(Impressie: Gemeente Zoeterwoude).

Nieuwbouwplannen Hoge Rijndijk goedgekeurd

De Zoeterwoudse gemeenteraad heeft donderdagavond het bestemmingsplan voor Hoge Rijndijk 48 a-h vastgesteld. De fracties stemden unaniem in met het plan om op de plek van het huidige kantoorpand, dat al jaren leeg staat, een appartementencomplex neer te zetten. Het kantoor wordt begin 2021 gesloopt waarna de bouw in het tweede kwartaal van volgend jaar zal starten.

Het nieuwe gebouw krijgt drie verdiepingen. Er worden 34 huurwoningen gerealiseerd, waarvan 12 in de sociale sector. De overige appartementen worden in de vrije sector aangeboden aan starters en senioren.

Parkeerdruk
Voorafgaand aan de instemming uitte fractievoorzitter Mathieu Paardekooper van de VVD Zoeterwoude nog wel zijn zorgen over de parkeerdruk in de omliggende woonwijk. “Ze gaan er 34 huizen bouwen en hebben berekend dat er dan 30 parkeerplaatsen nodig zijn. Ik denk dat ze zich vergissen. Volgens mij betekent 34 huizen ook minimaal 34 auto’s. En dus gaan er mensen in een andere straat parkeren”, stelde Paardekooper. Wethouder Ton de Gans vertrouwt op de deskundigen en verwacht dat de ingetekende parkeerplaatsen volstaan. “Niet iedereen heeft een auto. De parkeernorm is bovendien landelijk en die houden we ook in Zoeterwoude gewoon aan.” Het voorstel van de VVD om de doorgang naar de Frisostraat af te sluiten zodat het voor parkeerders lastiger wordt om daar hun auto neer te zetten, kon wel op sympathie van de wethouder rekenen. die gaat de mogelijkheid in elk geval odnerzoeken.

Voorrang
Enkele partijen in de Zoeterwoudse raad zouden graag zien dat inwoners van Zoeterwoude voorrang krijgen bij de toewijzing van de nieuw te realiseren sociale huurwoningen. “Het is met name voor starters die in Zoeterwoude willen blijven wonen bijna onmogelijk om een huis te vinden”, stelt de fractie van Progressief Zoeterwoude. Volgens De Gans is dat echter binnen het huidige regionale systeem van woonruimteverdeling niet mogelijk.

Lering
Aan de andere kant van de Hoge Rijndijk wordt momenteel appartementencomplex ‘Aquamarijn’ gerealiseerd. De heiwerkzaamheden leidden destijds tot schade aan enkele huizen in de omgeving en zorgden voor veel klachten van omwonenden. CDA Zoeterwoude en Progressief Zoeterwoude willen van de wethouder weten of de gemeente hier lering uit heeft getrokken. De Gans zegde toe de controle op de werkzaamheden zeer serieus te zullen nemen en ervoor te zorgen dat omwonenden een plek krijgen waar ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×