(Foto's: Provincie Zuid-Holland).

Tunnelboormachine RijnlandRoute onder Rijn-Schiekanaal door

Op 25 meter diepte en na tweehonderd meter boren heeft de tunnelboormachine ‘Gaia’ op het traject van de RijnlandRoute vandaag met succes het Rijn-Schiekanaal gepasseerd. Met de toepassing van een speciale meettechniek in het gebied tussen de startschacht en het Rijn-Schiekanaal werd de tunnelboor zo afgesteld dat het kanaal op een veilige wijze kon worden gepasseerd.

Het scheepvaartverkeer ondervond geen hinder tijdens het boren en mocht normaal gebruik maken van het Rijn-Schiekanaal. Op de website van de RijnlandRoute is te volgen waar de tunnelboormachine zich bevindt.

De historie van Rijn-Schiekanaal
Het Rijn-Schiekanaal was oorspronkelijk een rivier, de Vliet. In de middeleeuwen was de Vliet een belangrijke verbinding tussen de Oude Rijn en de Maas. Tegenwoordig is de Vliet gekanaliseerd en loopt van Leiden via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft naar Rotterdam. Het gehele traject wordt meestal aangeduid als het Rijn-Schiekanaal. In Leidschendam is een sluis. Op de plaats van de sluis lag tot halverwege de 17e eeuw een overtoom. De Vliet was hier afgedamd en passagiers van trekschuiten moesten overstappen om hun reis te vervolgen. Goederen moesten worden overgeladen.

Leiden Voorschoten RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×