Kosten Leidse Ring opgelopen tot 134 miljoen euro

In oktober vorig jaar werd de besluitvorming over de aanleg van de rondweg om Leiden en Leiderdorp, de zogeheten Leidse ring, met een jaar uitgesteld. Dat is dan ook meteen het enige besluit dat geen uitstel opliep, want gisteren gaven de Leidse wethouder Martine Leewis en haar Leiderdorpse collega Willem Joosten een gezamenlijke persconferentie waarin het het kaderbesluit presenteerden dat binnenkort aan de twee gemeenteraden wordt voorgelegd.

Chris de Waard sprak met de wethouders Leewis en Joosten over de voortgang van de Leidse Ring.

Uitstel en oplopende kosten
Vooral Leiden had vorig jaar behoefte aan extra tijd om de Leidse Ring goed in te passen bij de omgeving van het Kooiplein (KEO) en het stationsgebied (STEO). Daar vinden allerlei ontwikkelingen plaats en de gemeente wilde voorkomen dat mooie kansen gemist zouden worden door te weinig rekening te houden met al die veranderingen.

Het verdere uitstel, er wordt al sinds 2015 over de Leidse ring gesproken, heeft ook de kosten flink doen oplopen. Misschien wel tot 134 miljoen euro. Dat is tenminste wel het bedrag waarmee nu rekening wordt gehouden. Enkele jaren geleden was dat nog 102 miljoen euro.

Hoop op hogere bijdrage provincie
De fors hogere kosten hebben een drietal oorzaken. Indexering van de bouwkosten, aanpassingen in de plannen en de sterk oplopende bouwkosten in een overspannen markt voor dit soort klussen. “En dan gaat het bij de aanleg van een weg meteen om grote getallen,” zegt Leewis die nog met de provincie in gesprek is om een hogere bijdrage los te peuteren dan de 30 miljoen die al is toegezegd. Leiderdorp betaalt 3,5 miljoen en de rest. “En dat is een bedrag dat stevig drukt op de Leidse begroting”, weet Leewis die nu zo snel mogelijk aan de slag wil.

Planning
Als de aanleg volgens planning verloopt, worden in 2020 de uitvoeringsbesluiten genomen voor twee van de vijf tracĂ©delen waarin de Leidse Ring nu is opgeknipt. De Plesmanlaan in Leiden en de Engelendaal in Leiderdorp. De bouwtijd is naar verwachting twee jaar, dus in 2022 zijn dan de eerste delen van de Leidse Ring klaar. Pas in 2026 is het hele rondje regio voltooid. Daarvan maakt ook de Rijnlandroute deel uit waarvan de aanleg recentelijk van start ging met het aanzetten van Gaia. De tunnelboormachine die sinds juli onderweg is van de A4 onder Voorschoten – bij het tunnelbesluit door de Leidse buurgemeente vrolijk omgedoopt tot Boorschoten – door naar de A44.

Stikstof geen probleem
Omdat het tracé van de Leidse Ring niet vlak langs natuurgebieden loopt, denkt wethouder Leewis niet dat het project gevaar loopt in verband met de uitspraak die de Raad van State eind mei deed in relatie tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daardoor mag dat programma niet meer gebruikt worden als basis voor toestemming van (bouw)activiteiten en moet gekeken worden naar de daadwerkelijke stikstofneerslag die een project veroorzaakt. Landelijk zijn daardoor 18.000 projecten onzeker.

Leiden Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×