(Archieffoto: Gerry van Bakel).

Zeven Voorschotenaren ontvangen telefonisch een koninklijk lintje

Zeven inwoners van Voorschoten hebben vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat gebeurde deze keer telefonisch. Normaal gesproken is er een feestelijke bijeenkomst op het stadhuis, maar deze keer werden de decorandi via een telefoontje van locoburgemeester Paul de Bruijn van het heugelijke nieuws op de hoogte gesteld. De zeven Voorschotenaren kregen de koninklijke onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de samenleving. De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen vindt later in het jaar plaats.

Ruud van Akker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 25 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten geweest, van brandwacht en instructeur tot bevelvoerder. Hij was een gedreven brandweerman en een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid en standvastigheid.

Willem Oltshoorn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is ruim 20 jaar in trouwe brandweerdienst van de kazerne Voorschoten. Hij werd in 1996 aangesteld als brandwacht en is na diverse opleidingen en scholingen hoofdbrandwacht geworden. Iedereen kent hem als een betrokken en gedreven, maar vooral vakkundig brandweerman. Hij is een voorbeeld voor het korps in gedrevenheid, standvastigheid en technische kennis.

Ap Hoogendoorn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al bijna 30 jaar als vrijwilliger aan de ‘Stichting Nationaal Smalspoor’ verbonden. Hij heeft zich met veel enthousiasme ingezet als medewerker in de werkplaats en in de treindienst. Ook is hij bestuurslid van de stichting. Daarnaast stelt de heer Hoogendoorn zich geheel belangeloos maatschappelijk op, door mensen te begeleiden in de sanering van schulden die zij door welk toedoen dan ook hebben opgelopen.

Ruud Teijgeler wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is ruim vijftien jaar geleden als vrijwilliger binnengekomen bij de ‘Stichting Nationaal Smalspoor’ wat toen heette “Stoomtrein Valkenburgse Meer”. Hij is betrokken bij de uitvoering van grote projecten en heeft de leiding in de werkplaats. Hij is een zeer gewaardeerde medewerker binnen de organisatie aan wie men veel dank verschuldigd is.

Jaap Maan wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al meer dan 30 jaar belangeloos in voor de Protestantse Kerkgemeenschap in Voorschoten. Voor de Publieke Sector van het VERA (Voorgezette Educatie Register Accountant) was hij als leidinggevende verantwoordelijk voor de ontwikkeling van permanente educatie voor accountants in de publieke sector. Voor de Vereffening van Curaçao, Sint Maarten en Nederland is de Vereffeningscommissie in het leven geroepen. De heer Maan heeft veel werk verricht om de vele banden en betrekkingen in kaart te brengen die er tussen de drie landen was gegroeid.

Margreeth Maan wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is op diverse gebieden als vrijwilliger actief (geweest). Zij is onder andere actief geweest bij het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen in Voorschoten en het verzorgen van de eettafel in Voorschoten (een project waarbij ouderen welkom zijn bij een open eettafel). Ook was zij een van de drijvende krachten achter de boekenmarkt van Amnesty International en heeft zij vele specifieke taken op zich genomen voor de Protestantse Gemeente Voorschoten.

Bert Westra wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al sinds 1988 als vrijwilliger actief in Voorschoten. Hij is ambtelijk secretaris bij de Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar, secretaris bij de Voorschotense Kunst Kring, vrijwilliger bij badmintonvereniging Vlietwijk EVBC en koster bij de Protestantse Gemeente Voorschoten.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×