Onderzoeker Ton van Raan legt in Politiek071 uit wat hij met het platform wil bereiken. (Foto: IJsbrand Terpstra).

'Platform Bestuurlijke Eenheid Leidse Regio' gaat fusie promoten

Het lukt maar niet om een bestuurlijk sterke Leidse regio te krijgen. Dat zegt Emeritus Hoogleraar Ton van Raan, die in 2018 onderzoek deed naar de bestuurlijke toekomst van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. Van Raan richt daarom het Platform Bestuurlijke Eenheid Leidse Regio op, waarin hij met bestuurders, ondernemers en studenten een grootstedelijk Leiden wil gaan promoten. “Juist op terreinen waarbij we voor grote opgaven staan is er geen samenhang tussen beleid en bestuur. En dat betekent ook: geen slagvaardigheid”, aldus Van Raan in Politiek071.

Uit onderzoek van Van Raan in opdracht van de provincie Zuid-Holland (pdf) blijkt dat een grotere gemeente in verhouding sociaal-economisch sterker is dan een kleinere gemeente. “Als je dat doorrekent kom je uit op enige tientallen miljoenen euro’s per jaar extra voor de Leidse regio”, aldus Van Raan. De onderzoeker erkent dat er in de Leidse regio al veel wordt gesproken over en gewerkt aan bestuurlijke samenwerking, maar er mist volgens hem een overkoepelend regionaal bestuur. “Er is geen samenhang tussen allerlei samenwerkingsverbanden in de Leidse regio. Zo’n meer-besturensysteem is een soort spaghetti en dat is slopend.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met Emeritus Hoogleraar Ton van Raan over het Platform Bestuurlijke Eenheid Leidse Regio

Het Platform Bestuurlijke Eenheid Leidse Regio moet gaan zorgen voor meer maatschappelijk draagvlak voor een fusie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude. In het nog op te richten platform, dat een idee is van ondernemer en voormalig VVD-fractievoorzitter in Leiderdorp Bart Hoenen, komen bestuurders, ondernemers en studenten. “Dit platform moet de boodschap en het belang van een bestuurlijke eenheid in de Leidse regio duidelijk gaan overbrengen”, zegt Van Raan over de organisatie in oprichting. “Laten we maar eens komen tot een bestuurlijke eenheid; wat in de praktijk een fusie van gemeentes betekent.”

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×