De Lammebrug is een van de bruggen in Leiden die vooral in de spits voor flinke verkeersopstoppingen zorgt. (Foto: Chris de Waard).

CDA en VVD willen oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en Voorschoten riepen hun wethouders onlangs op om samen met de provincie Zuid-Holland met een oplossing te komen voor het enorme fileprobleem dat tijdens de spits ontstaat door het bedienen van bruggen. Het CDA en de VVD in de Provinciale staten van Zuid-Holland steunen die oproep en willen dat er een voorstel komt, waarbij het sluiten van de bruggen tijdens de spits als oplossing moet worden meegenomen. De twee partijen hebben er een serie vragen over gesteld aan het provinciebestuur.

(Video: Robbert van Cleef).

“De CO2-reductie die we behalen door vrachtvervoer over water te stimuleren, wordt tenietgedaan door de enorme uitstoot van CO2 door honderden auto’s die ruim een half uur staan te ronken voor de provinciale bruggen in Leiden,” benadrukt het Leidse CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Niet voor niets meldde TomTom begin 2020 dat hier het grootste fileprobleem van Nederland ligt. Waarom kan er tijdens de spits geen rekening worden gehouden met werkend Leiden, Voorschoten en Leiderdorp?”

Uitstel van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) baart de partijen zorgen. Van Sandick spreekt over gestapelde problematiek bij het Lammenschansplein. “Zeker hier ervaren bewoners van Leiden en Voorschoten dagelijks problemen, laat staan wanneer het woon-werkverkeer straks weer naar het niveau gaat van voor de coronacrisis.” De Lammebrug dicht houden in de spits zou volgens haar al een eerste goede stap zijn naar een oplossing. Daarnaast zijn volgens het CDA-Statenlid het dicht houden van de Caesar fietsbrug (voor schoolgaande kinderen en hun ouders) de Wilhelminabrug, Zijlbrug en de Leiderdorpsebrug een goede tweede.

De lokale en provinciale fracties van CDA en VVD hebben nu de handen ineengeslagen om de files te reduceren en de veiligheid te stimuleren. De Zuid-Hollandse fracties van beide partijen hebben daarom aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files en maatregelen te nemen om zowel de verkeershinder te beperken als de onveilige verkeerssituatie tegen te gaan.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×