Op het Werninkterrein komen sneller woningen dan eerder gepland. (Foto: Chris de Waard).

Ruim 10 miljoen euro rijksgeld voor woningbouw in Leiden

De gemeente Leiden ontvangt een bedrag van 10,05 miljoen euro van het Rijk voor twee woningbouwprojecten. Met de financiële bijdrage worden op het Werninkterrein en de Lammenschansstrip 2.286 woningen gebouwd.

Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking) reageert enthousiast op de bijdrage: “Dit is ontzettend goed nieuws voor Leiden. De woningbouwimpuls maakt het mogelijk dat we doorpakken en op het Werninkterrein en in de Lammenschansdriehoek versnelt bijna 2.300 woningen kunnen bouwen. Dat is ook hard nodig. We hebben een flinke woningbouwopgave en moeten dus blijven bouwen; koop- en huurhuizen en voor alle doelgroepen.”

De rijksmiljoenen zijn nodig om woningen te bouwen die eigenlijk onrendabel zijn. Op het Werninkterrein staat bijvoorbeeld duurzame wijk gepland waarvan de kosten hoger oplopen dan met de (deels sociale) woningen kan worden verdiend. Er wordt ook gekeken naar een goede ontsluiting van de nieuwe wijk met een tunnel, wat een flinke kostenpost met zich meebrengt. “Je hebt geld nodig om dat alles mogelijk te maken. Met het geld dat nu is toegekend is dat een stap dichterbij”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Woningbouwimpuls
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte onlangs een bedrag van één miljard beschikbaar voor een zogenoemde ‘woningbouwimpuls’, zodat tot 65.000 woningen versneld gebouwd worden. De eerste 290 miljoen euro is nu toegezegd en levert 51.000 woningen op.

“Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen gebouwd worden”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. “Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen.” In totaal moeten de komende tien jaar 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×