(Screenshot WOB-verzoek Roomburgerpark).

Weggelakt Wob-verzoek Roomburgerpark roept vragen op bij oppositie

Bijna alle oppositiepartijen uit de Leidse gemeenteraad hebben om opheldering gevraagd over het weggelakte Wob-verzoek van Leidenaar Ad van der Waals. De bewoner vroeg naar documenten over het Roomburgerpark, maar kreeg bijna alleen maar onleesbare pagina’s terug. De oppositiepartijen willen uitleg van het stadsbestuur.

De stukken die Van der Waals terugkreeg na zijn Wob-verzoek waren voor zeker negentig procent onleesbaar gemaakt met inkt. Volgens de Wet openbaarheid bestuur (Wob) hoeft de overheid geen persoonlijke opvattingen van ambtenaren of persoonlijke gegevens te verstrekken. “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van groter gewicht dan algemene openbaarmaking van deze informatie”, kreeg Van der Waals terug als uitleg.

“Verbluffend”, reageert hij. “En dan weet ik natuurlijk ook helemaal niet of het overzicht volledig is.” Van der Waals heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de gang van zaken, maar hij verwacht niet dat hij de informatie op tijd krijgt. Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen, op 15, 16 en 17 maart, is namelijk het referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark.

Scherp
De bijna volledige oppositie wil weten waarom er zoveel pagina’s van het Wob-verzoek onleesbaar zijn gemaakt. Ze vragen zich af welk signaal het stadsbestuur hiermee denkt af te geven. En: “Wetende dat de verhoudingen op scherp staan, is het dan verstandig om zo’n groot deel van de informatie onleesbaar te maken zonder toelichting?” De partijen vragen nu om op korte termijn de informatie alsnog te verstrekken.

Waar gaat het referendum over?
In de herinrichtingsplannen voor het ‘Wijksportpark Roomburgerpark’ verhuist de speeltuin en krijgt de hockeyclub er een nieuw multifunctioneel en openbaar toegankelijk veld bij. Het schoolplein van de Lorentzschool wordt vergroend en meer bij het park getrokken. De tennisvereniging behoudt wat ze nu hebben.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×