Bij de verdere invulling van het stationsgebied hoeven ontwikkelaars geen dure inpandige parkeerplaatsen meer te bouwen voor auto's. (Foto: Chris de Waard).

Leiden maakt parkeren fors duurder; parkeernorm in stationsgebied naar nul

Het wordt voor ontwikkelaars veel aantrekkelijker om te bouwen. Bij nieuwbouwprojecten gaan de parkeernormen omlaag en dus hoeven bouwers veel minder onrendabele parkeerplekken te realiseren. Daarvoor in de plaats komt wel de verplichting om inpandig meer voorzieningen voor fietsen in de nieuwbouwplannen op te nemen. Alle wijzigingen worden de komende vijf jaar ingevoerd. Naast de lagere parkeernorm zijn dat onder meer uitbreiding van de gebieden waar betaald moet worden geparkeerd en een fikse verhoging voor bewoners die een vergunning (willen) hebben voor een tweede auto.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Ashley North over de nieuwe parkeervisie die het college heeft vastgesteld.

Parkeernorm in Leids stationsgebied naar nul
Bij alle nieuwbouwprojecten gaat de parkeernorm omlaag, maar alleen in het stationsgebied e.o. wordt deze in de nieuwe parkeervisie van wethouder North zelfs op nul gesteld. Toekomstige bewoners komen ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Wel zal er in het gebied een beperkt aantal parkeerplekken komen voor bezoekers.

Parkeren op afstand
Voor personeel van bedrijven in de vergunningsgebieden zet de gemeente in op ‘parkeren op afstand’. Daarvoor wordt onderzocht of en waar aan de randen van de stad parkeervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd van waaruit met bijvoorbeeld kleine busjes wordt gezorgd voor het natransport van en naar het centrum. Net zoals dat nu ook al gebeurt door de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) die het parkeerterrein aan de Haagweg exploiteert. De SSL moet het sinds 1 januari van dit jaar overigens zonder subsidie van de gemeente stellen.

Uitbreiding parkeerrestrictiegebied
Steeds als Leiden ergens betaald parkeren invoert, ontstaat overlast in de gratis wijken aan de rand van het gebied. Ook de afgelopen jaren gebeurde dat, nadat gratis parkeren verleden tijd werd in de wijken rond het centrum. In deze wijken, in parkeerjargon het vergunningsgebied B genoemd, verdween de parkeeroverlast naar de schil daar omheen. Er komen bij de gemeente sindsdien steeds meer klachten binnen van bewoners die vaak zelfs vragen om ook daar de parkeervergunningen in te voeren. Ze worden nu op hun wenken bediend.

De enige gebieden in Leiden waar binnenkort nog gratis kan worden geparkeerd, zijn de Merenwijk, Roomburg en de Stevenshof. “Maar we sluiten niet uit dat ook daar in de toekomst betaald parkeren ingevoerd gaat worden”, zegt wethouder Ashley North die de nieuwe parkeervisie eind van de middag toelichtte.

Parkeervergunning in kleiner gebied geldig
Wat nog niet in de huidige plannen is opgenomen, maar waar de gemeente al wel aan denkt, is het opknippen van de parkeerzones in veel kleinere gebieden. Iemand met een A-vergunning kan nu nog in het hele centrum parkeren en met een B-vergunning kunnen automobilisten hun heilige koe nu nog overal buiten het centrum gratis kwijt. In de toekomst wil North naar gebieden die zijn gekoppeld aan het woonadres van de vergunninghouder, zodat een parkeervergunning vooral gebruikt kan worden om in de buurt van het eigen huisadres te parkeren.

Waterbedeffect rukt op richting buurgemeenten
De parkeeroverlast verplaatst zich in sommige gebieden zelfs al naar de buurgemeenten. Dat zal er na de uitbreiding niet minder op worden. De nieuwe Leidse parkeerplannen zijn niet met de regio besproken, maar North zegt het wel een goed idee te vinden om daarover in de toekomst met de buurgemeenten van gedachten te wisselen.

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×