In 2018 vierden wethouder Kees den Ouden en burgemeester Liesbeth Bloemen dat het Zoeterwoudse gemeentehuis gasloos werd. (Archieffoto: Chris de Waard).

Zoeterwoude vraagt Europese subsidie voor gasvrije wijk

Samen met negen andere Zuid-Hollandse gemeenten heeft Zoeterwoude subsidie aangevraagd bij de Europese Investeringsbank (EIB) voor de ontwikkeling van een gasloze wijk. Door hun krachten te bundelen, en met de provincie als penvoerder, maken de gemeenten (Zoeterwoude Alphen aan de Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam en Schiedam) grote kans om in aanmerking te komen voor het aangevraagde geld.

Energie gedeputeerde Berend Potjer is positief gestemd: “Ik ben heel blij dat negen Zuidhollandse gemeenten hierin het voortouw willen nemen. Dat zij samen met de bewoners gaan ontdekken hoe je hun wijken van het aardgas af kan krijgen en dat ook daadwerkelijk doen. Zo kunnen we maximaal tegemoetkomen aan de behoeften van inwoners en zijn we niet alleen bezig met de energietransitie, maar ook met een verbetering van de wijk.”

Drie miljoen euro voor het voorwerk
Om voor EIB subsidie in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering – minstens € 60 miljoen. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland in 2019 de handen ineen geslagen en ook samenwerking met de provincie gezocht. Na de inventarisatie van voorwaarden en mogelijkheden kan de provincie nu de subsidie aanvraag gaan indienen bij de EIB. Inzet: € 3 miljoen voor de voorbereidingskosten van verduurzaming van 10 wijken. Daaronder vallen de kosten voor het participatie proces, kosten/baten analyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten.

Elena voorwaarden
Voor de Elena-subsidie geldt dat de plannen na deze voorbereidingen ook echt uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt de EIB als voorwaarde dat de werkzaamheden in de woningen, leidingen en warmtebronnen binnen 3 jaar van start gaan en tot investeringen heeft geleid van minimaal € 60 miljoen. Een andere voorwaarde is dat de EIB met één partij zaken wil doen en daarom zal de provincie Zuid-Holland als aanvrager en penvoerder optreden.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×