(Foto: Archief).

Voorschoten en Wassenaar laten elkaar ambtelijk weer los

Er komt een einde aan de nauwe ambtelijke samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar. Zeven jaar na het ontstaan van de de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) concluderen de twee gemeenten dat er teveel verschillen zijn in hun ambities voor de toekomst en dat samenwerking daarbij vooral nadelen oplevert. Op 1 januari 2021 moet er al met een nieuwe organisatiestructuur worden gewerkt.

De werkorganisatie wordt niet helemaal afschaft maar wordt veel kleiner en vooral voor de ondersteunende diensten, zoals ICT en dienstverlening. Inhoudelijk krijgen beide gemeentes weer een eigen ambtenarenapparaat. Een belangrijke reden om elkaar los te laten, is dat Voorschoten (Leidse regio en Hollandse Midden) in veel opzichten in een andere samenwerkingsregio ligt dan Wassenaar (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Daarnaast willen de gemeentes ook inhoudelijk een andere kant op. “Ambtenaren die in twee gemeentes aan dezelfde dossiers werken hebben daardoor eigenlijk geen meerwaarde meer”, concludeert waarnemend burgemeester van Voorschoten Charlie Aptroot.


Nieuws071-presentator Maarten Mulder in gesprek met waarnemend burgemeester Charlie Aptroot

Sinds het ontstaan van de gezamenlijke werkorganisatie in 2013 hebben Nederlandse gemeentes veel nieuwe taken gekregen die eerder nog regionaal of landelijk werden geregeld. Onder meer binnen het sociaal domein en de Omgevingswet. Gemeenten moeten hierdoor scherpere (financiële) keuzes maken die vaak ook politiek zijn en dus door de gemeenteraad worden bepaald. Daarom is het belangrijk om gemeentelijke organisaties te hebben die aan de specifieke behoefte van elke gemeente kunnen werken, vinden Voorschoten en Wassenaar.

Het streven is om op 1 januari 2021 met een nieuwe organisatievorm te starten. Er wordt benadrukt dat de reorganisatie moet leiden tot meer kwaliteit en niet tot doel heeft om te bezuinigingen of mensen te ontslaan. Als positief bij-effect wordt gesproken van ‘ambtenaren dichter bij het bestuur komen te staan’ en dat beide gemeenten straks beschikken over ‘meer eigen capaciteit’.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×