen aan op een voorspoedig, zorgvuldig en zo transparant mogelijk voorbereidingstraject. Bijzondere aandacht vragen wij voor een tijdig en regelmatig overleg met stakeholders zoals ondernemers en andere belanghebbenden”.

Naast bovengenoemde zaken vraagt Voorschoten bij de onderhandelende partijen aandacht voor de afstelling van de provinciale verkeersregeling op het kruispunt Churchillaan – Voorschoterweg. “Formeel valt dit kruispunt buiten de projectgrenzen van de RijnlandRoute. Wij willen u vragen de werking van de verkeersregeling voorafgaand aan de werkzaamheden door een extern bureau goed te laten controleren en deze ook tijdens de werkzaamheden actief te blijven monitoren en zo nodig aanpassingen door te voeren bij een veranderend verkeersaanbod of verkeerssysteem, om de doorstroming van alle verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen”.

Delen
heropening sligro Leiden

4 reacties

 1. Keuze: nog meer groen offeren of uit de auto en op de fiets/in het ov

 2. Petra Hoogeveen op

  Voorschoten, Voorschoten… jullie hebben niet goed opgelet!!
  Omdat de rijnlandroute wordt aangelegd, zal er 2 keer zoveel verkeer komen over de Europaweg en het Lammeschansplein. Daarom wordt de Europaweg verdubbeld en de brug verhoogd, zodat deze niet zo vaak open hoeft, voor de zandschapen van de provincie. De provincie wilde het zanddepot niet ergens anders hebben …..vandaar.
  Voorschoten heeft bewust gekozen om GEEN afslag te maken van de rijnlandroute.
  Maar 2 keer zoveel verkeer over een verdubbelde weg, levert toch geen verandering op?? Of zie ik dat nou niet goed.
  Voor al dat verkeer is zelfs de fijnstofnorm aangepast ( mag meer fijnstof uitgestoten worden!!), zodat de provincie maar de zin kan krijgen.

  Petra Hoogeveen

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline