Bosperceel in recreatiegebied Vlietland gaan. (Foto: Staatsbosbeheer).

Provincie betuigt spijt voor aanpak 'gevaarlijke bomen' Vlietland

De provincie Zuid-Holland gaat door het stof voor de aanpak van recreatiegebied Vlietland in Voorschoten, dat meldt mediapartner Omroep West. Belangenverenigingen die actief zijn in recreatiegebied Vlietland in Voorschoten zijn de afgelopen maanden onvoldoende betrokken bij de maatregelen tegen ‘gevaarlijke bomen’ in het gebied. Dat schrijft de provincie Zuid-Holland in een brief en betuigt daarin spijt en belooft beterschap.

De provincie besloot in september om het kappen van grote bospercelen in recreatiegebied Vlietland uit te stellen. Vanwege essentaksterfte zijn de bomen in slechte staat, wat de veiligheid van de bezoekers van het bos in gevaar brengt. Een op de tien bomen zou daarom worden verwijderd. Nadat belangenverenigingen (Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4, Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart) dreigden met een kortgedingprocedure, besloot de provincie de voorgenomen bomenkap niet uit te voeren.

Ondanks dat de oorspronkelijke bomenkap en onderhoudsplannen waren uitgesteld, moesten er volgens de provincie wel snel maatregelen worden getroffen om het gebied veilig te houden. Provinciebestuurder Anne Koning (PvdA) heeft daarbij aangegeven de belangengroepen bij de uitwerking van de maatregelen te betrekken, “Iets wat in de afgelopen maanden tot onze spijt onvoldoende is gebeurd”, schrijft de provincie nu in de brief. De Vereniging Vrienden van Vlietland voelde dat ook zo en stelde door de provincie buitenspel te zijn gezet.

Niet altijd nodig gevaarlijke bomen te vellen
Na een bezoek van de gedeputeerde aan het recreatiegebied is de sfeer verbeterd en is er een overleg geweest met de belangengroeperingen om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op korte en lange termijn in kaart te brengen. In het overleg is wederzijds erkend dat het niet altijd nodig hoeft te zijn gevaarlijke bomen te vellen. In bepaalde gevallen kan ook worden volstaan met het opkronen en/of toppen van die bomen of de paden binnen het valbereik van de takken af te sluiten. Het overleg was volgens de Vereniging Vrienden van Vlietland het eerste teken dat gebiedspartijen als volwaardige gesprekspartners werden gezien.

De provincie spreekt de hoop uit de komende periode gezamenlijk te kunnen samenwerken met de belangenverenigingen om zo het recreatiegebied in stand te houden en te verbeteren.

Duurzaamheid Leiden Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×