De raadscommissie vergaderde donderdag voor het eerst digitaal.

Leidse evenementen moeten duurzamer en inclusiever

“Het voelt vreemd en pijnlijk om nu het evenementenbeleid te bespreken.” D66-raadslid Susannah Herman sprak uit wat ongetwijfeld meer Leidse raadsleden gisteren dachten toen de raadscommissie Werk en Middelen de nieuwe evenementennota tegen het licht hield. Dat gebeurde tijdens de eerste bespreking die geheel digitaal verliep. De raadsleden waren allemaal vanuit huis ingelogd. Net als de meevergaderende burgemeester Lenferink en de wethouders Paul Dirkse en Yvonne van Delft. Commissievoorzitter Roeland Storm en de commissiegriffier zaten eenzaam in het Stadskantoor aan de Bargelaan.

Melle Tuik in gesprek met wethouder Yvonne van Delft over de evenementen in Leiden.

“Je kunt je afvragen hoe houdbaar deze nota is”, vroeg CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie zich af. “Veel evenementen zijn er volgend jaar misschien ook niet omdat ze in financiële nood zijn”, vult Herman aan. Ondanks die twijfels kwam de discussie alsnog goed op gang. Pas rond 00.30 uur gingen de webcams bij de raadsleden uit.

Levendig en leefbaar
Opvallende zaken die de raadsleden uit de nota aan de orde stelden waren het voorkomen of verminderen van overlast voor omwonenden. Bijvoorbeeld door het opbouwen en afbreken van podia en barren niet meer toe te staan in de nachtelijke uren. Overlast was een punt dat door meer raadsleden aan de orde werd gesteld, maar levendigheid en leefbaarheid zijn mooi in balans vond het CDA. Ook Walter van Peijpe van GroenLinks is die mening toegedaan: “Er zijn veel raadplegingen geweest, maar je kunt het nooit goed doen voor iedereen.  Over deze nota zijn zowel de Leidse Milieuraad als de horeca positief. En sommige bewoners niet. Het zij zo.

Peukenpalen, rolstoeltoiletten en blindentolk bij optocht
Kritiek was er ook. Bijvoorbeeld van de Partij voor de dieren. Raadslid Lianne Raat wil meer meer toiletten voor vrouwen en voor rolstoelgebruikers en peukenpalen op evenemententerreinen. In plaats van peukenpalen ziet evenementenwethouder Van Delft meer in rookvrije zones bij evenementen. Ook gaat er geëxperimenteerd worden met
mobiele watertappunten en vindt Van Delft de suggestie voor een blindentolk bij de 3 oktober optocht een voorstel dat goed aansluit bij het steeds inclusiever maken van de Leidse feesten.  Net als prikkelarme uurtjes op de kermis en evenementen die ook voor mensen met een krappere beurs betaalbaar zijn.

Paard van sinterklaas
Ook het dierenwelzijn kwam weer flink aan bod. Het gebruik van dieren bij evenementen zou verder aan banden gelegd moeten worden. Onder andere door geen subsidie meer te verstrekken aan organisatoren die dieren inzetten. “Dat gebeurt in Leiden gelukkig niet heel veel, maar elk dier is er een te veel.” Raat doelt daarbij bijvoorbeeld op de paarden die in de 3 oktoberoptocht de koetsen trekken, maar ook Amerigo verdient bescherming. De sint kan in haar ogen heel goed zonder witte schimmel de stad in. De partij hoopt op bijval, vorig jaar lukte het bij de Rembrandtdagen om te voorkomen dat er kippen en schapen werden meegebracht. “Verbieden kan niet”, weet Raat, “maar geen subsidie voor die evenementen dat willen we wel voorstellen.” Ze erkent dat het hier gaat om tradities. “Maar”, zo zegt Raat: “tradities eindigen waar leed begint.” Veel steun lijkt er onder andere partijen niet te zijn voor de vergaande voorstellen. Dat gold ook voor een verplicht percentage ‘vegan’ aanbod bij evenementen.

Cultuur Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×