Een impressie van hoe het nieuwe restaurant langs de Klinkenbergerplas eruit moet gaan zien. (Beelden: SeARCH).

Restaurant Loetje mag wederom niet beginnen met bouwen langs Klinkenbergerplas Oegstgeest

Voor de tweede keer in een jaar heeft de rechter de gemeente Oegstgeest op de vingers getikt over het toestaan van een restaurant aan de Klinkenbergerplas. Afgelopen februari besloot de bestuursrechter dat er te weinig onderzoek was gedaan naar mogelijke parkeer- en geluidsoverlast, waarvoor vlak voor de zomer een oplossing werd bedacht. Maar die oplossing is niet goed genoeg, oordeelt de rechter vandaag in een voorlopige uitspraak, waardoor biefstukrestaurant Loetje wederom niet kan beginnen met bouwen. Een definitief oordeel van de rechter volgt later dit jaar.

De rechtszaak tegen de gemeente Oegstgeest is aangespannen door een omwonende die dat eerder ook al deed en vreest voor geluids- en parkeeroverlast. Daarnaast vreest de vrouw ervoor dat er een grotere horecavoorziening wordt gebouwd dan dat de gemeenteraad afgelopen juni heeft geprobeerd te maximeren. De rechter geeft de omwonende in dat laatste punt in ieder geval gelijk. De reparatie in het bestemmingsplan die afgelopen juli werd doorgevoerd naar aanleiding van de eerdere uitspraak van de Raad van State, voorkomt niet dat er in de toekomst ook buiten het vastgestelde bouwvlak voor een restaurant mag worden gebouwd, aldus de rechter in haar voorlopige uitspraak.

Parkeren
Daarmee wordt duidelijk dat ook het nieuwe bestemmingsplan juridisch nog niet op orde is. De bezwaren met betrekking tot geluidsoverlast werden door de rechter overigens – net als bezwaren op een drietal andere punten – niet gegrond verklaard. Zo stelde de omwonende dat het nieuwe bestemmingsplan (van afgelopen juli) een verzwaring van de toegestane horeca-activiteiten betekende, maar dat is niet het geval, oordeelt de rechter. De gemeenteraad heeft volgens de rechter echter ‘op geen enkele wijze’ inzichtelijk gemaakt hoeveel parkeerplaatsen het nieuwe restaurant nodig zou hebben en ‘of daarin kan worden voorzien zonder dat dit tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de omgeving leidt’. De benodigde onderbouwing ontbreekt volledig.

Geen rechtszekerheid
Het derde argument dat de rechter aanvoert om de bouw van Loetje voorlopig te verbieden, is dat er in het nieuwe plan niet goed geregeld is waar bezoekers van het restaurant moeten parkeren. Als het over parkeren gaat spreken twee bepalingen in het nieuwe bestemmingsplan elkaar namelijk tegen en daarnaast is een deel van die regels ‘dynamisch’. Dat betekent dat regels omtrent parkeren in de toekomst kunnen veranderen en dat is volgens het oordeel van de rechter in strijd met het ‘beginsel van de rechtszekerheid’. Of met andere woorden: de omwonende weet niet waar ze aan toe is.

Het gaat in deze uitspraak om een voorlopig oordeel, aangezien Loetje al een vergunning had aangevraagd voor de start van de bouw en de definitieve uitspraak van de Raad van State nog even op zich laat wachten. De voorzieningenrechter vindt dat er teveel twijfels zijn bij het gerepareerde bestemmingsplan van de gemeente Oegstgeest om de bouw van het restaurant van start te laten gaan. Als het definitieve oordeel vergelijkbaar is, dan zal de gemeente Oegstgeest wederom terug naar de tekentafel moeten om het bestemmingsplan juridisch te repareren.

Uitstel of afstel?
Het is echter nog maar zeer de vraag of Loetje dan nog interesse heeft in het bouwen van een restaurant. Voor de zomer liet de biefstukketen al weten dat de bouw snel moest kunnen beginnen omdat het bedrijf anders af zou haken. De gemeenteraad repareerde haar vorige fouten toen nog net op tijd, maar de uitspraak die de rechter vandaag heeft gedaan zorgt wederom voor een flinke vertraging. Op de vraag welke gevolgen deze uitspraak voor de plannen van Loetje heeft, kon het bedrijf woensdagmiddag nog niet reageren.

Economie Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×