Foto: Robbert Beurse

Lintjes Zoeterwoude telefonisch uitgereikt

Burgemeester Liesbeth Bloemen heeft vier inwoners van Zoeterwoude telefonisch laten weten dat zij worden geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. In verband met de coronacrisis kon Bloemen de gedecoreerden niet op de gebruikelijke wijze feliciteren. Later in het jaar organiseert de gemeente alsnog een feestelijk moment waarop de onderscheiden Zoeterwoudenaren hun lintje krijgen opgespeld.

Bij Koninklijke Besluiten zijn drie gedecoreerden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een vierde mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Mevrouw J.A.A.M. Cromvoirt-Bus (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Sinds 1981 is mevrouw Cromvoirt-Bus vrijwilligster bij de Zonnebloem. Haar schoonmoeder was één van de oprichtsters van de Zonnebloemafdeling in Zoeterwoude. Zij is al meer dan veertig jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem en bezoekt zieke en eenzame personen, rijdt gasten naar bijeenkomsten en verricht hand- en spandiensten bij de uitstapjes. Van 1990 tot heden is Cromvoirt-Bus lid van het gemengde zangvereniging Cantate Domino. Sinds 2008 gastvrouw bij de ontmoetingsplaats de Buren.

Mevrouw C.P.M. Houdijk- van den Hondel (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Van 1980 tot en met 1997 was mevrouw Houdijk- van den Hondels echtgenoot van de burgemeester van Zoeterwoude. In die periode heeft, op de achtergrond, met passie en zonder klagen alles om de functie van haar man georganiseerd en stond ze naast hem als dat verwacht werd. Van 1991 tot 2001 was Houdijk-van den Hondel bestuurslid en penningmeester bij Vrouw en Geloof waar zij meehielp met het organiseren van bijeenkomsten voor (katholieke) vrouwen uit Leiden en omgeving, onderhield de contacten met de werkgroep Catechese en Toerusting en besteedde jaarlijks aandacht aan de internationale vrouwendag. Van 1985 tot 2002 was mevrouw Houdijk- van den Hondel bestuurslid bij de stichting Media overleg van kerken in Rijnland (Moker). Voor omroep Rijnland en Holland Centraal werkte zij mee aan een informatief radioprogramma over het kerkelijke leven in Rijnland. Daarnaast was Houdijk-van den Vondel o.a. leidster bij de padvinderij, voorzitter van de jongeren KVP, vrijwilliger bij de kerk en bestuurslid bij Tafeltje Dekje Zoeterwoude. Sinds 1975 is zij lid van het CDA. Na de pensionering van haar man is zij de afdelingsvergaderingen gaan bijwonen en toonde ze zich een betrokken lid voor wie de waarden van het CDA hoog in het vaandel staan.

De heer H.J. Lichtendonk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Van 2000 tot heden is de heer Lichtendonk organist tijdens kerkdiensten in de NH Dorpskerk te Zoeterwoude, sinds 2006 is hij voorzitter van de orgelcommissie. Onder zijn leiding is de orgelcommissie opgericht met het doel een onderhouds- c.q. restauratieplan voor het (toenmalige) Franssenorgel in de Dorpskerk te maken. Daarnaast is hij sinds 1971 bestuurslid van het Cantate Domino Kerkkoor en, sinds de oprichting in 1975 tot 2019, onderdeel van de blazersgroep Suetana Musica.

De heer J. Versteegh (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Naast zijn drukke werkzaamheden als managing partner van TeekensKarstens Advocaten Notarissen te Leiden was de heer Versteegh in 2009 medeoprichter van de TeekensKarstens Challenge Foundation. De TeekensKartstens Challenge Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit. Te denken valt aan thema’s als: gezondheid, sportiviteit en sociale cohesie. In de regio Rijnland heeft de heer Versteegh zich als voorzitter van VNO-NCW Rijnland de afgelopen tien jaar ingespannen voor de economische ontwikkeling van de regio. Mede dankzij zijn inzet is de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de regio gegroeid. Hij heeft zich ingespannen voor de totstandkoming van de Economische Agenda 071 en de bijbehorende samenwerking tussen gemeenten, voor overeenstemming over het bedrijfsterreinenbeleid. Gedurende 10 jaar was de heer Versteegh de dag na Prinsjesdag organisator en discussieleider van het traditionele Miljoenenontbijt voor ondernemers en politici in de regio Rijnland. De heer Versteegh heeft zich in al zijn functies voor organisaties van ondernemers doen kennen als een persoon met brede visie en kennis van zaken. Zijn betrokkenheid vertaalt zich steeds in grote persoonlijke inzet, geheel belangeloos en steeds werkend aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×