Het plantsoentje aan de Parmentierweg blijft. (Foto: Chris de Waard).

Raad grijpt in bij collegeplannen Schipholweg en omgeving

De Leidse gemeenteraad moet aanstaande donderdag de gebiedsvisie Schipholweg vaststellen. Dat plan van wethouder Spijker moet een transformatie van het gebied mogelijk maken, waarbij de verouderde saaie kantoorkolossen plaatsmaken voor moderne bedrijfshuisvesting met daar bovenop veel appartementen. Dat moet voorkomen dat om 17.00 uur het licht uit gaat in de straat.

Maar… de raad tekent niet zomaar bij het kruisje. Er worden enkele flinke wijzigingen aangebracht in het voorliggende plan. De aansluiting van de Parmentierweg met de Schipholweg blijft vrijwel zeker. De gemeente wilde de weg daar afsluiten, omdat de Schipholweg straks deel uitmaakt van de Leidse Ring Noord en hoe minder afslagen, hoe robuuster de verkeersader.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Spijker en met GroenLinks-raadslid Marcel Terlouw over de gebiedsvisie Schipholweg.

Plantsoen
Het plantsoentje tussen de twee rijbanen van de Parmentierweg sneuvelde ook in de collegeplannen. De groene plek zou onderdeel worden van een van de bouwkavels. Maar ook daar steekt de raad een stokje voor. Het plantsoen blijft zoals het is of het verandert weliswaar een beetje van vorm, maar blijft in oppervlakte gelijk. Een voorstel dat GroenLinks-raadslid Marcel Terlouw donderdag indient gaat nog een stap verder. Hij wil dat het plantsoen wordt doorgetrokken over de hele lengte van de Parmentierweg die in dat geval twintig in plaats van twaalf meter breed wordt. Daarbij zouden dan wel vier van de zestien platanen die er nu staan, sneuvelen.

Hoogbouw
Het groenbehoud tussen de gebouwen die aan de Maredijkbuurt grenzen, komt wel met een prijs. Om toch voldoende kantoren en woningen te kunnen bouwen, mag de nieuwbouw fors hoger worden dan de maximaal vijftig meter waarmee wethouder Spijker haar berekeningen liet maken. Zeventig meter wordt de norm aan weerszijden van de Schipholweg. Met ‘hoogte-accenten’ tot maar liefst negentig meter.

Bio Science Park
Een vierde punt waar in elk geval een deel van de raad het plan op wil aanpassen, is het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in de gebiedsvisie is opgenomen. Dat kan best wat minder denken onder andere de PvdA en bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Maar zo meegaand wethouder Spijker ook is op de drie eerdergenoemde aanpassingen, zo stug houdt ze hier onverkort vast aan de voorgestelde aantallen. “Het kan best zijn dat er in de toekomst minder kantoorruimte nodig is, maar juist hier, zo’n beetje bovenop het station, is bij uitstek de locatie waar je ze wilt hebben.”

Spijker wijst ook op de enorme groei die het Leiden Bio Science Park nog steeds doormaakt. Ook voor die Leidse banenmotor is de aanwezigheid van voldoende kwalitatief hoogstaande kantoren van levensbelang. “En als er ooit minder behoefte is aan kantoorruimte, dan kunnen we altijd nog actualiseren”, zegt Spijker die door nu harde aantallen meters op te nemen ook wil voorkomen dat marktpartijen nu al minder kantoren zouden willen realiseren of zelfs gaan afwachten waardoor de herontwikkeling van het gebied niet of pas veel later op gang komt.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Gebiedsvisie Schipholweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×