(Foto: Stadsparkeerplan).

Ruim een kwart Leidse inwoners ervaart verkeersoverlast

Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor 2019 blijkt dat Leidenaren gemiddeld minder verkeersoverlast ervaren dan inwoners uit andere steden. Van de respondenten uit Leiden geeft 27,6 procent aan één of meerdere vormen van verkeersoverlast te ervaren. Landelijk ligt dit cijfer op 32 procent en provinciaal zelfs op 36 procent. In Zuid-Holland komt de meeste verkeersoverlast voor.

Parkeerproblemen worden het vaakst genoemd, direct gevolgd door te hard rijden en op enige afstand agressie in het verkeer. Het percentage respondenten dat aangeeft dat er één of meerdere vormen van overlast voorkomt ligt voor Leiden op 78,5 procent. Opvallend is dat vaker ’te hard rijden komt voor in de buurt’ wordt genoemd dan de ervaring. Parkeeroverlast is goed voor een stevige tweede plaats als antwoord ‘komt voor in de buurt’. De cijfers ‘komt voor in de buurt’ liggen net als de ‘ervaringscijfers’ onder het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Omdat er geen cijfers van de buurgemeenten door het CBS beschikbaar zijn gesteld is een vergelijk met andere steden de enige mogelijkheid om de Leidse verkeersoverlast te vergelijken. Apeldoorn is volgens het profiel de meest gemiddelde stad van Nederland. De volgorde van ervaren verkeersoverlast is gelijk aan Leiden, echter de percentages liggen in Apeldoorn zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde. Dichter bij Leiden is Delft een stad voor een aardig vergelijk. Delft scoort iets beter dan Leiden, 25,3 procent geeft aan één of meer vormen van verkeersoverlast te ervaren. Groot is het verschil over de ervaring van het parkeerprobleem, dit ligt in Delft fors lager terwijl er wel weer meer agressie in het verkeer ervaren wordt.

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×