Onderzoeker Maarten Schrama met één van zijn studenten. (Foto: PR).

Universiteit Leiden en Land van Ons doen onderzoek naar herstel van biodiversiteit

De Universiteit Leiden en Land van Ons gaan in een veenweidegebied bij Oud Ade onderzoeken welk landbouwbeheer leidt tot het beste herstel van biodiversiteit. Land van Ons is een burgerinitiatief dat als coöperatie landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap.

Het perceel in Oud Ade is 21 hectare (ongeveer 42 voetbalvelden) groot en bestaat dankzij de diverse watergangen uit zo’n tien van elkaar af te scheiden percelen. “‘Dat maakt het een ideaal gebied om de effecten van langdurig en verschillende soorten beheer te onderzoeken”, zegt voorzitter Franke Remerie van Land van Ons. “Daarbij is herstel van de biodiversiteit het belangrijkste, maar we moeten er ook rekening mee houden dat het land nog steeds bedrijfsmatig door een boer gebruikt moet worden.”

Voordat het landbeheer van start gaat, is het nodig de huidige staat van het perceel in kaart te brengen. Deze week zijn veertig derdejaars biologiestudenten onder leiding van Maarten Schrama daarmee gestart. Schrama is als universitair docent verbonden aan de afdeling milieubiologie van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.

In twee weken wordt de huidige staat van planten, insecten, bodemfauna en waterbeestjes in het weidegebied vastgelegd. De studenten kijken ook naar andere specifieke factoren van het gebied zoals de kwaliteit van het water en de samenstelling van de bodem. “We verzamelen ook gegevens in de omliggende polders zodat we nu en in de toekomst een vergelijking kunnen maken. Een flinke operatie waar ook een team van tien onderzoekers van de Universiteit Leiden, Naturalis en het NIOO aan meewerkt”, zegt Schrama.

Tekst gaat verder onder de video.

(Video: Charlotte Ellerman, Universiteit Leiden).

Livestream
“Er is een breed scala aan uitdagingen in dit veenweidelandschap”, aldus Schrama. “Naast het verlies van biodiversiteit spelen ook zaken als bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, het onder druk staan van het agrarisch verdienmodel en de kloof tussen stad en platteland. We willen het liefst al deze aspecten bij dit onderzoek betrekken, zodat onze resultaten als vliegwiel kunnen dienen voor veel meer veenweidelandschappen in Nederland en in Noord-Europa”.

De resultaten van het eerste onderzoek worden in de loop van het najaar verwacht. Land van Ons gaat de resultaten van het onderzoek toegankelijk maken via een livestream. “Kennisoverdracht van wetenschappers naar de gewone burger is onontbeerlijk”, zegt Remerie. “Zo kan iedereen beter begrijpen waarom we als mens anders moeten omgaan met al het andere leven op aarde. Dat is één van de belangrijkste pijlers van onze samenwerking.”

Duurzaamheid Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×