De Schoolstraat in Voorschoten. (Foto: Marjolein Altena).

Voorschoten zoekt anonieme initiatiefnemer petitie

De gemeente Voorschoten ontving in oktober een anonieme petitie met ruim duizend handtekeningen met de titel ‘Fietsen in het centrum mag: Voorschoten centrum bereikbaar’. De petitie is afgeleverd bij het gemeentehuis, maar het is de gemeente niet duidelijk wie de initiatiefnemer is. Ook ontbreekt een toelichting. Het Voorschotense college is daarom op zoek naar de persoon of organisatie achter de petitie en roept deze op zich te melden via het Klant Contact Centrum op 14071 of via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl.

Op dit moment houdt de gemeente een verkeersonderzoek in het centrum. Daarbij worden alle verkeerskundige vraagstukken onderzocht die in het centrum spelen. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is vorig weekend het aantal voetgangers en fietsers geteld. Daarnaast wordt binnenkort een peiling gehouden onder inwoners. Ook vinden gesprekken plaatsen met de centrumondernemers, de politie, de Fietsersbond en de Ouderenbond.

In 2018 en 2019 zijn in Voorschoten meerdere verkeersbesluiten genomen. Omdat er tegen aantal van deze besluiten nog bezwarenprocedures lopen, zijn ze nog niet allemaal ingevoerd. De resultaten uit het onderzoek vormen de onderbouwing voor eventuele aanpassingen van verkeersmaatregelen in het centrum.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×