(Foto: Chris de Waard).

Universiteit wil beperkte ruimte optimaal gebruiken: ook colleges op zaterdag

Het nieuwe studiejaar begint op 31 augustus. Hogescholen en universiteiten leggen de laatste hand aan de roosters voor alle studenten. Het is dit jaar een nog ingewikkeldere puzzel dan normaal, met alle coronamaatregelen die genomen moeten worden. “We proberen leerlingen zoveel mogelijk in Leiden colleges te laten volgen, maar we verwachten dat dit maar voor een kwart van de colleges gaat gelden”, vertelt een woordvoerder van Universiteit Leiden aan mediapartner Omroep West.

Na de uitbraak van het coronavirus stopte de universiteit met het geven van fysiek onderwijs. In het nieuwe studiejaar wil de instelling weer zoveel mogelijk normaal onderwijs geven. “De coronamaatregelen zijn een enorme beperking voor ons”, zo vertelt de woordvoerder. “In collegezalen waar normaal tweehonderd studenten in kunnen hebben we straks nog maar zestig plekken. We gaan daarom ook ’s avonds colleges geven en zelfs de zaterdag wordt meegeroosterd. We proberen de ruimte die we hebben zo optimaal mogelijk te gebruiken.”

Toch verwacht de Universiteit Leiden dat studenten slechts een kwart van hun studietijd fysiek onderwijs zullen krijgen.  “We streven er naar om alle studenten minimaal een dagdeel in Leiden te krijgen. We geven hierbij voorrang aan de eerstejaars studenten. Voor hen is het allemaal nieuw en een goede landing is daarom cruciaal. We werken met een mentor- en tutorprogramma, bestaande uit een docent en een student. Op die manier wordt de groepsvorming gestimuleerd en hopen we dat de nieuwe studenten goed voorbereid worden op het online studeren.”

Leiden Onderwijs


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×