(Foto: Chris de Waard).

Datalek gemeente Leiden: persoonsgegevens op straat

De gemeente Leiden heeft de gegevens van ruim 130 adressen gelekt via haar website voor vergunningsaanvragen. De aanvraagformulieren voor onttrekkingsvergunningen waren per abuis als bijlage in dossiers op de website beland. De gegevens zijn na ontdekking deze week direct weer offline gehaald, waarna de gemeente middels een brief de gedupeerden op de hoogte heeft gebracht en haar ‘welgemeende excuses’ heeft aangeboden.

Onder meer burgerservicenummers, namen, adressen, geboortedata, e-mailadressen en telefoonnummers waren door jan en alleman in te zien. Indien een gedupeerde als ‘natuurlijke persoon’ de aanvraag heeft gedaan, zijn deze gegevens gelekt. Indien hij of zij namens een bedrijf de aanvraag heeft gedaan, zijn de bedrijfsgegevens online beland, in welk geval er formeel geen sprake is van een datalek.

Identiteitsfraude
De gemeente geeft aan dat zij niet precies weet hoe vaak de gegevens onrechtmatig gedownload zijn. Hoe reëel de kans op identiteitsfraude nu voor de gedupeerden is, kan de gemeente niet zeggen. Wel laat een woordvoerder desgevraagd weten dat ‘de getroffen maatregelen voldoende adequaat geacht worden om dit risico zoveel mogelijk te beperken’. De Leidse gemeente raadt de getroffenen wel op om alert te blijven.

De beheerder van de Leidse vergunningenwebsite kan deels inzien of de aanvraagformulieren daadwerkelijk gedownload zijn. De gemeente stelt in dat geval de gedupeerde hiervan op de hoogte. Zo valt in een brief die de lokale overheid aan één van de getroffenen stuurde, het volgende te lezen: “Uit onderzoek bij de beheerder blijkt dat uw dossiers met daarin de bijlage met uw persoonsgegevens in ieder geval eenmaal is geraadpleegd. Het kan zijn dat u dat zelf was en dat uw persoonsgegevens niet door een onbevoegde zijn ingezien. Echter, wij kunnen dit risico niet volledig uitsluiten. Wij raden u daarom aan alert te zijn op signalen van misbruik van uw persoonsgegevens of identiteitsfraude.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×