Leidse gemeenteraad vergadert weer digitaal

Ondanks de ruim twee ton die de gemeenteraad van Leiden afgelopen zomer uittrok om coronaproof fysiek te kunnen vergaderen, is nu toch weer besloten om in elk geval tot eind van dit jaar digitaal bijeen te komen. Aanleiding: de nieuwe striktere maatregelen die het kabinet vorige week afkondigde.

Afgelopen zomer werden de vergaderzaal van het hoogheemraadschap van Rijnland en de ontvangsthal van Naturalis ingericht voor het houden van de vergaderingen. Sindsdien zijn er bij Rijnland zeven voorbereidende commissievergaderingen gehouden en bij Naturalis één besluitvormende gemeenteraadsvergadering. Hoewel voor de gemeenteraad en de raadscommissie een uitzondering geldt, wil het Presidium, dat is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, daar niet standaard gebruik van maken. Hooguit als er zwaarwegende redenen zijn om wel fysiek bij elkaar te komen, wordt er gebruik gemaakt van de ontheffing.

Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met raadsgriffier Gerald van Leiden

Risiconiveau
Het Presidium heeft meteen ook regels opgesteld over het al dan niet fysiek vergaderen. Om de afwegingen voor iedereen inzichtelijk te maken, is dat voortaan gekoppeld aan de risiconiveaus die de overheid hanteert. “Alleen wanneer voor de Veiligheidsregio Hollands Midden het risiconiveau 1 (waakzaam) of 2 (zorgelijk) geldt, zal de raad weer fysiek vergaderen.
Bij risiconiveau 3 (ernstig) en 4 (zeer ernstig) en bij een lockdown geldt de afspraak om digitaal te vergaderen”, meldt raadsgriffier Gerald van Leiden.

In juli stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van een bedrag tussen de 225.000 en de 275.000 euro voor het coronaproof vergaderen op externe locaties. Daarvan is inmiddels zo’n 50.000 euro uitgegeven aan algemene projectkosten. Daar komt per commissievergadering ongeveer 500 euro bij en voor een raadsvergadering bij Naturalis 20.000 euro per keer. Voor de raadsvergadering van 8 oktober die op het laatste moment niet doorging, heeft de gemeente niet hoeven te betalen. Voor 2021 worden in zo’n geval wel annuleringskosten in rekening gebracht. Het gaat daarbij om 6.000 euro annuleringskosten per raadsvergadering.

Compensatie
De gemeente gaat er vanuit dat er ook volgend jaar nog vaak digitaal vergaderd wordt in verband met de coronamaatregelen. Om die reden denkt het Presidium met het beschikbare budget ook de kosten voor fysieke vergaderingen in 2021 te kunnen dekken. Die kosten wil Leiden overigens verhalen op de Rijksoverheid via de compensatie die gemeenten krijgen voor de genomen en te nemen coronamaatregelen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×