(Impressie: Red Company).

Groen licht voor woontorens langs Willem de Zwijgerlaan

Het project LEAD Leiden dat voorziet in drie woontorens waarvan de hoogste 115 meter wordt, gaat door. Een ruime meerderheid van de Leidse gemeenteraad heeft donderdagmiddag ingestemd met het plan van de Rotterdamse projectontwikkelaar Red Company.

De instemming met het plan kwam er niet zonder slag of stoot. Vanuit de stad was er lang massaal verzet tegen de plannen. Er werd zelfs een poging gedaan om het plan via een referendum aan de stad voor te leggen. De initiatiefnemers kregen daarvoor uiteindelijk onvoldoende steun, waardoor het primaat alsnog bij de raad kwam te liggen.

Een flink deel van de oppositie in de Leidse raad stemde tegen de plannen voor LEAD. Van de oppositie stemde alleen de VVD voor. Het CDA vindt de torens niet passend in de omgeving en noemt het verloop van de participatie ‘dramatisch’. Volgens de Partij voor de Dieren voldoet het plan aan geen enkel bestemmingsplan en ook niet aan de Leidse hoogbouwvisie. “We zijn als raad niet meer dan figuranten in een slechte film”, vond raadslid Harbert van der Kaap die verder constateerde dat het van meet af aan vast stond dat LEAD er moest komen.

De partijen Leiden Participeert, Partij Sleutelstad en de Socialistische Partij zijn zo ontevreden over de besluitvorming dat ze zelfs een motie van afkeuring indienden tegen D66-wethouder Fleur Spijker van duurzame verstedelijking.

Motie van afkeuring
“Het college heeft alle bezwaren en voorstellen tot aanpassing van het plan naast zich neergelegd. De participatie was puur voor de  procedure en kon en mocht geen enkele invloed hebben op de plannen van het college. Deze handelswijze gaat in tegen zowel het bestuursakkoord als tegen de regels van behoorlijk en betrouwbaar bestuur”, zo schreven de drie partijen op. “De raad spreekt zijn afkeuring uit over de handelswijze van het college en verzoekt het college dit plan opnieuw volledig te bezien.”


SP-raadslid Antoine Teeuwen reageert in Nieuws071 op de uitslag van de stemming

De motie van afkeuring werd verder niet door andere partijen gesteund. Het CDA is wel erg ontevreden over het proces, maar neemt dat vooral de partijen in de gemeenteraad kwalijk die voor het plan stemden. “Daar spreken we wel onze afkeuring over uit”, zei raadslid Josine Heijnen.

Woningbehoefte
De voorstanders van het omvangrijke woningbouwplan wezen vooral op de enorme druk op de Leidse woningmarkt. Enkele jaren geleden sprak Leiden af om tot 2030 in totaal 8.500 extra woningen te bouwen. Uit een recente update van de cijfers blijkt dat daar inmiddels alweer 2.400 woningen bij zijn gekomen. “Iedereen kent de verhalen dat er een ton wordt overboden bij woningen”, schetste PvdA-raadslid Martijn Otten de situatie op de Leidse woningmarkt.

600 zonnepanelen
Ook voor GroenLinks weegt het toevoegen van veel woningen het zwaarst. De partij is bovendien redelijk tevreden over de duurzaamheidsmaatregelen die worden genomen, waardoor LEAD redelijk scoort op het gebied van energiegebruik. Wel stelde raadslid Alex Friso van die partij voor om enkele grote daken in de buurt van LEAD vol te leggen met zonnepanelen om de energieprestaties nog wat beter te maken. “Want bij zulke hoge torens heb je nu eenmaal  weinig dak in relatie tot het grote aantal woningen.”

Dat gaat ook gebeuren wist wethouder Spijker te melden. “Er wordt gekeken of er in totaal 600 zonnepanelen kunnen komen op het appartementencomplex Koningsstaete dat even verderop in de Koningsstraat staat en op het 150 kV-gebouw van Tennet aan de Nieuwe Koningstraat.”

Verkiezingen
De SP startte vandaag de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 worden gehouden. “Met onze steun aan de motie van afkeuring geven we een belangrijk signaal  aan al die duizenden mensen die referendum wilden. Aan de mensen achter de 180 zienswijzen die hun best te hebben gedaan om dit plan tegen te houden of aan te passen. Aan al die mensen die door dit college worden genegeerd en die niet gehoord worden. Net als bij de Telderskade, de Vondellaan, de Ananasweg, de Merenwijk, het Roomburgerpark,  de Rooseveltstraat, de Stevenshof en de binnenstad”, zei SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen. “Bundel de krachten. Maak een einde aan dit stadsbestuur. In maart zijn er verkiezingen!”

LEAD
In de drie torens die samen LEAD vormen, komen in totaal 580 appartementen, waarvan 145 in de sociale huursector. Ook krijgt het complex twee zwembaden, groene terrassen en een inpandige stalling voor 1.700 fietsen. Voor bewoners met een auto is plek voor 380 parkeerplaatsen.

Leiden Politiek LEAD


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×