(Foto: Chris de Waard).

Leiden spoort Leiderdorp aan in te stemmen met 70 op Oude Spoorbaan

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft een brief gestuurd aan hun Leiderdorpse collega’s waarin het belang van de aanleg van de Leidse Ring Noord (LRN) nog eens wordt benadrukt. Het gaat dan met name over het tracédeel Oude Spoorbaan dat op Leiderdorps grondgebied wordt aangelegd met Leids geld.

De Leidse raad nam het zogeheten kaderbesluit in november vorig jaar. In Leiderdorp zou dat enkele dagen later ook gebeuren, maar ruzie binnen de coalitie over de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan liep zo hoog op dat het college viel over de al in 2016 met Leiden en de provincie afgesproken snelheid van 70 kilometer per uur.

Leidse bijdrage aan Leiderdorps asfalt onder druk
De nieuwe coalitie die begin dit jaar in Leiderdorp aantrad, nam bewust geen standpunt in over de snelheid op het maaiveldgedeelte van de weg tussen de Leyhof en de Boterhuispolder. De raad heeft daardoor ruimte om alle argumenten nog eens te wegen, zo was daarbij de motivatie. Druk uit Leiden is er wel en flink ook. De Leidse gemeenteraad nam half november niet alleen een besluit over de Leidse Ring Noord, maar schaarde zich ook achter een motie van D66 waarin wordt gesteld dat Leiden niet meebetaalt aan de Leiderdorpse tracédelen als de snelheid op de Oude Spoorbaan wordt verlaagd van de beoogde 70 kilometer per uur naar 50. Het gaat daarbij om een Leidse investering van ruim 25 miljoen euro.

In de vrijdag verstuurde brief zet Leiden alle afspraken die de afgelopen jaren tussen Leiden en Leiderdorp werden gemaakt over de nieuwe ringweg nog eens op een rij. Inclusief het belang van een goede doorstroming op de hele LRN en daarbij hoort een snelheid van 70 kilometer per uur. Dat was al een compromis, want eigenlijk wilde Leiden dat er 80 gereden zou worden. Bij een snelheid van 50 kilometer per uur, zo is de vrees, gaan automobilisten toch weer gebruik maken van alternatieve routes. “70 is nodig om te voldoen aan een robuuste, betrouwbare en aantrekkelijke ring”, zo schrijft het Leidse stadsbestuur aan Leiderdorp. “Belangen met betrekking tot leefbaarheid in omliggende straten en het vrije zicht op de polder zijn in de besluitvorming bovendien al uitvoerig meegewogen.”

Leiderdorpse raad nu aan zet
Hoewel de Leiderdorpse coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP dus formeel op voorhand geen standpunt heeft ingenomen over de maximumsnelheid, waren zowel VVD, CDA als de ChristenUnie-SGP eerder voorstander van 70 kilometer per uur. Daar staat tegenover dat coalitiepartij D66, verklaard voorstander van 50, samen met de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en de Lokale Partij Leiderdorp ook 50 kilometer per uur aan een meerderheid zou kunnen helpen. De kans dat dat gebeurt lijkt echter nihil. De partij brak immers de coalitie-onderhandelingen met genoemde partijen af en vormde een nieuw bestuur met de voorstanders van 70. Gebrek aan vertrouwen het eens te worden over regionale samenwerking was daarbij een belangrijke reden om de onderhandelingen af te breken.

Leiderdorpse voorstanders van 70 kilometer per uur wijzen er bovendien op dat als er 50 gereden gaat worden, er geen maatregelen genomen hoeven te worden. De overlast voor bewoners van de Leyhof zou dan wel eens groter kunnen zijn dan een weg waar 70 wordt gereden, inclusief allerlei te nemen maatregelen om overlast tegen te gaan.

Op 30 maart staat de besluitvorming over de LRN op de agenda van de Leiderdorpse gemeenteraad.

Leiderdorp Politiek Leidse Ring Noord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×