55-plussers in beweging met Clubhuis De Derde Helft in Leiderdorp. (Foto: J.P. Kranenburg).

Ambitieuze Sport- en Beweegnota Leiderdorp aangenomen door gemeenteraad

De Leiderdorpse Sport-en Beweegnota 2020 is deze week door de gemeenteraad aangenomen. De nota richt zich voornamelijk op het stimuleren van sporten en bewegen. De raad had in eerste instantie twijfels bij de haalbaarheid en meetbaarheid van het ambitieuze plan. Maar nadat sportwethouder Willem Joosten de doelstellingen nog een keer extra toelichtte en een extra evaluatiemoment toezegde, ging de raad akkoord.


Reanne van Kleef in gesprek met sportwethouder Willem Joosten over de nieuwe sport- en beweegnota na de voorbereidende discussie in het Politiek Forum.

De vorige sportnota van Leiderdorp stamt uit 2013. Daarin werd de focus vooral gelegd op het verzelfstandigen en gelijkwaardig behandelen van sportverenigingen. De hoofdambitie van de nieuwe nota is om meer Leiderdorpers blijvend te laten sporten en bewegen. Hóe dat wordt bewerkstelligd, wordt vooral overgelaten aan deskundigen, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en inwoners. De wethouder ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor het Leiderdorpse sportakkoord dat op dit moment wordt ontwikkeld onder leiding van sportformateur Wouter de Groot.

Te ambitieus?
Bij de discussie in de Leiderdorpse gemeenteraad werd voornamelijk aangehaald dat de doelstellingen in het beleidsstuk mooi waren, maar ook erg ambitieus en moeilijk meetbaar. Er is zelfs in de nota te lezen dat niet alleen ‘de inwoner zelf’ van meer sporten profiteert, maar ook de maatschappij omdat bijvoorbeeld criminaliteit tegen wordt gegaan.

Sportwethouder Joosten over de kritiek op zijn ambitieuze plan: “Ik zie het eigenlijk als een compliment. We hebben een hele waslijst aan doelen en wat mij betreft kunnen het er niet genoeg zijn. Als het er twee waren geweest, dan had ik te horen gekregen dat het niet ambitieus genóeg was.”

Op de vraag of de doelen wel te bereiken zijn antwoordt Joosten: “Ik denk dat je veel zaken wel meetbaar kunt maken. Maar om nou echt te kunnen zeggen dat bepaalde doelgroepen zoveel procent meer zijn gaan bewegen, dat causale verband, dat kun je nooit exact weten.”


Sportformateur Wouter de Groot vertelt over de vorming van het Leiderdorpse Sportakkoord. Op 6 februari vond bij Alecto de eerste bijeenkomst plaats. Daar waren zo’n dertig vertegenwoordigers van Leiderdorpse sportverenigingen, onderwijs- en welzijnsinstellingen en ondernemingen aanwezig. Volgens De Groot zijn Leiderdorpers enthousiast om met elkaar aan een lokaal sportakkoord te werken.

Leiderdorp Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×