(Foto: Archief).

Extra steun voor maatschappelijke organisaties Voorschoten

De gemeente Voorschoten gaat de maatschappelijke organisaties in het dorp extra hulp aanbieden. Daarvoor is een flink bedrag gereserveerd als aanvulling op het landelijke steunpakket. Het moet ervoor zorgen dat Voorschotenaren ook na de lockdown weer volop gebruik kunnen maken van de sport, cultuur en welzijnsactiviteiten.

“Wij willen voorkomen dat onze maatschappelijke organisaties door de coronacrisis omvallen. Iedereen in dit dorp kijkt wel naar iets uit: de voetbaltraining, de schildercursus, de repetitie met het koor of een ontmoeting in het buurthuis”, zegt wethouder Marcel Cramwinckel (D66) van financiën. “Wij doen wat we kunnen om de maatschappelijke organisaties zo te helpen dat zij na deze crisis hun activiteiten weer kunnen oppakken.”

Collectie
Met de extra steun kunnen de niet-commerciële organisaties die een ruimte huren van de gemeente, maximaal zes maanden huur terugkrijgen. Deze organisaties, dat zijn er ongeveer dertig, konden in januari een aanvraag indienen en moeten aantonen dat ze financiële schade hebben geleden door de coronamaatregelen. De gemeente heeft de organisaties gevraagd om alleen van de extra steun gebruik te maken als zij dit bedrag ook echt nodig hebben.

Mariska Koning-Roozendaal, directeur van de bibliotheek, is blij met de steun: “Door corona maken we enerzijds meer kosten, bijvoorbeeld omdat we beschermmateriaal moeten kopen. Anderzijds missen we inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur, activiteiten, de verkoop van afgeschreven boeken, vergoedingen voor printen, kopiëren en te laat ingeleverde boeken. Wij doen er alles aan om onze openingstijden te kunnen handhaven en onze collectie op peil te houden, want er wordt in Voorschoten heel veel gelezen!”

Emotionele stress
Wethouder Cramwinckel laat weten dat de steun meer is dan alleen geld. “Wij hebben bijvoorbeeld met Voorschoten Voor Elkaar het Ondernemersloket opgezet. Hier kunnen ondernemers terecht met financiële zorgen, maar ook met vragen over emotionele stress en balans tussen werk en privé. Zo proberen wij samen iedereen te bereiken met passende oplossingen.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×