De pannakooi naast Het Avontuur. (Foto: Robbert Beurse).

Basisschool Het Avontuur krijgt vier noodlokalen

Amper twee jaar na de opening groeit brede basisschool Het Avontuur in Zoeterwoude-Dorp al uit haar voegen. Om het stijgende leerlingenaantal het hoofd te bieden heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd met het plaatsen van vier noodlokalen op het terrein van de school. De eerste twee komen begin 2021 op het pannaveldje naast de school. In schooljaar 2023-2024 volgen nog eens twee noodlokalen. Sportwethouder Ruud Bouter heeft de raad toegezegd in de loop van 2021 een nieuwe voetbalplek voor de jeugd te realiseren.

Het besluit om noodlokalen te plaatsen op het voetbalpleintje had eigenlijk nog voor het zomerreces genomen moeten worden. Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie bleken burgemeester Liesbeth Bloemen (jeugdzaken) en wethouder Bouter over verschillende informatie te beschikken. Bloemen wist zeker dat er nog voor de plaatsing van de noodlokalen een nieuw pannaveldje gerealiseerd zou worden, terwijl Bouter aangaf dat de realisatie pas eind 2021 gepland stond. De gemeenteraad nam hierop geen besluit en stuurde het college met ‘huiswerk’ de vakantie in. Donderdag bleek dat Bouter de juiste planning voor ogen had. Voldoende duidelijkheid, vonden de fracties, waarna ze het voorstel tot plaatsing goedkeurden.

Beste optie
Volgens de werkgroep van de gemeente en de school bleek het voetbalveldje naast de school de beste optie voor noodlokalen van de onderzochte locaties. Toekomstige leerlingen die in het bijgebouw les krijgen, kunnen dan makkelijk gebruik blijven maken van de voorzieningen die de school al in het gebouw De Buitenplaats heeft. Daarnaast is de ondergrond het meest geschikt voor de bouw van de dependance.

Kort na de opening van Het Avontuur in verzamelgebouw De Buitenplaats bleek het vooraf berekende leerlingenaantal al niet met de werkelijkheid te kloppen. Er werd meer gebouwd in het dorp, met een stijgend aantal kinderen (en daarmee leerlingen) als gevolg. Als de stijging doorzet zal Het Avontuur in 2024 verbouwd worden om zo een definitieve oplossing te realiseren.

Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×