Gedeputeerde Berend Potjer voor het 'huis' dat symbool staat voor de samenwerking tussen de provincie en negen Zuid-Hollandse gemeenten om tien wijken te verduurzamen. (Foto: PZH).

Europa verdeelt miljoenen voor duurzamer Zuid-Holland

Negen gemeenten in Zuid-Holland ontvangen samen een Europese subsidie van 2,7 miljoen euro om tien woonwijken toekomstbestendig te maken. Het gaat in de Leidse regio om Zoeterwoude. In de directe omgeving krijgen Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Katwijk ook geld. Door de krachten te bundelen met de provincie Zuid-Holland kon worden voldaan aan alle voorwaarden van de EU. De provincie coördineert het project en betaalt de verplichte aanvulling tot 3 miljoen euro. Alle projecten krijgen drie ton.

Omdat het best ingewikkeld kan zijn woningen comfortabel en duurzaam te maken, komen dergelijke plannen vaak traag op gang. Ook omdat er niet altijd voldoende geld beschikbaar is. “Met de Europese ELENA-subsidie kunnen gemeenten in Zuid-Holland aan de slag met de voorbereidingen. De subsidie is dan ook een soort startmotor voor het echte werk en moet leiden tot een impuls aan duurzame investeringen, zoals in isolatie, duurzame warmte en warmtenetten in de wijken”, meldt de provincie Zuid-Holland.

Zoeterwoude
De gemeente Zoeterwoude gebruikt de extra middelen voor het project ‘Rijndijk Van Gas Los‘. Daar is onderzocht op welke manier de verschillende wijken in de toekomst het beste kunnen worden verwarmd. Dat wordt een collectieve warmtetechniek, zo is inmiddels wel duidelijk. De komende tijd vindt vervolgonderzoek plaats. Belangrijke voorwaarden waaraan de toekomstige warmtetechniek moet voldoen zijn betaalbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Daarnaast zou het mooi meegenomen zijn als lokale bronnen kunnen bijdragen, maar dat heeft geen prioriteit. “Wat van ver komt, kan toch duurzaam zijn”, zo concludeerde de werkgroep die zich met het project bezighoudt eerder deze maand.

Duurzaam verwarmen
Voor het binnenhalen van de subsidie hebben de gemeenten plannen ingeleverd hoe zij de bestaande woonwijken willen gaan verduurzamen. “Deze ‘startmotor’ in tien verschillende wijken is op haar beurt weer een startmotor voor andere wijken. De lessen en ervaringen die we hier opdoen kunnen dan vervolgens in andere wijken worden toegepast, waardoor steeds sneller en beter meer wijken kunnen worden voorzien van duurzame warmte”, zegt gedeputeerde Berend Potjer.

De provinciebestuurder noemt het een grote uitdaging om heel Zuid-Holland aan duurzame warmte te krijgen. “Dat moet je samen doen. Door de intensieve en goede samenwerking tussen gemeenten samen met de provincie hebben wij nu een paar miljoen euro binnengesleept. Daar ben ik trots op, want zo kunnen wij onze wijken duurzaam verwarmen, wordt het nog prettiger wonen in Zuid-Holland en maken wij onze gemeenten en onze provincie toekomstbestendiger.”

Advertentie

Duurzaamheid Regio Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×